Pogoda jutro Pogoda Poznań
4-5

Tu opisz zauważony błąd w tekście,
(sprawy niezwiązane z błędami nie będą rozpatrywane tą drogą - o wszelkich innych sprawach kontaktuj się poprzez stronę)

E-mail kontaktowy:

Wpisz kod z obrazka:
codeimg

Konsultacje społeczne dot. ul. Cmentarnej, Grunwaldzkiej i Wieruszowskiej
j | aktualizacja: Wtorek, 1 2017 roku, godzina 14: 1

W najbliższy czwartek odbędzie się II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu w rejonie ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

Konsultacje społeczne dot. ul. Cmentarnej, Grunwaldzkiej i Wieruszowskiej
UMP

Na spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą przybyć wszystkie zainteresowane osoby, które chcą mieć wpływ na ostateczny kształt projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu objętego projektem.

Jak zapewniają projektanci MPU wszystkie uwagi i decyzje mieszkańców będą uwzględniane podczas podejmowania decyzji przy pracach nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16 listopada o godzinie 17:00 w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym na ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu.