Reklama
Reklama

W Jarocinie powstało mieszkanie wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu, uwzględniające ich wyjątkowe potrzeby

Większość ludzi w biegu codziennego życia bez większych trudności dostosowuje się do panujących warunków, zastanych okoliczności i wymagań funkcjonowania w rzeczywistości. Są jednak wśród nas osoby, które potrzebują większej wrażliwości na swoje wyjątkowe potrzeby, aby mogły się łatwiej przystosować do otaczającego środowiska. Należą do nich m.in. osoby ze spektrum autyzmu, które nie żyją samodzielnie i potrzebują wsparcia w nabieraniu umiejętności społecznych. Dla tych właśnie osób powstało mieszkanie wspomagane w Jarocinie.

- Osoby ze spektrum autyzmu, mogą przejawiać pewne trudności w przystosowaniu się do nowych miejsc i aktywności codziennego życia, co bardzo często prowadzi do wykluczania ich z życia społecznego. - Mówi Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Paulina Stochniałek. - Problem pojawia się przede wszystkim po osiągnięciu pełnoletności i zakończeniu edukacji osób ze spektrum autyzmu. Dorośli zostają pozbawieni specjalistycznej pomocy oraz kontynuacji programów wspierających rozwój, które zwiększają ich samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Zależało nam, aby nie pozostawiać tych osób bez żadnej pomocy.

W poszukiwaniu wspierających rozwiązań Samorząd Województwa Wielkopolskiego 3 sierpnia 2023 r., udzielił Gminie Jarocin dotację celową w wysokości 270 tysięcy złotych. Celem tego działania jest między innymi zapewnienie trwałości wypracowanych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz dążenie do rozwoju systemu mieszkań wspomaganych/treningowych. Dzięki temu możliwe było, podobnie, jak w Koninie w 2020 roku, powstanie następnego w regionie mieszkania treningowego.

- Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomaganego w Jarocinie, odbyło się w oparciu o modelowe rozwiązania wypracowane w projekcie pn. "Azymut-Samodzielność". Otwiera to drogę dorosłym osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom i opiekunom, do nowych doświadczeń i wsparcia uwzględniającego wyjątkowe potrzeby i możliwości tych osób. - Mówi Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przestrzeń została wyposażona zgodnie ze standardem dotyczącym wymagań dla mieszkań wspomaganych. Wewnątrz znajdują się trzy jednoosobowe pokoje dla osób ze spektrum autyzmu, aneks kuchenny z częścią wspólną, pokój dla trenerów samodzielności z pomieszczeniem gospodarczym, dwie łazienki i korytarz. Część środków przeznaczona została także na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem mieszkania, w pierwszych dwóch miesiącach od uruchomienia.

Wszystkie działania związane z adaptacją i przystosowaniem lokali oraz ich wyposażeniem, koordynował i nadzorował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zapewnił również cykl osiemdziesięciu godzin szkoleń dla trenerów samodzielności, mających wspierać aktywność i dążenie do samodzielności osób ze spektrum autyzmu w mieszkaniu.

- Osoby ze spektrum autyzmu uczestniczyć będą w treningach samodzielnego mieszkania. Takie przygotowanie zakłada m.in. praktykę dbania o własną higienę i zdrowie, aktywność ruchową, umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, treningi kulinarne, umiejętności społecznych oraz treningi poznawcze i zawodowe, a także zajęcia wspierające rozwój osobisty oraz komunikację. - Wylicza Paulina Stochniałek.

- Oprócz tego zespół trenerski zadba o wparcie osób ze spektrum autyzmu w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, nawiązywania relacji i współpracy. - Dodaje Grzegorz Grygiel.

Grupy rodziców i rodzeństwa dorosłych osób ze spektrum autyzmu uczestniczyć będą w spotkaniach integracyjnych, zgłębią wiedzę na temat usamodzielniania się. Powstanie także grupa wsparcia, gdzie bliscy będą mogli rozwiązywać różne problemy i dzielić się swoim doświadczeniem.

Jarocin przeznaczył na utworzenie mieszkania wspomaganego lokale mieszkalne przy ulicy Zacisznej 6, o łącznej powierzchni prawie stu metrów kwadratowych. Jeden turnus mieszkaniowy realizowany jest cyklicznie dla maksymalnie trzech osób, a jego długość ustalana będzie przez specjalistów i uwzględni indywidualne i specyficzne możliwości oraz potrzeby. Z czasem turnusy będą wydłużane, a na ten moment trwać będą od czwartku do niedzieli.

Do tej pory dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mieszkające na terenie Gminy Jarocin nie miały możliwości korzystania ze wsparcia w formie mieszkań wspomaganych. Realizowane przedsięwzięcie daje realne szanse nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w codziennym życiu.

Wdrażanie wypracowanego modelowego rozwiązania mieszkalnictwa wspomaganego jest zgodne z założeniami Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Tworzenie i uruchamianie mieszkań wspomaganych wpisane jest, jako przedsięwzięcie strategiczne do Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025.


Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Niebezpieczna pogoda. IMGW przyspiesza ważność ostrzeżenia!
23℃
13℃
Poziom opadów:
2.2 mm
Wiatr do:
19 km
Stan powietrza
PM2.5
15.18 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro