Reklama
Reklama

Kolejny remont w centrum Poznania wzbudza emocje: wytną 25 drzew, posadzą 85

fot. PIM
fot. PIM

We wrześniu ruszy przebudowa okolic Okrąglaka i placu Wolności.

O tym, że Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z wykonawcą prac pisaliśmy w poniedziałek. Inwestycja ma ruszyć we wrześniu. Inwestycja, która wzbudza spore emocje wśród mieszkańców. Powodów jest kilka. Po pierwsze, to kolejny remont w centrum miasta, które już jest mocno rozkopane. Po drugie, w ramach prac wyciętych zostanie sporo drzew. I to właśnie głos w sprawie zieleni postanowiły zabrać Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nie czekaj. Od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z bezklasowych kotłów będzie karalne. Wymień kopciucha w miejskim programie Kawka Bis. Więcej informacji na: www.poznan.pl/kawka
REKLAMA

- Najwięcej nowych drzew posadzonych zostanie wzdłuż torowiska tramwajowego przy pl. Wolności oraz w ul. 27 Grudnia. Przy pl. Wolności przybędzie w sumie 30 drzew, przewidziane są tam dwa szpalery złożone z klonów polnych. Obecnie na tej części ulicy jest niewiele zieleni, dlatego nowa znacząco uatrakcyjni okolicę. Po południowej stronie pl. Wolności od strony Al. Marcinkowskiego, planowane jest dosadzenie wiązu szypułkowego, który ma tworzyć symetryczny układ z istniejącym drzewem rosnącym po północnej stronie placu - podają PIM.

Z ulicy 27 Grudnia zniknie 25 leszczyn tureckich rosnących po południowej stronie torowiska. Jak wyjaśnia inwestor, powodem wycinki jest kolizja z infrastrukturą podziemną i zmianą geometrii drogi. - Oprócz nich trzy drzewa zostały zakwalifikowane do przesadzenia do parku Rataje. Pozostałe drzewa, w szczególności platany rosnące po stronie Teatru Polskiego, zostaną zachowane. Kolizje są znaczące, dotyczą sieci wysokiego napięcia, gazowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy kanalizacyjnych i telekomunikacji. Do przesadzenia zakwalifikowano egzemplarze, których odległość od sieci uzbrojenia wskazuje na możliwość użycia przesadzarki oraz te, które mają szansę się przyjąć w nowym miejscu (o mniejszych obwodach pni). Analizy wskazywały też, że część drzew przeznaczonych do usunięcia znajduje się w średnim lub słabym stanie zdrowotnym - dodają.


W zamian na ulicy 27 Grudnia zasadzonych zostanie 30 platanów wschodnich. Po północnej stronie ulicy zaplanowano dosadzenie 3 platanów klonolistnych. PIM zapewniają, że nie ma możliwości, by leszczyny zostały zachowane. - Torowisko wzdłuż pl. Wolności i w ul. 27 Grudnia zostanie przesunięte na północ, co pozwoli wprowadzić nowe relacje skrętne dla tramwajów. Znacząco zmieni się geometria skrzyżowań z ul. Ratajczaka i całego węzła przy Okrąglaku. Układ zostanie przebudowany, by możliwy był nowy skręt tramwajowy w prawo - z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego. Z kolei skrzyżowanie przy Arkadii zmieni się tak, by docelowo tramwaj z planowanej trasy w ul. Ratajczaka mógł skręcić w ul. 27 Grudnia. Dotychczasowy przystanek tramwajowy przy Arkadii będzie przeniesiony na zachodnią stronę skrzyżowania - przewidziany jest na ul. 27 Grudnia, na wysokości Teatru Polskiego.


Ale w ramach inwestycji pojawią się nie tylko drzewa. Zaplanowano także nasadzenia zieleni niskiej. - Pod drzewami wzdłuż ul. 27 Grudnia przewidziane są również pasy zieleni niskiej, będą tam m.in. brunnery, funkie, trzmieliny, ale też mieszanka cebul krokusów wiosennych. W skrzyżowaniu ulicy Gwarnej z ulicą 27 Grudnia przewidziano obszar wypełniony matą rozchodnikową wraz z zielenią niską, którą tworzyć mają m.in. irgi, róże, rozplenice japońskie i szałwie. Oś widokową ul. Gwarnej od strony ul. Święty Marcin domknie dąb szypułkowy. Kolejne drzewo przewidziane jest również na wschodniej stronie ul. Gwarnej. Natomiast przy skrzyżowaniu ul. Gwarnej ze Św. Marcinem zaprojektowano pasy zieleni niskiej złożonej z róży, rozplenicy japońskiej oraz szałwii omszonej. Naprzeciwko budynku Arkadii, przy skrzyżowaniu ulic Ratajczaka i 27 Grudnia, zaprojektowano wysepkę złożoną z czterech sztuk ambrowca balsamicznego i zieleni niskiej.


Nowe rośliny pojawią się na ulicy Kantaka. Zasadzonych tam zostanie 6 grabów pospolitych. Na części ulicy Ratajczaka pojawi się szpaler lip holenderskich. Wszystkie rośliny będą podlewane dzięki systemowi nawadniającemu.


- W efekcie na przebudowywanych ulicach będzie więcej zieleni. Łącznie posadzone zostanie 85 drzew, do usunięcia przewidziano 25, do przesadzenia - trzy sztuki. Ponadto przy granicy budowy zachowanych zostanie ponad 30 drzew. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie istniejących drzew podczas robót budowlanych przed ewentualnymi uszkodzeniami, zniszczeniami, pogorszeniem stanu zdrowotnego.


Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

-1℃
-5℃
Poziom opadów:
0.2 mm
Wiatr do:
17 km
Stan powietrza
PM2.5
72.24 μg/m3
Dostateczny
Zobacz pogodę na jutro