Reklama

Innowacje społeczne - pomagaj i daj sobie pomóc!

Proste rozwiązania na istotne wyzwania społeczne

Innowacje społeczne pozwalają nie skupiać się na problemie, ale na jego rozwiązaniu. Odpowiadają na konkretne potrzeby danego środowiska. Współpracujesz z osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi lub intelektualnymi, uczysz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub chcesz wesprzeć osoby starsze, samotne lub wykluczone? Być może wśród stworzonych już innowacji społecznych znajdziesz takie, które przydadzą się również w Twoim środowisku. A może Ty sam masz pomysły, które mogłyby pomóc m. in. pracownikom socjalnym, psychologom, pedagogom, stowarzyszeniom, fundacjom czy samorządom rozwiązać ich problemy? Jeśli w którejkolwiek z wymienionych ról chciałbyś podjąć współpracę, to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS w Poznaniu) zachęca do wspólnych działań.

"Innowacje społeczne to nowe spojrzenie na otaczające nas problemy" - zobacz jak my je rozwiązujemy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją podlegającą pod Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Do głównych zadań ROPS należy kreowanie nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i strategicznym celem jest poprawa jakości życia wielkopolan m.in. poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia. Realizację tych zadań umożliwiają im obecnie realizowane projekty mające na celu inkubowanie innowacji społecznych (Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności, Włącznik Innowacji Społecznych i Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych).

Jak to działa?

Różne podmioty, osoby i grupy m. in. stowarzyszenia, fundacje, specjaliści czy naukowcy przedstawiają własne pomysły na rozwiązanie konkretnych potrzeb środowiskowych np. brak wsparcia dorosłych rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną, niepodtrzymywanie relacji rówieśniczych podczas dłuższej nieobecności chorego ucznia, niezaopiekowanie dzieci z trudnego środowiska rodzinnego itp.

Przetestowane innowacje społeczne są na bieżąco udostępniane dla szerszego środowiska (na stronie innowacje.rops.poznan.pl) można je powielać przy wsparciu ROPS i dostosowywać do potrzeb innej społeczności lokalnej. Co więcej, dane rozwiązanie można proponować także nowym grupom społecznym weryfikując, czy narzędzie sprawdza się jako odpowiedź na nieco inne problemy społeczne - np. gra adresowana w zamyśle do osób z niepełnosprawnością intelektualną może okazać się użyteczna także wśród dzieci w trakcie edukacji wczesnoszkolnej.

Innowacje to także realne narzędzia polityki społecznej. Po fazie testowania, czyli eksperymentowania w mikro skali, wypracowane rozwiązania przygotowane są w taki sposób, by w nowych miejscach, mogły stać się nie tylko innowacją, ale przede wszystkim dobrą praktyką w sposób trwały wpisującą się w działania danej gminy, instytucji czy organizacji.

Pomysłów i narzędzi jest dostępnych wiele lecz w innowacjach odnajdą się te osoby, które trafnie spostrzegą, że dotychczasowe próby rozwiązywania problemów - już wcześniej realizowanymi metodami - nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Co więcej, pomysły innowatorów mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.

7 i 8 listopada br. odbyło się w Poznaniu seminarium upowszechniające, na którym zaprezentowano stworzone dotychczas innowacje społeczne we współpracy z ROPS. Innowatorzy zaprezentowali ciekawe rozwiązania i produkty innowacji, zdradzili kulisy pracy nad projektami, pokazali, co ich zaskoczyło, a także podali możliwe realizacje innowacji w innych środowiskach.

Wśród zaprezentowanych innowacji społecznych pojawił się m. in. Trening pamięci w Polskim Języku Migowym, przygotowany przez Centrum Psychologii Rehabilitacji we Wrocławiu. Jedno z ćwiczeń polegało na zapamiętaniu obrazków wpisanych w ramiona gwiazdy (1 min. przyglądania się symbolom), a następnie ich odtworzeniu na niewypełnionej przestrzeni gwiazdy. Taki trening pamięci oparty na obrazkach był przeznaczony początkowo dla Głuchych. Jednak sama innowatorka zasugerowała, że ćwiczenia można wykorzystać także w terapii osób po udarach, wylewach, osób z chorobą Alzheimera, z niepełnosprawnością intelektualną czy seniorów.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ przedstawiła natomiast poradnik wideo dotyczący tego, jak stworzyć mieszkanie dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Wskazówki zawarte w filmie mogą przydać się nie tylko osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, ale także architektom, którzy będą projektować wnętrza dla takiej grupy. Ta innowacja może również trafić do osób starszych, które borykają się z trudnościami w poruszaniu.


Fundacja PODAJ DALEJ przygotowała również filmy instruktażowe dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, jak wykonywać w domu trening sportowy lub rehabilitacyjny.


MOSt generacyjny w SocjoSieci to kolejna innowacja, która ma łączyć pokolenia i budować relacje pomiędzy młodzieżą, a seniorami. Innowacja opiera się na wymianie kartek pomiędzy tymi grupami (3 miesiące), a następnie pasjoterapii (2 miesiące). Korespondencja listowna ma pomóc w nawiązaniu wstępnej więzi. Pasjoterapia to z kolei warsztaty prowadzone przez seniorów, z którymi korespondowała młodzież np. przez emerytowanego fotografa. Pomysł na innowację powstał w odpowiedzi na problem braku integracji oraz zaniedbania wychowawcze młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych i wynikające z tego zaburzenia emocjonalne.

W zaproponowanych innowacjach społecznych poruszono także temat często pomijany, a mianowicie rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to jednak bardzo istotna kwestia, gdyż ta grupa oraz specjaliści z nią współpracujący potrzebują dużego wsparcia. W ramach innowacji "Rodzicielstwo i niepełnosprawność" przygotowano poradnik dla rodziców z niepełnosprawnością intelektualną z dostosowanym do nich językiem "Razem damy radę", program warsztatów oraz zestaw ćwiczeń dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wspieranierelacji.pl

Powyższe przykłady to tylko niektóre z wielu innowacji społecznych realizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Innowacje odpowiadają na jeszcze wiele innych potrzeb. Z gotowymi już pomysłami możesz zapoznać się na stronie www.innowacje.rops.poznan.pl, o rozwiązaniach chętnie opowiadają też pracownicy Działu Innowacji podczas spotkań, warsztatów, konferencji czy seminariów. Na wskazanej stronie znajduje się również zakładka "Współpraca", w której są szczegółowe informacje, jak zacząć działać wspólnie z ROPS. Obecnie inkubatory nie prowadzą naborów pomysłów ale bez obaw, dostępnych jest już kilkadziesiąt przetestowanych rozwiązań. Gdybyś chciał skorzystać z przygotowanych już innowacji i wdrożyć je w swoim środowisku, to ROPS udzieli Ci wsparcia, doradzi, przeszkoli i pomoże zainkubować gotową innowację w Twoim środowisku. Nie czekaj więc, a działaj wspólnie z ROPS!

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Znowu ostrzeżenie meteo dla całego regionu! Podniesiono stopień!
24℃
13℃
Poziom opadów:
7.2 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
12.58 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro