Reklama

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" to projekt Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Zaplanowano różne formy wsparcia dla nauczycieli, takie jak: organizację i realizację szkoleń, udostępnienie opracowanych przez ekspertów materiałów dydaktycznych.

Stworzony zostanie także Wielkopolski Portal Oświatowy oferujący działania wspierające w zakresie poradnictwa m.in.: prawnego, psychologicznego, etyczno-moralnego, co ma na celu wzmocnienie prestiżu i zaufania publicznego zawodu nauczyciela.

Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w formie sześciu rodzajów zajęć pozalekcyjnych.

"Wielkopolskie Laboratoria Badawcze" skupią się na otoczeniu przyrodniczo-geograficznym. Kluczowy będzie rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych i biologicznych oraz geografii fizycznej. Zadaniem uczniów będzie dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego regionu w kontakcie z instytucjami, edukacja proekologicznaoraz twórcza analiza problemów lokalnych. Niezbędna okaże się nie tylko wiedza, ale i umiejętność współpracy, kreatywnego myślenia, integracji społeczności lokalnej.

"Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego" skupi się na odkrywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu oraz jego historii, a także umiejętnym dokumentowaniu i prezentacji bogactwa krajobrazu kulturowego. Kluczowe będzie kształcenie świadomej postawy ochrony i dążenia do zachowania dziedzictwa kulturowego. Działanie wymagać będzie od uczniów współpracy ze środowiskiem lokalnym, a więc szeroko pojętej integracji całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

Celem "Wielkopolskiej Akademii Talentów" będzie wyszukiwanie i prezentowanie indywidualności o szczególnych uzdolnieniach muzycznych, plastycznych, tanecznych, wokalnych, aktorskich, literackich itp. Zadaniem będzie w tym przypadku dokumentowanie i prezentacja różnych form aktywności twórczej indywidualnej i zespołowej: chóry szkolne, młodzieżowe orkiestry, grupy taneczne i zespoły ludowe, teatry szkolne, koła poezji, kluby literackie, kabarety itp.

"Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne" pomogą uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Celem zajęć pozalekcyjnych jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacja przykładów dobrej praktyki oraz wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania ze wszystkimi dziedzinami życia.

"Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa" ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. W ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem miejsc, postaci, wydarzeń, zjawisk ciekawych i niezwykłych z ich otoczenia. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami.

"Wykłady Akademickie" pełnić będę funkcję wspomagającą wszystkie rodzaje zajęć pozalekcyjnych poprzez transmisję wykładów prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli wielkopolskiej nauki, kultury, sztuki, gospodarki i życia społecznego, w tym szczególnie przez kadry naukowo-badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem jest inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, dyskusji i krytycznego podejścia badawczego.

Nowością będzie również utworzenie Centrum Nauczania Zdalnego. Będzie to eksperyment pedagogiczny mający na celu bezpośrednie wspomaganie szkół i minimalizowanie kryzysu kadrowego występującego na rynku edukacyjnym w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, poprzez wprowadzenie alternatywnych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych kształcenia na odległość, umożliwiających zachowanie ciągłości procesu edukacyjnego uczniów.

W projekcie zaplanowano wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i aplikacje cyfrowe. Szkołom m.in. udostępniane będą zestawy nowoczesnych narzędzi informatycznych takich jak mobilne laboratoria informatyczne, drukarki 3D, drony, okulary VR, roboty edukacyjne.

Rekrutacja szkół do projektu rozpocznie się 5 grudnia br.

Szczegóły na www.csw2030.pl


Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

14℃
7℃
Poziom opadów:
0.1 mm
Wiatr do:
20 km
Stan powietrza
PM2.5
35.90 μg/m3
Umiarkowany
Zobacz pogodę na jutro