Reklama
Reklama

Sprawdzili jakość paliwa na stacjach. UOKiK udostępnia specjalną mapę

Zdjęcie ilustracyjne | fot. Engin Akyurt z Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Engin Akyurt z Pixabay

Wyniki kontroli w 2022 r. wskazują na poprawę jakości benzyny i pogorszenie jakości LPG w porównaniu do ubiegłego roku. Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek dominuje olej napędowy.

Inspekcja Handlowa przez cały rok sprawdza, czy paliwa dostępne na polskim rynku spełniają wymagania. Kontrolom podlegają producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz prowadzący stacje przedsiębiorcy.

"Stały monitoring jakości paliw ciekłych przynosi efekty. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. aż 30 proc. badanych próbek nie spełniało wymogów. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała. W 2022 r. zakwestionowaliśmy mniej niż 1,5 proc. próbek" - mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W 2022 r. Inspekcja Handlowa zbadała jakość benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, gazu skroplonego (LPG) oraz lekkiego oleju opałowego. Do badań pobraliśmy 1598 próbek paliw ciekłych (833 próbki benzyn i 765 oleju napędowego), 317 próbek LPG i 1 próbkę lekkiego oleju opałowego.

"Specjaliści podczas testów laboratoryjnych wykazali, że 21 próbek paliw ciekłych (19 oleju napędowego, 2 benzyny) nie spełniało wymogów, co stanowi 1,34 proc. zbadanych. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców - w województwach: kujawsko-pomorskim (7,14 proc.), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.). W ostatnich latach (2016-2022) kontrole w hurtowniach paliw oraz u producentów i magazynujących paliwa ciekłe nie wykazały nieprawidłowości"- czytamy w komunikacie UOKiK.

W wyniku kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 10 próbek pobranych na stacjach paliw i w hurtowniach - co daje 3,15 proc. zbadanych. "Niewłaściwą jakość odnotowaliśmy w 4 województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim. Do kontroli trafiła także 1 próbka lekkiego oleju opałowego, która przeszła pozytywnie testy w laboratorium. Dostępność tego paliwa w ofercie jest ograniczona, a wszystkie badane w latach 2013-2021 próbki spełniały wymagania jakościowe" - czytamy.

Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 11 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych, informując o tych działaniach Inspekcję Ochrony Środowiska. W 18 przypadkach zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

"Analiza wyników kontroli paliw ciekłych w 2021 i 2022 r. wskazuje na poprawę jakości benzyny w obu częściach systemu. Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek paliw ciekłych dominował olej napędowy. W jego badaniach w części krajowej odnotowano mniej próbek niespełniających wymagań jakościowych - odwrotnie niż w części europejskiej. Wyniki badań jakości gazu skroplonego (LPG) w 2022 r. były gorsze w porównaniu z 2021 r. - zarówno na stacjach wybranych, jak i wylosowanych do kontroli" - informuje UOKiK.

"W ostatnich latach (2020-2022) nie kwestionowaliśmy próbek z uwagi na przekroczoną zawartość siarki w oleju napędowym i benzynie. To dobrze nie tylko dla pojazdów - emisja związków siarki do atmosfery wraz ze spalinami ma niekorzystny wpływ na środowisko" - dodaje. To czy stacja, na które kupujemy paliwo spełniające normy, sprawdzić można na mapie paliw na stronie internetowej UOKiK i w korzystającej z danych Urzędu aplikacji nawigacyjnej Yanosik.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

To nie koniec niebezpiecznej pogody! Są nowe informacje
22℃
15℃
Poziom opadów:
6.6 mm
Wiatr do:
26 km
Stan powietrza
PM2.5
5.93 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro