Reklama
Reklama

Do Jeziora Kierskiego wciąż płyną nieczystości. "Czarny, śmierdzący ściek"

fot. Czytelnik
fot. Czytelnik

W niedzielę wzdłuż kanału, którym płyną ścieki, przespacerował się nasz Czytelnik.

- Zdjęcia z niedzielnego spaceru w górę rzeki Samica, którą płyną zanieczyszczenia do Jeziora Kierskiego. Spacer kończy się w miejscowości Góra, gmina Tarnowo Podgórne, gdzie wychodzi kolektor, z którego wypływa czarny, śmierdzący ściek - napisał do nas Czytelnik.

Jak ustalił dziennikarz WTK, właśnie stąd zanieczyszczenia płyną do Kanału Przybrodzkiego, a stąd do rowu RSK63 i następnie do rzeki Samicy, by ostatecznie dotrzeć nią do Jeziora Kierskiego. - Ścieki są odprowadzane Kanałem Przybrodzkim, którego przebieg jest połączony z rzeką Samą powyżej miejscowości Radzyny w gminie Kaźmierz, a dalej płyną rzeką Samą do Warty. Jest tu więc pewne nieporozumienie - mówi Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. Zdaniem burmistrza, problemu nie generuje tarnowska oczyszczalnia ścieków. Urządzenia w niej pracują właściwie. - Jeżeli chodzi o kanał, którym płyną oczyszczone ścieki, nie jest on już własnością spółki - podkreśla i zapewnia, że spuszczane ścieki spełniają wszystkie wymogi sanitarne.

To Wody Polskie odpowiadają za to, co dzieje się z wodą płynącą kanałami. W środę odbyła się wizja w terenie, podczas której potwierdzono, że kolor i mętność wody może wskazywać na zanieczyszczenie w Kanale Przybrodzkim i kanale melioracyjnym RSK63. Wody Polskie zapowiadają podjęcie rozmów z lokalnymi władzami. Chodzić ma o właściwe ukierunkowanie spływających ścieków. Wójt zapewnia, że jest otwarty na rozmowy.

Obszerne wyjaśnienia w tej sprawie przedstawia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Oto treść oświadczenia:

Pierwsze zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia Samicy Pamiątkowskiej, tj. dopływu do Jeziora Kierskiego od strony Jeziora Pamiątkowskiego, wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2021 r. Dnia 19.05.2021 r. upoważniony inspektor przeprowadził oględziny w terenie. Podczas oględzin stwierdzono występowanie wizualnego zanieczyszczenia wody w Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu, dopływie do Samicy Pamiątkowskiej (rowie SK-63) płynącym od strony Kokoszczyna, Kanale Przybrodzkim w Przybrodzie, Kokoszczynie i Górze. W dniach od 08.06.2021 r. do 23.07.2021 r. upoważniony inspektor przeprowadził pozaplanową kontrolę działalności prowadzonej przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., obejmującą oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Podczas tej kontroli stwierdzono, że Spółka ta przyczyniła się do zanieczyszczenia Kanału Przybrodzkiego, rowu SK-63 i Samicy Pamiątkowskiej w wyniku odprowadzania z oczyszczalni nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Dopływ tych zanieczyszczeń na teren gminy Rokietnica był możliwy ze względu na utrudniony przepływ wody w Kanale Przybrodzkim za Kokoszczynem. Woda, zamiast płynąć w kierunku północnym do rzeki Samy w Szamotułach, odpływała w kierunku południowym rowem SK-63 do Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, podjął działania pokontrolne, w tym dyscyplinujące, wynikające z obowiązujących przepisów i adekwatne do rangi naruszeń. W wyniku tych działań Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w styczniu 2022 r. uznał przedstawiciela Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. winnym popełnienia wykroczeń z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) i wymierzył mu karę grzywny.

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do Prezesa Zarządu Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości, a także przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informację o ustaleniach kontroli, wraz z wnioskiem o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Decyzją z dnia 18.03.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu odmówił jednak cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. W uzasadnieniu organ ten wskazał, że "nie dochodziło do rażących, mogących mieć szkodliwe skutki dla środowiska wodnego przekroczeń ilości, jak również jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika - wód Kanału Przybrodzkiego", a stwierdzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska naruszenia w toku kontroli w ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie były rażące. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i złożył odwołanie.

W dniach 22.02.2022 r., 23.02.2022 r. i 25.03.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęły kolejne wnioski o interwencje w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego.

Dnia 03.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny w terenie, a pracownicy poznańskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali do badań fizykochemicznych próby wody i ścieków. Również dnia 25.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny brzegu Jeziora Kierskiego, a także pobrał do badań próbkę wody, ze względu na podejrzenie wystąpienia zakwitu sinic.

Dalsze czynności kontrolne po zgłoszeniach z 2022 r. zostaną podjęte przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska możliwie niezwłocznie. Podkreślić jednak należy, że według naszej wiedzy trwają już działania, mające na celu ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Jeziora Kierskiego, podejmowane przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., we współpracy z administratorami Kanału Przybrodzkiego i rowu SK-63, a dalsze działania kontrolne i pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wpłyną na ich przyspieszenie. [...]

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

23℃
14℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
13 km
Stan powietrza
PM2.5
5.22 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro