Reklama

Zwolnienie lekarskie L4 online - jak to działa?

E-zwolnienie lekarskie, znane również jako e-ZLA, to oficjalne zaświadczenie przesyłane elektronicznie do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), potwierdzające czasową niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych. Każdy lekarz, bez względu na specjalizację, może je wystawić po zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu pracę.

E-zwolnienie Lekarskie - kluczowe informacje

Zwolnienie lekarskie L4 Online można uzyskać na stronie: https://nasilekarze.pl/zwolnienie-lekarskie-l4-online/.

E-zwolnienie upoważnia pracownika do legalnej nieobecności w pracy i zwalnia go z jej wykonywania na okres wskazany w dokumencie. Pracownicy, którzy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), mają prawo do otrzymywania świadczeń pieniężnych w czasie trwania zwolnienia.

Pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie podczas konsultacji stacjonarnej lub online, za pośrednictwem telefonu. Konsultacja online z możliwością wystawienia e-zwolnienia to szybka i wygodna metoda na uzyskanie diagnozy bez konieczności wychodzenia z domu.

Obliczanie i wypłata wynagrodzenia chorobowego

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego wynosi zazwyczaj 80% średniej z miesięcznych wynagrodzeń, które pracownik uzyskał w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Pełne 100% wynagrodzenia przysługuje w przypadkach takich jak: e-zwolnienie wydane z powodu wypadku w drodze do lub z pracy, badania niezbędne dla potencjalnych dawców, pobranie komórek, tkanek i narządów lub dolegliwości związane z ciążą.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia, a po tym okresie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Pracownik ma prawo do 182 dni zwolnienia w ciągu roku w przypadku choroby lub innych problemów zdrowotnych. Jeśli po upływie tego czasu pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejnych 12 miesięcy.

Zwolnienie lekarskie - w jakich przypadkach?

E-zwolnienie lekarskie, znane też jako L4, przyznawane jest w różnych okolicznościach. Pracownik może je otrzymać w przypadku:
- choroby,
- wypadku w drodze do lub z pracy,
- problemów zdrowotnych związanych z ciążą,
- udziału w badaniach jako dawca lub w procesie pobierania komórek, tkanek i narządów.

Warunki przyznania zwolnienia lekarskiego

Pracownik, który jest tymczasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie to uprawnia do nieobecności w pracy i stanowi podstawę do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w późniejszym okresie.

Ponadto, pracownik może otrzymać e-zwolnienie, jeśli opiekuje się chorym członkiem rodziny, takim jak dziecko wymagające opieki. Sytuacje takie jak opieka nad chorym lub małoletnim dzieckiem, gdy placówka oświatowa jest tymczasowo zamknięta (np. podczas lockdownu z powodu COVID-19), również są podstawą do ubiegania się o e-zwolnienie.

Jednakże, nie wszyscy pracownicy kwalifikują się do otrzymania L4. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie, opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do zwolnienia lekarskiego. W przypadku umowy o dzieło nie ma możliwości ubiegania się o e-zwolnienie.

E-zwolnienie dla rodzica na opiekę nad chorym dzieckiem

Rodzice często stają przed wyzwaniem opieki nad chorującym dzieckiem. Jeżeli dziecko nie może uczęszczać do przedszkola lub szkoły, a rodzic nie ma możliwości zapewnienia innej opieki, przysługuje mu zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem.

Limit dni zwolnienia w ciągu roku dla opieki nad dzieckiem do 14 lat wynosi 60 dni, a dla osoby starszej niż 14 lat - tylko 14 dni.

Ciekawostką jest, że zwolnienie lekarskie przysługuje również, gdy rodzic nie może zapewnić opieki zdrowemu dziecku do 8 lat, na przykład w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych podczas lockdownu. W takich okolicznościach rodzic otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Co to jest e-ZLA ?

e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie, jest dokumentem generowanym przez lekarza po przeprowadzeniu wywiadu medycznego, zarówno podczas wizyty bezpośredniej, jak i teleporady. Lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta ustala długość zwolnienia, a informacje o tym są automatycznie przesyłane do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na zwolnieniu znajdują się dane pacjenta, dane pracodawcy oraz kody numeryczny i literowy, które umożliwiają identyfikację choroby i określenie wysokości należnego zasiłku.

Sprawdzenie statusu e-ZLA

Dostęp do e-ZLA umożliwia Internetowe Konto Pacjenta (IKP), gdzie pacjenci mogą sprawdzić swoją historię chorobową i szczegóły dotyczące aktualnego zwolnienia.

Proces wystawiania e-zwolnienia

Wystawienie e-zwolnienia lekarskiego jest procesem szybkim i uproszczonym, oszczędzającym czas zarówno lekarzy, jak i pacjentów. E-zwolnienie można uzyskać zdalnie poprzez teleporadę, a decyzję o jego wystawieniu podejmuje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu medycznego. E-ZLA od razu trafia do systemu ZUS i do pracodawcy, eliminując potrzebę załatwiania dodatkowych formalności przez pacjenta.

Możliwość uzyskania e-zwolnienia online

Telemedycyna oferuje możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznych online z lekarzami różnych specjalizacji. Dzięki temu pacjenci mogą uzyskać e-zwolnienie lekarskie podczas konsultacji zdalnej za pośrednictwem telefonu. Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i wyników badań oraz po krótkim wywiadzie medycznym, lekarz może zdecydować o wystawieniu e-zwolnienia. Zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści mają uprawnienia do wystawienia e-ZLA podczas konsultacji online, a dokument ten ma taką samą ważność jak zwolnienie otrzymane podczas wizyty stacjonarnej.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

14℃
7℃
Poziom opadów:
0.1 mm
Wiatr do:
20 km
Stan powietrza
PM2.5
35.90 μg/m3
Umiarkowany
Zobacz pogodę na jutro