blog background
 
reformowany katolik: Alternatywny Katolik
"Wiara", "Kościół", "Społeczeństwo", "Otwartość", "Wolność", "Radość", "Ciekawość"
metka_epoznan
In nomine ss. Trinitatis.
ok
166
not ok
3
liczba odsłon: 1337
Niektórzy z was prosiło mnie bym napisał więcej o mojej wspólnocie. Bardzo chętnie to zrobię. Zacznę od umieszczenia Deklaracji Utrechckiej, która określa zasady wiary wspólnot starokatolickich należących do różnych kościelnych unii. Została ona ogłoszona 24 wrzesnia 1889 roku w Utrechcie. 

1.Zachowujemy starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez św. Wincentego z Lerynu w zdaniu: Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum (Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie). Dlatego zachowujemy wiarę starego Kościoła tak, jak wyrażona ona została w ekumenicznych Symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

2. Odrzucamy watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności i uniwersalnej jurysdykcji, czyli kościelnej wszechwładzy papieża rzymskiego, gdyż są one sprzeczne z wiarą starego Kościoła i burzą ustrój starokościelny. Nie przeszkadza nam to jednak w uznaniu historycznego prymatu, tak jak kilka Soborów ekumenicznych i Ojcowie starego Kościoła przyznawali go biskupowi Rzymu jako primus inter pares za zgodą całego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

3. Odrzucamy też, jako nie uzasadnioną w Piśmie Świętym i Tradycji pierwszych stuleci, deklarację Piusa IX z 1854 roku o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

4. Jeśli idzie o inne dekrety dogmatyczne, wydane w ostatnich stuleciach przez biskupa rzymskiego - bulle Unigenitus, Auctorem fidei, Syllabus z 1864 roku itd. - to odrzucamy je o tyle, o ile są one sprzeczne z nauką starego Kościoła; nie uznajemy ich miarodajności. Odnawiamy ponadto wszystkie te protesty, które już dawniej podniósł wobec Rzymu Kościół Starokatolicki Holandii.

5. Nie uznajemy orzeczeń Soboru Trydenckiego dotyczących dyscypliny, a orzeczenia dogmatyczne uznajemy tylko o tyle, o ile są one zgodne z nauką starego Kościoła.

6.Zważywszy fakt, że Eucharystia św. w Kościele katolickim od dawna stanowi prawdziwy ośrodek służby Bożej, uważamy za swój obowiązek oświadczyć również, że zachowujemy wiernie w nienaruszonej formie starą katolicką wiarę w Najświętszy Sakrament Ołtarza, wierząc, że pod postaciami chleba i wina przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Sprawowanie Eucharystii w Kościele nie jest ciągłym powtarzaniem, czy odnawianiem Ofiary pojednania, jaką Chrystus złożył na krzyżu raz na zawsze. Jej ofiarny charakter polega na tym, że stanowi trwałą pamiątkę tej Ofiary i jest dokonującym się tu na ziemi realnym uobecnieniem tej jedynej Ofiary Chrystusa poniesionej dla zbawienia odkupionej ludzkości, która według Hbr 9, 11-12 składana jest nieustannie przez Chrystusa w niebie, gdzie sam Chrystus wstawia się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9, 24). Eucharystia, posiadając taki właśnie charakter w odniesieniu do Ofiary Chrystusa, jest jednocześnie uświęconą ucztą ofiarną, podczas której wierni, przyjmując Ciało i Krew Pana, wchodzą ze sobą w społeczność (1 Kor 10,17).

7. Mamy nadzieję, że dzięki wysiłkom teologów i w oparciu o wiarę niepodzielonego Kościoła uda się osiągnąć porozumienie w sprawie różnic powstałych od czasów rozłamów kościelnych. Wzywamy podległych naszemu kierownictwu duchownych, aby w głoszeniu Słowa i nauczaniu w pierwszym rzędzie podkreślali istotne prawdy wiary chrześcijańskiej, wyznawane wspólnie przez rozdzielone kościelnie wyznania; przy omawianiu zaś istniejących jeszcze sprzeczności należy starannie unikać wszelkiego naruszania zasad prawdy i miłości, a członków naszych wspólnot, za pomocą słowa i przykładu, należy tak pouczać, aby wobec inaczej wierzących zachowywali się zgodnie z duchem Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem nas wszystkich.

8. Wierzymy, że przez wierne zachowywanie nauki Jezusa Chrystusa, odrzucając różne błędy spowodowane winą ludzi, wszelkie nadużycia kościelne i dążenia hierarchiczne - najskuteczniej przeciwdziałamy niewierze i obojętności religijnej, które są najgorszym złem naszej epoki.
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Poznan: Jezeli starokatolicy odrzucaja Niepokalane Poczecie Maryi to automatycznie staja sie heretykami.Sw.Bernadeta Soubirous prosta dziewczyna miala w Lourdes wizje Matki Bozej ktora jest opowiedziala na pytanie jak masz na Imie Jestem Niepokalanie Poczecie.Niech "ksiadz' nie robi zamieszania bo za to odpowie przed Panem Bogiem.
dodano: Sobota, 2013.06.08 18:46, IP:85.221.179.XXX
ok
2
not ok
32
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: Niepokalane Poczęcie Marii (warto wyjaśnić, że nie chodzi w tym dogmacie o poczęcie Jezusa w Marii ale o poczęcie Bożej-rodzicielki przez jej rodziców, których tradycja nazywa Joachimem i Anną) nie jest dogmatem, który był wyznawany przez Kościół pierwszego tysiąclecia i nie spełnia tym samym zasady katolickości, którą wyraził św. Wincenty z Lerynu: Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie. Dogmat ten nie jest też przyjmowany w Kościele prawosławnym. Polecam na ten temat artykuł "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu - prawosławny punkt widzenia" Księdza Henryka Paprockiego, który jest dostępny na stronie cerkiew.pl
dodano: Sobota, 2013.06.08 21:03
ok
29
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HD: ~Poznan: Jezeli starokatolicy odrzucaja Niepokalane Poczecie Maryi to automatycznie staja sie heretykami.Sw.Bernadeta Soubirous prosta dziewczyna miala w Lourd...
a skąd kolego Poznań wiesz przed kim i jak będzie Alternatywnego-Katolika sądził Pan Bóg? Skąd ta pewność i przekonanie?Czy znane są Ci słowa "nie sądzcie abyście nie byli sądzeni"? Inna sprawa-jakim wyznacznikiem wiary są wizje jakieś pasterki? Czy zapomniałeś o Słowie Bożym? Biblii? Co nakazuje Ci przedkładać wizje pasterki ponad to co stanowi rdzeń chrześcijaństwa?
dodano: Sobota, 2013.06.08 22:30, IP:213.156.101.XXX
ok
25
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Poznan: Jezeli starokatolicy odrzucaja Niepokalane Poczecie Maryi to automatycznie staja sie heretykami.Sw.Bernadeta Soubirous prosta dziewczyna miala w Lourd...
Niepokalane poczęcie nie jest biblijnym nauczaniem.Biblia naucza o niepokalanym poczęciu z dziewicy Jezusa,a nie Matki Jego(niepokalana tzn.bez grzechu pierworodnego)
dodano: Sobota, 2013.06.08 23:16, IP:46.238.106.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: może kolega powiedzieć jak wygląda u Was niedzielna Msza Święta?
dodano: Niedziela, 2013.06.09 23:56, IP:91.215.2.XXX
ok
8
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~Autor: może kolega powiedzieć jak wygląda u Was niedzielna Msza Święta? ...
Liturgia Eucharystii jest w swojej strukturze podobna do innych katolickich Liturgii zachodniego Kościoła dodatkowo na poczatku liturgii wszyscy odmawiają jedną z trzech modlitw do Ducha Świetego, jest bardziej rozbudowana spowiedź powszechna, po odczytaniu Ewangelii wszyscy uczestnicy mszy symbolicznie oddają cześć księdze Pisma Świętego np. przez pocałunek. Znak pokoju jest u nas po modlitwie powszechnej. Podczas Modlitwy Eucharystycznej cała wspólnota odmawia modlitwy zaczerpnięte z Didache (Dziękujemy Ci, Ojcze nasz...), komunia święta jest zawsze pod dwiema postaciami przyjmowana na stojąco (znak zmartwychwstania) i najczęsciej do ręki. Cały ryt liturgii jest dostępny na naszej stronie internetowej starokatolicy.eu
dodano: Poniedziałek, 2013.06.10 13:45
ok
26
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: alternatywny-katolik: Liturgia Eucharystii jest w swojej strukturze podobna do innych katolickich Liturgii zachodniego Kościoła dodatkowo na poczatku liturgii wszyscy odma...
Dziękuję.
dodano: Poniedziałek, 2013.06.10 23:38, IP:91.215.2.XXX
ok
6
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Poznan: alternatywny-katolik: Niepokalane Poczęcie Marii (warto wyjaśnić, że nie chodzi w tym dogmacie o poczęcie Jezusa w Marii ale o poczęcie Bożej-rodzicielki przez jej rodziców...
Po pierwsze prosze ksiedza nie Maria tylko Maryja po drugie Niepokalane Poczecie Maryi jest faktem niezaprzeczalnym wiec prosze nie obrazac Matki Bozej.
dodano: Środa, 2013.06.12 13:28, IP:85.221.172.XXX
ok
0
not ok
21
odpowiedz|usuń
~Poznan: ~HD: a skąd kolego Poznań wiesz przed kim i jak będzie Alternatywnego-Katolika sądził Pan Bóg? Skąd ta pewność i przekonanie?Czy znane są Ci słowa "ni...
Pan Bog ukarze kazdego kto neguje Jego Prawde wiec kazdy kto bluzni i zaklamuje Jego slowo bedzie surowo ukarany.Czy to jest z mojej strony sadzenie?Nie to stwierdzenie faktu.
dodano: Środa, 2013.06.12 13:30, IP:85.221.172.XXX
ok
0
not ok
23
odpowiedz|usuń
~Poznan: ~Autor: Niepokalane poczęcie nie jest biblijnym nauczaniem.Biblia naucza o niepokalanym poczęciu z dziewicy Jezusa,a nie Matki Jego(niepokalana tzn.bez grzech...
Maryja zostala wybrana przez Pana Boga na Matke Pana Jezusa zanim Ta sie urodzila.Jest Niepokalanie Poczeta przez swoich rodzicow.
dodano: Środa, 2013.06.12 13:32, IP:85.221.172.XXX
ok
0
not ok
24
odpowiedz|usuń
~Autor: "Jest Niepokalanie Poczeta przez swoich rodzicow." Mógłbyś bliżej przybliżyć co rozumiesz przez to zdanie??? Św. Józef też miał rodziców, i pewnie był przez nich poczęty. Co takiego sprawiło że Jego poczęcie było pokalane???
dodano: Środa, 2013.06.12 22:40, IP:91.215.2.XXX
ok
20
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: Jeśli o Niepokalane Poczęcie chodzi to polecam tekst ks. Henryka Paprockiego na ten temat. Rozumienie Reformowanego Kościoła Katolickiego jest takie jak Kościoła Prawosławnego. LINK Myślę, że problemem jest, że wielu rzymskich-katolików nie rozumie co za sobą niesie to przekonanie. A jeśli o samą Marię chodzi (Pisząc Maria nie chcę obrazić Bogurodzicy, jest to jedna z form tego samego imienia choć najwłaściwsza jest Miriam) to w naszym Kościele jest bardzo ważną postacią, modlimy się razem z Nią i z Nią uwielbiamy Jej Syna, Jedynego Zbawce Jezusa Chrystusa.
dodano: Poniedziałek, 2013.09.23 15:33
ok
21
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarespe: Z Kościołem Chrystusowym jest krotka piłka - albo bierzesz wszystko, albo jestes poza nim. Skoro Pan Starokatolik podważa dogmaty wiary jest już daleko poza Kościołem Katolickim, czyli Kościołem Chrystusowym. Stworzył jakiś własny kościół w którym czci bożka. Może tego bożka nazwet nazywać Jezusem Chrystusem ale to nie jest Jezus Chrystus.
dodano: Poniedziałek, 2013.09.23 15:42
ok
1
not ok
25
odpowiedz|usuń
avatarespe: ~Poznan: Jezeli starokatolicy odrzucaja Niepokalane Poczecie Maryi to automatycznie staja sie heretykami.Sw.Bernadeta Soubirous prosta dziewczyna miala w Lourd...
Nic dodać, nic ująć.
dodano: Poniedziałek, 2013.09.23 15:43
ok
1
not ok
23
odpowiedz|usuń
~Autor: odrzucanie dogmatow = modernizm czyli kandydatura na EXCOMMUNICATE TRAITORIS
dodano: Poniedziałek, 2013.09.23 16:50, IP:77.244.254.XXX
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: odrzucanie dogmatow = modernizm czyli kandydatura na EXCOMMUNICATE TRAITORIS...
odrzucanie Mszy Wszechczasow i wtrynianie jakichs szkolek niedzielnych to samo
dodano: Poniedziałek, 2013.09.23 16:51, IP:77.244.254.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
REFORMOWANY KATOLIK
alternatywny-katolik.epoznan.pl
RSSsend_message
Alternatywny Katolik - to blog, który postanowiłem założyć, by podzielić się swoimi przemyśleniami z pozycji duchownego chrześcijańskiego z mniejszościowego Kościoła tradycji starokatolickiej - Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Kościoły starokatolickie (do tej tradycji należy wspólnota dla której zostałem wyświęcony i do której należę), od swojego początku były otwarte na dialog a decyzje były podejmowane wspólnie. Zachowujemy jednocześnie to co dla katolików jest ważne.
POLECANE STRONY
www.starokatolicy.eu
www.facebook.pl/rkkpolska
www.ecumenical-catholic-communion...
ARCHIWUM WPISÓW
Wniebowstąpił, aby Zstąpił! (12 maj 2018)
Ochrzcić Halloween (31 paź 2017)
#Metoo (18 paź 2017)
Zapraszamy na koncert - Wstęp Wolny (12 maj 2017)
"I wszystko każdego rodzaju będzie dobrze" (9 maj 2017)
Jak pomagać bezdomnym - zaproszenie. (6 mar 2017)
Zawalcz o życie - Przygotowanie Paschalne (1 mar 2017)
Bezwarunkowy chrzest! (23 lut 2017)
Zmarł Ks. Inf. Roman Skrzypczak (13 sty 2017)
Zachwyceni (18 gru 2016)
Jest Radość! (11 gru 2016)
Usiądź i przestań gadać! (8 gru 2016)
O uważności i schronieniach. (28 lis 2016)
Co z tym Jezusem Królem? (21 lis 2016)
Miłosierdzie, harfy i noc świątyń. (16 wrz 2016)
Medytacja chrześcijańska (1 wrz 2016)
Włoska kuchnia ma w sobie coś boskiego. (17 lip 2016)
Maść na bolesne rany. (12 lip 2016)
A jeśli to Bóg przyjdzie do Ciebie? (31 maj 2016)
Skandal ciała! (26 maj 2016)
Powstań z kolan! (22 kwi 2016)
Przeskocz do życia (26 mar 2016)
W kilku słowach... Palma Zwycięstwa (18 mar 2016)
Droga do nowego życia (14 mar 2016)
Potrzebujesz przestrzeni (2 mar 2016)
Sposób na przemienienie codzienności. (24 lut 2016)
Robota po chrzcie (14 lut 2016)
Co ma wspólnego Bóg i sąsiadka? (31 sty 2016)
Każdy jest miły Bogu! (23 sty 2016)
Zaryzykuj (8 lis 2015)
Wzbudźmy więzi solidarności. (26 sie 2015)
Nie wystarczy chodzić do kościoła (22 sie 2015)
Nieuciszona gęś! (6 lip 2015)
Nienawiść zabija! (3 lip 2015)
O modlitwie, medytacji i życiu duchowym. (8 cze 2015)
Uroczystość Bożego Ciała i błogosławieństwo nowego ołtarza. (1 cze 2015)
Jest moc! (19 maj 2015)
Inspiracja. Miłość. Wolność. (1 kwi 2015)
Równość religijna w edukacji publicznej. (25 mar 2015)
Przełomy w teologii (11 mar 2015)
Nabożeństwo z tropików (5 mar 2015)
Pogoda ducha (23 lut 2015)
Przygotowanie paschalne (19 lut 2015)
Chrześcijanie zjednoczeni (20 sty 2015)
Poczęta tak samo jak my. (8 gru 2014)
Noc Kościoła (29 paź 2014)
125 lat alternatywnego katolicyzmu. (23 wrz 2014)
Dziwna ekonomia (21 wrz 2014)
Historia starokatolicyzmu (11 wrz 2014)
Ekumeniczna modlitwa za Irak (18 sie 2014)
Solidarni z chrześcijanami z Mosulu. (23 lip 2014)
Reformowany – czyli jaki? (17 lip 2014)
Śmiech paschalny (6 cze 2014)
Czy reformowani katolicy wierzą w czyściec? (22 maj 2014)
Idzie maj... (30 kwi 2014)
Nieomylny? (24 mar 2014)
Post czyli zaproszenie do miłości (5 mar 2014)
Cechy reformowanych katolików (19 lut 2014)
Czy Chrystus jest podzielony? (21 sty 2014)
Papież a starokatolicy (31 gru 2013)
Bóg wciąż jest... (21 gru 2013)
Dar niemówienia (19 gru 2013)
Boskie sploty (17 gru 2013)
Wspomnienie ks. Konrada (19 lis 2013)
11 listopada, Papież Franciszek i Tęcza (11 lis 2013)
Starokatolik o świętych (5 lis 2013)
IV Ekumeniczna Noc Kościoła (23 paź 2013)
Janseniści nie tacy źli? (17 paź 2013)
Pierwsze święcenia kobiety w Poznaniu (14 paź 2013)
Pogadaj z Biskupem (9 paź 2013)
Ubuntu - człowieczeństwo wobec innych! (23 wrz 2013)
Święty Jordan z Poznania? (20 wrz 2013)
Co jest najbardziej niezbędne (13 wrz 2013)
Codziennie na nowo (5 wrz 2013)
Stawiajmy tamy! (1 wrz 2013)
Jedność chrześcijan jest faktem! (1 sie 2013)
Bóg nie jest zapchajdziurą (8 lip 2013)
Porozmawiajmy o Kościele (19 cze 2013)
Spotkanie Anonimowych Katolików (11 cze 2013)
In nomine ss. Trinitatis. (7 cze 2013)
Właściciele prawdy? (5 cze 2013)
Kościół Episkopalny w Polsce (4 cze 2013)
Bądźcie płodni i mnóżcie się... (4 kwi 2013)
Powiedz mi jakie masz wyobrażenie Boga, a powiem Ci, jak wierzysz. (22 mar 2013)
O święceniu kobiet. (20 lut 2013)
My, Wy, Oni. (15 lut 2013)
Popiół na ulicy (14 lut 2013)
Otwórz się! (12 lut 2013)
W dżungli zabija się anioły. (12 lut 2013)
Anarchiści i Jezus (11 lut 2013)
Budować Kościół Chrystusa (11 lut 2013)
Zdjęcie: Artur Kaźmierczak