Reklama

"Ku samodzielności" - Model Wczesnego Usamodzielniania Wychowanków Pieczy Zastępczej

"Ku samodzielności" - Model Wczesnego Usamodzielniania Wychowanków Pieczy Zastępczej, wspierający młodych ludzi na poszczególnych etapach wkraczania w dorosłość.

Wielkopolski Model Wczesnego Usamodzielnienia Wychowanków Pieczy Zastępczej, to zespół narzędzi stworzony w odpowiedzi na potrzeby zauważone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie. Jego celem jest wspomaganie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest to ponadto przewodnik dla młodych ludzi przebywających w formach pieczy zastępczej.

- Celem Modelu jest kompleksowe wsparcie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz rekomendowanie działań w obszarach relacji, zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacji i pracy, finansów, mieszkania oraz prawa. - mówi Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. - Drugim bardzo ważnym aspektem Modelu jest wsparcie, które skierowane jest do osób zaangażowanych w proces usamodzielniających się wychowanków.

Model został pilotażowo wdrożony od stycznia 2023 roku, w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Górze oraz w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim.

W ramach pilotażu przeprowadzono szereg szkoleń i spotkań z młodzieżą usamodzielniającą się, zweryfikowano założenia programowe, sprawdzono zakres merytoryczny. Zbadano również potrzeby młodych osób oraz ich sposób postrzegania samodzielnego życia po opuszczeniu pieczy zastępczej. Kadra pedagogiczna i wychowawcy wzięli natomiast udział w szkoleniach z obszaru m.in. seksualności młodych osób, metodyk wychowawczych pracy z młodzieżą, konsultacjach dotyczących problematyki traumy oraz w superwizjach.

30 listopada 2023 roku w Poznaniu odbyła się konferencja pn. "Ku samodzielności", której celem była prezentacja Modelu Wczesnego Usamodzielnienia Wychowanków Pieczy Zastępczej, wraz z narzędziami umożliwiającymi zapewnienie wsparcia młodym ludziom na poszczególnych etapach wkraczania w dorosłość. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń, związanych z upowszechnianiem nowatorskich rozwiązań w tym obszarze, a także możliwością podjęcia rozmowy na temat problematyki regulacji emocji i koregulacji w procesie usamodzielniania osób przebywających w pieczy zastępczej.- Szczególnymi gośćmi wydarzenia byli młodzi uczestnicy pilotażu prowadzonego w wielkopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. - mówi Zofia Rutkowska, Zastępczyni Dyrektora ds. Strategicznych ROPS w Poznaniu. - Dzięki ich gotowości i chęci podzielenia się własnymi odczuciami z uczestnictwa w pilotażu Modelu, mogliśmy przekonać się, jak bardzo potrzebne jest wdrażanie kolejnych rozwiązań w tym obszarze. Młodzież miała okazję odbyć między innymi praktyki zawodowe i tym samym sprawdzić, w jakim kierunku chce się rozwijać po opuszczeniu placówek pieczy zastępczej.

Uczestnikami konferencji były także osoby pracujące w obszarze systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym: przedstawiciele powiatowych centrów pomocy, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i zaangażowani w proces usamodzielnienia wychowanka przebywającego w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na wydarzeniu zaprezentowana została również publikacja pt. "Pierwsze Kroki do Usamodzielnienia. Przewodnik dla młodzieży z pieczy zastępczej" opracowana we współpracy ze specjalistami z Fundacji Samodzielni Robinsonowie i bezpłatnie dostępna na stronie rops.poznan.pl. Przewodnik został podzielony na następujące obszary:
- "Relacje" - definicja zdrowej relacji, kręgu osób najbliższych, zestaw umiejętności tworzenia i utrzymywania oraz dbania o różnego rodzaju kontakty międzyludzkie.
- "Zdrowie fizyczne" - publiczny system zdrowia, specjalizacje lekarskie, wybrane choroby.
- "Edukacja" - polski system edukacji, możliwości kontynuacji nauki po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz łączenie nauki i pracy.
- "Praca" - podstawowe kwestie dotyczące umowy o pracę, wynagrodzenia, szukania pracy, udziału w programach stażowych.
- "Prawo" - tematyka władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności karnej, wyrobienia dowodu osobistego i paszportu, ochrony prawnej osób usamodzielniającej się.
- "Finanse" - dbanie o finanse, rozpoznanie tematyki związanej z pożyczkami, kredytem, wynajem mieszkania, możliwości ubiegania się o mieszkanie treningowe, komunalne lub socjalne, relacjami z sąsiadami.

- Nie zapominajmy, że usamodzielniająca się młodzież to osoby, którym bardzo potrzebne jest wsparcie, bo na co dzień spotykają się nierzadko z wyzwaniami wymagającymi niesamowitej wytrwałości. Dlatego staramy się już teraz planować z ROPS w Poznaniu kolejne działania zmierzające do rozpowszechniania rozwiązań z zakresu wspierania Wychowanków Pieczy Zastępczej na poszczególnych etapach ich wkraczania w dorosłość - dodaje Paulina Stochniałek.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Znowu ostrzeżenie meteo dla całego regionu! Podniesiono stopień!
24℃
13℃
Poziom opadów:
7.2 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
13.33 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro