Reklama
Reklama

ROPS postawił na innowacyjną pomoc społeczną. Projekty robią wrażenie!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją podlegającą pod Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jego istotnymi zadaniami jest kreowanie polityki społecznej w regionie, wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji pozarządowych, podnoszenie kompetencji kadr jednostek pomocy społecznej. Poznański ROPS przez ostatnie lata prowadził projekt "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych".

Wielkopolskie Innowacje Społeczne (WINS)

17,66% mieszkańców Wielkopolski to osoby w wieku poprodukcyjnym. 9 % osób zamieszkujących województwo wielkopolskie to osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego istotne jest zwiększanie efektywności wsparcia tych osób. Temu służył projekt Inkubator WINS - czyli Wielkopolskie Innowacje Społeczne. WINS realizowany był w ramach projektu: "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych" w partnerstwie: Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w okresie 1.09.2016 - 30.06.2019. Celem projektu było zebranie odpowiednich pomysłów na ułatwienie życia osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, wynikających z ich rzeczywistych potrzeb. Innowator miał za zadanie przygotować innowację i przetestować jej oddziaływanie wśród odbiorców - osób zależnych i ich opiekunów. Inkubator w tym czasie wspierał i monitorował postępy prac nad innowacją, a także zbierał opinie od jej użytkowników. Do testowania zostało wybranych 30 innowacji, które otrzymały granty. Wśród rozwiązań należy wskazać trzy, które w szczególny sposób są rekomendowane do upowszechniania. Po pierwsze "Paszport Życia" - to narzędzie dla osób zależnych, z którymi jest utrudniony kontakt i które w sytuacji nagłej utraty stałego opiekuna np. śmierci rodzica mogą trafić pod opiekę personelu ośrodka, który nie zna ich potrzeb, form komunikacji, przyzwyczajeń. Autorem innowacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka", które przygotowało i testowało narzędzie. Drugim rozwiązaniem jest Aplikacja komunikacyjna "SOS Homini", której autorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini" z Międzychodu. Celem tej innowacji jest łączenie wolontariuszy i osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy niezbędna jest pomoc - zrobienie zakupów, zastępowanie w opiece, pomoc w domu i inne. Trzecie rozwiązanie to projekt Rodzinne Autonomie Samodzielności przygotowany przez Fundację Fiona. Rozwiązanie to miało na celu zmianę sytuacji osób zależnych z niepełnosprawnościami, w szczególności osób ze spektrum autyzmu, poprzez aktywne włącznie rodziców w proces podnoszenia poziomu samodzielności swoich dzieci, w oparciu o pracę na potencjałach dziecka, niezależnie od jego wyjściowego poziomu sprawności.

Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Obecnie ROPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (które występuje w roli Lidera) uruchamia nowy projekt - "Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inkubator, w okresie 1.10.2019 - 30.06.2023 r. przekaże 40 grantów na testowanie mikro-innowacji z czego upowszechnione na szeroką skalę będą minimum cztery najlepsze. W Inkubatorze zostaną przygotowane i przetestowane rozwiązania wspierające osoby z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Od rozwiązań dotyczących przestrzeni fizycznej, cyfrowej czy komunikacyjnej, przez integrację społeczną, aż po usługi i produkty. Pozwolą na prostsze i bardziej efektywne rozwiązanie problemu dostępności. Granty zostaną przyznane na przetestowanie pomysłów, które nie były dotąd stosowane nigdzie w Polsce i mogą być powielane przez innych użytkowników. Nie trzeba mieć gotowego pomysłu. Inkubator oferuje wsparcie mentorów oraz doradców na każdym etapie przygotowań i realizacji innowacji. Pierwszy z pięciu naborów pomysłów ogłoszony zostanie w styczniu 2020 r.

https://innowacje.spoldzielnie.org/

https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/inkubator-innowacji-spolecznych-generator-dostepnosci/

https://www.facebook.com/innowatorzy/

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

5℃
2℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
33.82 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro