Reklama

Franowo: mieszkańcy piszą do prezydenta w sprawie przystanku

Mieszkańcy osiedla Przemysława oraz PTBS przy ulicy Folwarcznej nie ustają w walce o dostęp do nowo powstającej trasy tramwajowej na Franowo. Napisali list do prezydenta Grobelnego, w którym podkreślają, że nie zapytano ich o zdanie podczas planowania trasy tramwajowej.

Osiedle Przemysława oraz PTBS przy ulicy Folwarcznej "połączone" z miastem są praktycznie jedynie ulicą Arcybiskupa Dymka. Co za tym idzie, komunikacja miejska ogranicza się jedynie do autobusów MPK.

W sąsiedztwie osiedli, tuż za centrum handlowym M1 powstaje obecnie nowa zajezdnia tramwajowa Franowo. Mieszkańcom okolicy nie podoba się to, że najbliższy przystanek na trasie tramwajowej zaplanowano dopiero pomiędzy M1 i IKEA.

W listopadzie mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego, by porozmawiać na temat zlokalizowania kolejnego przystanku tramwajowego przy zajezdni na Franowie. - Przedłużenie tramwaju nie wchodzi w rachubę. To byłby koszt co najmniej 4 milionów złotych - mówił wówczas p.o. dyrektora ZTM Rafał Kupś.

Kupś dodał, że projekt trasy tramwajowej na Franowo, a także samej zajezdni jest już prawomocny, a co więcej, jest już w trakcie wykonywania. - Naniesienie tak dużych zmian, jak stworzenie kolejnego przystanku, jest w tej chwili po prostu niemożliwe - wyjaśnił.

Mieszkańcy się nie poddają i piszą oficjalny list do prezydenta Poznania, w którym wskazują m.in. na brak konsultacji społecznych w sprawie przystanków na nowej trasie tramwajowej:

Mieszkańcy Kobylepola- Osiedla PTBS Folwarczna, Osiedla Przemysława, ulicy Żelaznej i przyległych pragną wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec braku w projekcie " Budowa zajezdni Franowo w Poznaniu" pętli i przystanku tramwajowego, zwanych dalej Przystankiem Folwarczna, przy budującej się zajezdni tramwajowej obok Osiedla PTBS Folwarczna i apelują o naniesienie niezbędnych zmian w projekcie, skutkujących powstaniem Przystanku Folwarczna.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy zdumieni sposobem przeprowadzenia całego przedsięwzięcia. Miasto o fakcie braku w w/w projekcie Przystanku Folwarczna nie poinformowało mieszkańców naszej okolicy w sposób czytelny i nie budzący zastrzeżeń. Nie przeprowadzono należytych konsultacji społecznych. Jest to, w naszym odczuciu, pogwałceniem zasad współdecydowania mieszkańców o własnym mieście i braku udziału społeczeństwa w kluczowych decyzjach dla ich najbliższego otoczenia.

Decyzja o braku przystanku pozostaje w sprzeczności z wyborczymi deklaracjami Pana Prezydenta, które traktowały m.in. o polepszeniu infrastruktury transportowej. Zakończenie tej sztandarowej i jednej z kluczowych dla miasta inwestycji uwieńczone będzie niewątpliwie fajerwerkami, ale żadną miarą nie będzie przystawać do całościowej i spójnej koncepcji w zarządzaniu miastem. A przecież jak sam Pan Prezydent raczył był stwierdzić w kampanii wyborczej: (...) "W rozwoju miasta nie liczą się pojedyncze fajerwerki, tylko całościowa, spójna koncepcja".

Decyzja o braku przystanku pozostaje również w sprzeczności z celami, jakie stawia sobie i swojemu ministerstwu pani Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska- rozwój regionów i lepsza jakość życia. Gwoli przypomnienia wzmiankowane Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umieściło na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt "Budowa zajezdni Franowo w Poznaniu". Oznacza to przyznanie unijnego dofinansowania. Nie oznacza niestety polepszenia jakości życia mieszkańców. Co więcej, brak Przystanku Folwarczna łamie wszelkie standardy nowoczesnego planowania przestrzennego. Zadaniem polityki przestrzennej miasta jest zapewnianie uporządkowanego rozwoju przestrzennego i ładu zagospodarowania. W ślad za Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, powtarzamy, że polityka przestrzenna jest obok polityki społecznej i polityki gospodarczej główną składową polityki rozwoju. Realizując w równej mierze cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dąży do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Polityka przestrzenna stanowi podstawowy element prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju.

Pragniemy przypomnieć, że nasz rejon jest odcięty od sensownego systemu transportowego miasta i od dłuższego czasu kwestia usprawnienia komunikacji miejskiej w tej części Poznania była podnoszona. Budowa linii tramwajowej Osiedle Lecha- Franowo i zajezdni tramwajowej na Franowie jest niewątpliwą szansą dla zintegrowania naszych osiedli i ulic z pozostałymi częściami miasta. Brak przystanku przekreśla tę możliwość, a co więcej przekreśla perspektywę dalszego rozwoju lewobrzeżnej aglomeracji m. Poznania w kierunku wschodniopołudniowym. Zaprzecza to programowi STRATEGIA ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2030, dokumencie przyjęty Uchwałą nr LXXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 11. maja 2010 r. w/s Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030: (...) "Poznań zmaga się już od dawna z problemami dotyczącymi komunikacji i infrastruktury, co wiąże się z koniecznością zintegrowania komunikacji w całej aglomeracji oraz optymalizacji i rozbudowy układu transportowego wewnątrz miasta".

Musimy zatem stanowczo zaprotestować przeciwko sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, kiedy to Miasto doprowadzając tory tramwajowe i inwestując w budowę najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, nie jest w stanie wygospodarować dodatkowych środków na budowę przystanku dla naszej społeczności jak i poznańskiej aglomeracji.Twierdzimy z całą stanowczością, iż na etapie projektowania tej inwestycji został popełniony karygodny błąd.

Zwracamy uwagę, że brak Przystanku Folwarczna przyczyni się do nieodwracalnych, wieloaspektowych zmian w strukturze miasta, które w przyszłości przełożą się wyłącznie w negatywny sposób na ten obszar dzielnicy Poznania. Nie podlega najmniejszej wątpliwości, że każda tego typu inwestycja powinna obsłużyć jak największą liczbę mieszkańców. Zwłaszcza, kiedy rzecz się dzieje w Wielkopolsce, która słynie ze swojej gospodarności. W tej sytuacji do gospodarności daleko. Bliżej za to do realnej groźby utraty części wpływów ze sprzedaży biletów i niewykorzystania w pełni rzeczonej inwestycji.

Nowoczesne miasto powinno, poprzez swoją politykę przestrzenną, wspierać nieuciążliwe dla środowiska i mieszkańców środki transportu, a nie mnożyć bariery dla swobodnego poruszania się. Decyzja miasta o pozbawieniu ponad pięciotysięcznej społeczności naszych osiedli i ulic dostępu do komunikacji tramwajowej, zachęca nas do korzystania z własnych samochodów, a to w sposób oczywisty przekłada się na natężenie ruchu w mieście i korki. Tymczasem Miasto winno zachęcać kierowców do przesiadania się z samochodów do komunikacji publicznej, co jest ogólną praktyką w Europie. A Poznań przecież kreuje się na nowoczesne europejskie miasto i powinno zależeć mu na usprawnieniu komunikacji i przepustowości w mieście.

Decyzja ta pozbawiona jest również podstaw zrozumienia zachowań socjologicznych. Brak przystanku tramwajowego w najbliższej okolicy naszych osiedli i ulic przyczyni się wręcz do wzrostu wypadków w tym rejonie, gdyż wiele osób w sposób nielegalny, przez nieoświetlone i niebezpieczne ścieżki będzie przedostawać się przez rejon Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej do przystanku tramwajowego przy Centrum Handlowym M1. Ubolewamy nad faktem, że bardziej zadbano o sprawny dojazd klientom centrów handlowych niż o żywotne interesy mieszkańców. Przecież to właśnie oni co dzień udają się do pracy i szkół. Taką postawę Miasta uważamy za niedopuszczalną. Sprawę tę postaramy się poruszyć na forum ogólnopolskim.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców i swoim wnioskujemy o wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie, skutkujących powstaniem pętli tramwajowej i przystanku tramwajowego. Wnosimy o uwzględnienie głosu mieszkańców naszego rejonu oraz o zwrócenie się do niezależnych ekspertów i entuzjastów rozwoju komunikacji miejskiej, którzy będą mogli zabrać głos w poruszonych w tym liście kwestiach. Oczekujemy od Pana Prezydenta konkretnych działań w naszej sprawie. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszych osiedli i ulic i zapoznania się z naszą sytuacją na miejscu.


Co na to prezydent? O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Tymczasem na budowie trasy na Franowo oraz zajezdni trwają prace.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Przed nami niebezpieczna pogoda. IMGW znów ostrzega!
29℃
18℃
Poziom opadów:
1.1 mm
Wiatr do:
19 km
Stan powietrza
PM2.5
22.43 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro