Reklama

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wprowadził "procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową"

Materiały prasowe / archiwum | fot. UPP
Materiały prasowe / archiwum | fot. UPP

Trzeba złożyć stosowny wniosek.

Informacja pojawiła się na stronie uczelni. Podpisana jest przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

"Na podstawie art. 30 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 2, 3 ust. 2, 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), § 24 ust. 2 i § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zw. z § 2 zarządzenia nr 85/2021 Rektora UPP z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej UPP zarządza się, co następuje: w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wprowadza się procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową, stanowiącą załącznik i integralną część zarządzenia" - czytamy. Jak dodano, zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na stronie uczelni możemy też znaleźć wniosek dot. odmiennego traktowania do rektora uczelni. Przedstawiono też graficznie całą procedurę. "Osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (dalej: "osoba wnioskująca"), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do Rektora (Prorektora ds. Studiów jeśli jest studentem(-ką) poprzez złożenie wniosku w CWR (Formularz F1). We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania:
- prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach;
- własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu.
Do wniosku załącza się opinię psychologa lub dokumentację medyczną
" - czytamy.

Później mają odbywać się konsultacje z osobą wnioskującą, po czym wniosek trafia do rektora.

"Osoba dysponująca prośbą Rektora/Prorektora ds. Studiów ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem. Po zapoznaniu się z prośbą Rektora/Prorektora ds. Studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej lub informacją CWR członkowie wspólnoty Uniwersytetu powinni zastosować się do potrzeby odmiennego traktowania tożsamości płciowej tej osoby" - czytamy.

Jeśli takie prawo nie będzie respektowane może być to podstawą do złożenia skargi zgodnie z Polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP.

Wniosek i szczegóły znajdziemy tutaj.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

15℃
8℃
Poziom opadów:
0.2 mm
Wiatr do:
24 km
Stan powietrza
PM2.5
68.72 μg/m3
Dostateczny
Zobacz pogodę na jutro