blog background
 
kokojumbo: Pieskim okiem
poznań, polska, polityka, studenci, uniwersytet, felieton, ciekawostki, wydarzenia
metka_epoznan
Król Janusz Korwin I Mikke
ok
4
not ok
5
liczba odsłon: 1076

Rozmowa z doktorem Stanisławem Zyborowiczem, starszym wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Tematem rozmowy będą poglądy Janusza Korwin Mikkego, który gościł na WNPiD 23 listopada. Między innymi, czy Unię Europejską stworzyli Żydzi oraz ile jest idei, a ile rzeczywistości w tym co mówi prezes Kongresu Nowej Prawicy.

Koko Jumbo: Janusz Korwin Mikke stanowczo odrzuca możliwość życia w kraju, którego ustrojem jest demokracja. Proponuje w zamian republikę. Czym one się od siebie różnią?

Stanisław Zyborowicz: Po pierwsze, nie można na jednym poziomie umieszczać tych dwóch kategorii. Kiedy mówimy o republice, to pojęciem przeciwstawnym będzie monarchia, nie demokracja. Zarówno monarchia jak i republika mogą być demokratyczne albo niedemokratyczne. Monarchia tradycyjnie jest ustrojem, który przez długi czas dominował. To rozwiązanie powodowało, że władca sprawował władzę w sposób rzeczywisty. Można więc mówić o różnych typach tego ustroju. Absolutna, ograniczona władzą parlamentu ale może być również taka, występująca obecnie w Wielkiej Brytanii, czyli konstytucyjna. Gdzie tak naprawdę monarcha jest ceremonialną głową państwa. Republiki, mogą być demokratyczne i niedemokratyczne. Głowa państwa, pochodzi albo z wyborów powszechnych, albo z nominacji przez uprawniony organ. Najczęściej jest to parlament. Po prostu nie należy łączyć demokracji z republiką lub braku demokracji z monarchią.

Gdyby Polska od jutra stała się monarchią, jakie ponieślibyśmy tego konsekwencje?

W zasadzie żadne. Głowa państwa w zależności od uprawnień, które zostałby jej nadane, pełniłaby mniej, więcej takie funkcje, jakie dzisiaj pełni prezydent. Kiedyś w historii Polski Ludowej mieliśmy inną instytucję, zbiorową głowę państwa. To była Rada Państwa. W moim przekonaniu nie wiele to zmienia. Chociaż ja nie jestem zbytnio przywiązany do idei monarchii. Chyba, że ten ustrój spowodował by zmianę dochodów w naszym kraju. Na przykład, z powodu barwnej monarchii tłumy turystów chciałby przyjechać i zobaczyć jak to wygląda w Polsce. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii. I to może być jednym z powodów dla których Brytyjczycy nie rezygnują ze swojego ustroju. U nas takie pomysły powtarzają się co jakiś czas, tu mówimy akurat o Januszu Korwin Mikkem. Ale są też ludzie, którzy założyli partie monarchistyczną. Ta partia jest ostatnio w rozsypce, podzieliła się. Teraz to raczej takie spotkania towarzyskie pod hasłem „chcemy restaurować monarchię w Polsce”. Nie mówi się oczywiście o monarchii absolutnej ani nawet z dużymi uprawnieniami władcy, raczej o konstytucyjnej.

Czy jesteśmy niewolnikami naszego Państwa?

To jest pewne nadużycie. Sądzę, że chodzi tu o Państwo, które chce organizować życie, uznając coś za lepsze dla obywateli, a coś za gorsze. Koncepcja reprezentowana przez Janusza Korwin Mikkego, w tym obszarze należy do neoliberalnych, ale z elementami konserwatywnymi. To czasami jest przedziwne, bo z jednej strony mówi o zachowaniu pewnych systemów wartości, a z drugiej strony chce pełnej wolności człowieka. Tę ostatnią rozumie w aspekcie podejmowania decyzji. Jest taka koncepcja powstała na gruncie liberalizmu, nazywa się teorią wyboru społecznego. Jej twórcą był James Buchanan, który powiadał, że powinniśmy stworzyć system, w którym ludzie będą podejmować samodzielnie decyzje. To jest dość problematyczne, ponieważ musielibyśmy przyjąć założenie, że ludzie postępują w sposób racjonalny. Takie założenie jest moim zdaniem idealistyczne. Większość z nas postępuje w sposób emocjonalny. Nie potrafimy zdefiniować co jest naszym interesem. Nie z względu na to, że jesteśmy na kiepskim poziomie intelektualnego rozwoju. Często, wynika to ze złożoności pojęcia jakim jest nasz interes. Czym innym jest on w pewnej perspektywie, a czym innym jest interes dnia dzisiejszego. Niejednokrotnie miałem okazje wysłuchać wykładów Janusza Korwin Mikkego i jestem przekonany, że wiele elementów, które on postuluje można by było rozpatrzeć. Warto się zastanowić czy nie wprowadzić rozwiązań ażeby ludzie mogli podejmować w większym zakresie decyzje. Ale czasami wydaje nam się, że czegoś nie można, a tak naprawdę można. Dla przykładu, szkolnictwo w Polsce jest zrealizowane jako obligatoryjne. Tak się wydaje. Otóż tak do końca nie jest. Istnieje możliwość aby rodzice samodzielnie kształcili swoje dzieci. Ale dzieci te muszą zaliczać państwowe egzaminy. Z takiej formy korzysta niewiele osób w Polsce. Myślę, że niektórzy nawet nie wiedzą, iż jest to możliwe.

Czy w związku z przykładem, który Pan podał można powiedzieć, że państwo każe Panu nauczać studentów jakichś konkretnych treści?

Poprzednio, rzeczywiście były takie dyrektywy, które płynęły od ministra szkolnictwa wyższego…

Poprzednio czyli w minionym ustroju?

Nie, jeszcze kilka lat temu tak było. Dopiero niedawno odeszliśmy od tego. W tych dyrektywach mówiono czego mamy nauczać w ramach danej dyscypliny. Ale to nie było wynikiem tego, że minister tak chciał lub mu się wydawało. Dyrektywy były wynikiem wewnętrznej dyskusji, która odbywała się w środowiskach naukowych. Te grona dochodziły do wniosku, że określone treści składają się na to co np. określamy mianem politologii. Po prostu ustalano tak zwane minima programowe. Dzisiaj nie nastąpiło całkowite odejście od tego. Wyobraźmy sobie sytuacje. Ktoś studiuje politologie na uniwersytecie w Sun Francisco a ktoś inny w Poznaniu a na każdej z tych uczelni uczą zupełnie czegoś innego. To byłoby właściwie niedopuszczalne. A więc pojawia się pewien imperatyw, coś czego powinniśmy nauczać. Jest to związane z pewną logiką wewnętrzną. Czyli wynik pewnego dyskursu dotyczącego zakresu politologii. Innymi słowy, by zostać inżynierem trzeba znać podstawy matematyki.

Czym jest rzymska zasada „Chcącemu nie dzieje się krzywda” i dlaczego Janusz Korwin Mikke uznał, że przez jej zanegowanie ludzkość zamknęła pewną epokę w swych dziejach?

Problem polega na tym, że to jest zasada związana z podmiotowością jednostki. Jeżeli postawilibyśmy pytanie, czy podmiotowość jest ważnym elementem funkcjonowania zarówno w przestrzeni publicznej jak i w prywatnej? To odpowiedź brzmi tak, jest bardzo ważna. Powinniśmy być podmiotami z tym, że w przypadku Janusza Korwin Mikkego mamy do czynienia z wyodrębnieniem tej kategorii. On przyjmuje założenie, że stanem idealnym jest ten, w którym jednostka może w pełni decydować o sobie. Jeśli decyduje źle, no to ma pecha. Przykład, jeśli ktoś nie zapewni sobie miejsca do spania, to nie będzie miał gdzie spać. To myślenie występowało na etapie powstawania koncepcji liberalnej. Jeżeli zajrzymy do twórczości Johna Locke’a, ojca liberalizmu, zauważymy, że ten liberalizm miał się opierać na pierwotnym kapitalizmie wolnych wytwórców. Czyli każdy coś wytwarza, istnieje wymiana i działa wolny rynek. Czy on dziś istnieje? Mam pewne wątpliwości, ze względu na proces koncentracji i centralizacji kapitału. A więc jest to wyidealizowany obraz, ta wolność jest możliwa, jeśli w ogóle, w niewielkich społecznościach. W praktyce, trudno sobie wyobrazić abyśmy wszyscy byli wytwórcami. To nierealne.

Co nie podpisanie przez Polskę karty praw podstawowych ma wspólnego ze wzrostem gospodarczym naszego kraju?

Karta praw społecznych próbuje wprowadzać w życie prawa pracownicze. Czy wprowadzone określone prawa pracownicze powodują obniżenie konkurencyjności, zachowanie jej na tym samym poziomie, czy wzrost konkurencyjności? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tu trzeba byłoby posłużyć się badaniami empirycznymi. Bardzo często jest to kwestia ideologiczna, czyli potocznie kwestia wiary. Jedni wierzą, że ta karta sprzyja konkurencyjności a inni nie. Korwin Mikke należy do tych, którzy uważają, iż wprowadzenie karty praw podstawowych w warunkach Polskich spowoduje obniżenie efektywności.

Czy Unię Europejską stworzyli i nadal rządzą Żydzi?

Żydzi, masoni i tak dalej… Po pierwsze, Unia Europejska jest kontynuatorką wspólnot europejskich, które zostały ustanowione na początku lat pięćdziesiątych przez chrześcijańskich demokratów. Początek tych wspólnot był określany mianem „Europy watykańskiej”. Chadecy opierali się na nauce społecznej kościoła katolickiego, która rozpoczęła się pod koniec XIX w.. Myślę o encyklice Leona XIII z 1891 roku „rerum novarum”. Kościół próbował pewne rzeczy w obszarze życia publicznego pokazać jako pewien wzorzec. To przyniosło efekty. Po II wojnie światowej chadecy obieli władzę w wielu państwach i zdecydowali się utworzyć wspólnoty europejskie. Po drugie, socjaliści, którzy bardziej w tym momencie są utożsamiani z grupą o której Pan wspomniał, byli przeciwni zachodnioeuropejskiej integracji. Kiedy w pewnym momencie ta sytuacja zaczęła przynosić pozytywne rezultaty, socjaliści zapragnęli wykorzystać dostępny instrument. Dzisiaj powiedzielibyśmy, iż Unia Europejska jest socjalistyczna. Przed chwilą rozmawialiśmy o karcie praw podstawowych, czyli przeważa idea kolektywizmu a nie indywidualizmu.

Janusz Korwin Mikke stwierdził, że Unia Europejska opiera się na pomysłach Hitlera i ma podobne do III rzeszy prawa, czy to prawda?

Nie, to jest zupełna spekulacja. Gdybyśmy spojrzeli w przeszłość, to przypomnijmy, że Rzymianie mieli pomysł podbijania Europy i zbudowania pewnej przestrzeni według własnego wzorca. Jak wiemy, to się nie powiodło. Napoleon jest takim przykładem człowieka, który próbował stworzyć Europę. Jego kodeks, to rozwiązanie prawne, które miało promować kapitalizm. Uznawano, że kapitalizm jest związany z postępem. Jakkolwiek byśmy ten postęp rozumieli. Bo chodzi nie tylko o wzrost gospodarczy. Ale pewne standardy, które powinny być upowszechnione. Po części słusznie uważano, iż podstawą upowszechnienia tych standardów będzie zbudowanie jednego systemu europejskiego. Czyli mamy cały czas pewien proces poszukiwania możliwości budowy pewnych standardów, które z jakiś powodów powinny być rozpowszechniane. Wreszcie przykład Hitlera, jego podbój świata też miał hasła związane z upowszechnianiem pewnych standardów. Powracając do istoty rzeczy, zarzut, który się tu pojawia związany jest z tym, że ktoś próbuje organizować życie innych ludzi. W przypadku Rzymian, Napoleona i Hitlera mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Za pomocą siły próbowali narzucić innym pewne rozwiązania. Do Unii Europejskiej nikt nie jest zmuszany, to jest wola.

Prezes Kongresu Nowej Prawicy uważa, że kobiety powinny mieć przywileje a nie równouprawnienie, jak się pan do tego ustosunkuje?

Do tego zawsze trzeba podchodzić bardzo spokojnie. Odwołując się do sposobu myślenia Janusza Korwina Mikkego, chodzi o to, że mamy do czynienia z podmiotami. Nie może być tak, iż będziemy narzucać, szczególnie w sferze prywatnej, pewne rozstrzygnięcia. Jeśli jest kobieta, która chce być gospodynią domową, powinniśmy jej taką możliwość stworzyć. I na odwrót jeśli mężczyzna chce się zajmować domem też nie powinien mieć z tym problemów. Dlatego uważam, że rozwiązania prawne powinny dawać możliwości a nie obligować do korzystania z nich.

Czy można stwierdzić, że Janusz Korwin Mikke podczas swoich wystąpień porównuje otaczającą nas rzeczywistość do idei?

Czasami zastanawiam się, czy Pan prezes specjalnie przedstawia takie skrajne wersje rzeczywistości by później można było z czegoś ustąpić. Kiedyś mi się tak wydawało. Chociaż będąc na spotkaniu z nim, przekonałem się, że jest niezwykle konsekwentny. To było wiele lat temu, chodziło o to, czy państwo powinno wprowadzać prawodawstwo, które chroni dzieci. Korwin Mikke uważał, iż państwo nie powinno się tym zajmować, to jest sprawa rodziny. Podniosłem więc kwestie molestowania dzieci przez rodziców. Wszystkich na sali zszokowała odpowiedź, a mianowicie powiedział, że „to jest kwestia rodziny”. Muszę powiedzieć, iż rozbroiło mnie to z argumentów. Żeby była jasność, Janusz Korwin Mikke nie popierał pedofilii, wyraził jedynie pogląd, że państwo nie powinno ingerować. Coś na zasadzie, rodzina sama się oczyści. Niezwykle konsekwentnie przewodniczący Nowej Prawicy reprezentuje skrajny indywidualizm.

(wywiad przeprowadzony 28 listopada, nieautoryzowany)

 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarkomentujNIEobrazaj: Miałem z Zyborem zajęcia, niezły kolo.Oto jego perełki: Nie pić z gwinta, nie przytakiwać, nie gadać "wydaje mi się" itd. itd.
dodano: Czwartek, 2012.11.29 17:28
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Zybor, Blok, Malendowski, Walas...ech dobrzy wykładowcy w starym stylu.Aż żal że już człowiek nie studiuje .
dodano: Sobota, 2012.12.01 07:21, IP:85.221.145.XXX
ok
1
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: "Prezes Kongresu Nowej Prawicy uważa, że kobiety powinny mieć przywileje a nie równouprawnienie". No tu są bzdury. JKM nie chce równouprawnienia w sensie lewicowym, czyli właśnie przywilejów. Jak obecnie, kobiety chcą zagwarantowane 50% w zarządach spółek. Mają łatwiejsze rekrutacje np. do wojska (chociaż warunki pracy są te same niezależnie od płci). To jest chore, kobiety mają mieć łatwiej, bo... są kobietami? Podobnie w zarządach spółek - o tym powinno przesądzać doświadczenie i wiedza, a nie sam fakt, że bab ma być 50%...
dodano: Sobota, 2012.12.01 13:05, IP:89.239.92.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
KOKOJUMBO
kokojumbo.epoznan.pl
RSSsend_message
głos kundla szaraka, w hałasie dzisiejszego świata.
ARCHIWUM WPISÓW
Bóg, honor, podsłuchy (21 cze 2014)
Jestem debilem ekonomicznym (14 cze 2014)
Koniec studenckiego seksu ! Czyli rozmowa z seksuologiem Zbigniewem Izdebskim (11 cze 2014)
Butem w morde ! (4 cze 2014)
Marysio Królowo Polsky! (30 maj 2014)
Morderstwo, prostytucja i transwestyci w centrum Poznania ! ! ! (14 kwi 2014)
Egzorcyzmy Jarosława K. (12 kwi 2014)
Wolność to być sobą ! Wywiad z Andżeliką Borys (22 mar 2014)
Wiedźmin – czyli recenzja Kamieni na szaniec (9 mar 2014)
Raus, raus Protasiewicz ! (5 mar 2014)
Prawicowi są nieudacznikami ! (28 lut 2014)
Chcesz dostać w ryj ?! (29 sty 2014)
Poznański kazachstan - wiwiad z przyszłą Miss Egzotica o braku tolerancji w Poznaniu ! (25 sty 2014)
Polska siatkówka jest do bani ! (22 sty 2014)
Od Poczobuta do bohatera - rozmowa z Andrzejem Poczobutem ! (18 sty 2014)
Słoiki Owsiaka (15 sty 2014)
Koniec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ! ! ! (10 sty 2014)
Dupa rządzi światem (4 gru 2013)
Katecheza – czyli przypowieść o tym jak Być i Mieć (22 lis 2013)
Destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej - Wywiad z Markiem Jurkiem (20 lis 2013)
Make rogal not war - najpiękniejsze hasło w Polsce (16 lis 2013)
Nie rzucą ziemi, skąd ich smród ! (9 lis 2013)
Pol(e)and, kraj biegunów – czyli rozmowa z podróżnikiem Markiem Kamińskim (6 lis 2013)
Cukierek albo psikus mała k… - Tylko dla dorosłych ! ! ! (31 paź 2013)
S*** na Wojewódzkiego, R***** Owsiaka! (23 paź 2013)
Hipisi atakują! Wywiad z Jerzym Jernasem twórcą Wyścigu Jaszczurów (19 paź 2013)
Cegła w ziemniakach (16 paź 2013)
Kefir czy żurek? Czyli wywiad z Marcinem Mellerem (11 paź 2013)
Małpy uciekły z ZOO! (4 paź 2013)
Cień Lecha, Jezus w gębie (31 sie 2013)
Wojna polsko-meksykańska pod flagą wstydo-chamową (24 sie 2013)
Woda urzędowa (16 sie 2013)
My dzieci PW (9 sie 2013)
Matka Turczynka od pieluch (29 cze 2013)
Potwór - czyli państwem zarządzanie (14 cze 2013)
Torty i potwory (7 cze 2013)
100 tyś. facetów w jednej kobiecie (31 maj 2013)
Bo do poloneza trzeba dwojga, czy ten świat homofobem jest? (17 maj 2013)
Mięso po Grillu (11 maj 2013)
Biedni, bierni, zacofani w rodzinie zakochani (3 maj 2013)
Uśmiechnij się (26 kwi 2013)
Po prostu Życie (19 kwi 2013)
Ślepy i głuchy (12 kwi 2013)
Duma polaka (sic!) (5 kwi 2013)
Zmartwychwstanie (29 mar 2013)
Papież ch**, sałatki szkoda (22 mar 2013)
Prawdziwa twarz porno (15 mar 2013)
Sztuka wysoka nie zejdzie do rynsztoka (8 mar 2013)
Plaga plagiatów (1 mar 2013)
Koniokrady (22 lut 2013)
Viva la zawodówka! (1 lut 2013)
Tępe słupy (25 sty 2013)
Rektor nie krowa, każdemu dać nie musi (18 sty 2013)
Federalizm, w górę ręce kto jest z nami ! (11 sty 2013)
Coś się kończy, coś się zaczyna (3 sty 2013)
Opowieść wigilijna (20 gru 2012)
Sen o Victorii (13 gru 2012)
Tajemnica porannych morderstw (6 gru 2012)
Król Janusz Korwin I Mikke (29 lis 2012)
Seksmisja (22 lis 2012)
Wojciechowska na Malcie (15 lis 2012)
Zdjęcie: jovanka