Reklama
Reklama

Rząd przyjął projekt zmian na drogach: nawet 30 tysięcy złotych grzywny

fot. OSP Miąskowo, archiwum

Rząd szykuje radykalne zmiany w kodeksie drogowym, na czele ze znacznie bardziej bolesnymi karami za wykroczenia.

Projekt ustawy został zaprezentowany w pierwszej połowie lipca, a teraz przyjęła go Rada Ministrów. - Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta? Letnie staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania Do 3 lipca br. aplikuj na www.poznan.pl/mim/staz/
REKLAMA

Spore zmiany obejmą m.in. mandaty. Projekt zakłada mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Zaostrzone ponadto mają być kary za prowadzenie po pijaku, a składka OC zostanie uzależniona od liczby posiadanych punktów. Te z kolei będą wygasać dopiero 2 lata po opłaceniu grzywny, a za jedno wykroczenie będzie można ich otrzymać aż 15, a nie jak do tej pory 10. Limit, po którym stracimy uprawnienia, pozostanie bez zmian.

Projekt miałby wejść w życie 1 grudnia tego roku. Najpierw jednak musi on przejść przez parlament.

Najważniejsze proponowane zmiany:

- Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:
- podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
- podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
- podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
- podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

- Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.
- Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:- prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
- przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
- przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.
- Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym- Obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
- przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

- Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:
- czasowe niedopuszczeniue pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
- wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

- Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:
- punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
- za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
- zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

- Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:
- umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Reklama

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

29℃
16℃
Poziom opadów:
1 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
11.45 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro