Reklama
Reklama

Samorządowcy protestowali przeciwko "Polskiemu Ładowi". Jacek Jaśkowiak: "Kłamstwo wielokrotnie powtarzane nie stanie się prawdą"

fot. E. Lach/UM Warszawa
fot. E. Lach/UM Warszawa

W środę w Warszawie spotkali się samorządowcy, którzy sprzeciwiają się zmianom zaproponowanym przez rząd w Polskim Ładzie.

- Jednym z jego najważniejszych skutków będzie odebranie mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw w całym kraju aż 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. To gigantyczna kwota - prezydenci i wójtowie podkreślają, że taką dziurę w budżetach miast i gmin boleśnie odczują wszyscy ich mieszkańcy - informuje poznański magistrat. W przypadku Poznania w grę wchodzi około 100 milionów złotych, których może zabraknąć w budżecie.

W spotkaniu uczestniczył m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Jesteśmy przedstawicielami mieszkańców małych i dużych miast, gmin i wsi z całej Polski - mówił. - Dziś przed Sejmem pokazaliśmy jedność, protestując przeciwko zmianom zawartym w tzw. "Polskim Ładzie". Nie możemy zgodzić się na zabieranie pieniędzy samorządom, bo w praktyce oznacza to ograbianie naszych mieszkańców. I żadne fałszywe deklaracje polityków PiS tego nie zmienią. Kłamstwo wielokrotnie powtarzane nie stanie się prawdą - dodał.

W trakcie spotkania podpisano apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych. Oto jego treść:

Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, który po zmianach politycznych z roku 1989 udało się nam stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów - między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika - kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020, oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. Polskiego Ładu nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami przekazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Piękna wiosna i tłumy na Cytadeli. Warto korzystać, bo przed nami załamanie pogody
20℃
12℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
24 km
Stan powietrza
PM2.5
8.30 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro