Reklama
Reklama

Żółta, czerwona lub pomarańczowa kartka - jak uniknąć kar za nieprawidłową segregację odpadów?

Od dnia 1 września 2020 r. na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka odpadów staje się obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej, a także dla wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czyli takich na których znajdują się np. biura, sklepy, szkoły czy szpitale. Co w przypadku, gdy nie wszyscy będą stosować się do nowych przepisów? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

ZM GOAP wypracował procedury, które będą stosowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych oraz niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

POMARAŃCZOWA NAKLEJKA - NARUSZENIE PROCEDURY PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi, że:

 • w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane lub bioodpady, czy w pojemniku/worku na odpady selektywne (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) zostały umieszczone odpady:
 • wystawkowe,
 • poprodukcyjne,
 • poremontowe, rozbiórkowe, gruz,
 • części samochodowe,
 • inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,

wówczas przykleja pomarańczową naklejkę, informującą o nieprawidłowym sposobie gromadzenia odpadów.

Co to oznacza?

 • nieodebranie odpadów przez firmę odbierającą odpady do czasu ich dosegregowania,
 • przekazanie informacji do ZM GOAP o naruszeniu,
 • konieczność dosegregowania (prawidłowego posegregowania) odpadów przez właściciela nieruchomości - dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnym z harmonogramem.


ŻÓŁTA NAKLEJKA - NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi, że w pojemnikach/workach na selektywną zbiórkę znalazły się niewłaściwe odpady np. do brązowego pojemnika na bioodpady trafią słoiki, w żółtym pojemniku na metale i tworzywa sztuczne będą gazety lub w niebieskim pojemniku na papier znajdą się kartony po mleku - wówczas odbiorca odpadów przykleja na taki pojemnik/worek żółtą naklejkę informującą o nieprawidłowym posegregowaniu odpadów.

Co to oznacza?

 • nieodebranie odpadów przez firmę odbierającą odpady do czasu ich dosegregowania,
 • przekazanie informacji do ZM GOAP o braku stosowania selektywnej zbiórki odpadów,
 • konieczność dosegregowania odpadów przez właściciela nieruchomości - dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnym z harmonogramem.

Jeżeli na naszym pojemniku/worku znajdzie się żółta naklejka - mamy wybór:

 • możemy dosegregować odpady (przed najbliższym odbiorem odpadów zmieszanych) wówczas nie spotka nas żadna kara,
 • lub nie podejmiemy żadnych działań - odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji, zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.

Warto segregować odpady, a w przypadku żółtej naklejki naprawić błędy, by uniknąć kary w postaci opłaty podwyższonej.


ZIELONA NAKLEJKA - DOSEGREGOWANO

Podczas najbliższego odbioru odpadów zmieszanych, firma odbierająca odpady weryfikuje czy właściciel dosegregował odpady.

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi, że:

 • odpady zostały dosegregowane - usuwa żółtą naklejkę z pojemnika, a w przypadku gromadzenia odpadów w workach, umieszcza na żółtej - naklejkę zieloną.

Co to oznacza?

Właściciela nie czekają żadne sankcje, odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru dla danej frakcji odpadów. Warto pamiętać by ponownie nie dopuścić do mieszania odpadów w pojemnikach/workach.


CZERWONA NAKLEJKA - ODEBRANO JAKO ZMIESZANE

Jeżeli właściciel nieruchomości, pomimo ostrzeżenia w postaci żółtej naklejki nie dosegregował odpadów wówczas odbiorca odpadów:

 • umieszcza na pojemniku do gromadzenia danej frakcji odpadów - czerwoną naklejkę z informacją o niewłaściwej segregacji oraz informującą, że odpady zostały odebrane jako zmieszane (jeżeli odpady były gromadzone w workach, naklejka czerwona znajdzie się na pojemniku do gromadzenia odpadów zmieszanych).

Co to oznacza?

 • odpady zostaną odebrane jako zmieszane odpady komunalne,

UWAGA! Odbiór odpadów jako zmieszane stanowi podstawę do wszczęcia przez ZM GOAP postępowania w sprawie nałożenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, w związku z niedopełnieniem obowiązku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

16℃
8℃
Poziom opadów:
1.5 mm
Wiatr do:
19 km
Stan powietrza
PM2.5
5.85 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro