Reklama
Reklama

Sąd przyznał rację wojewodzie. Skarga Rady Miasta w sprawie Karty Równości została oddalona

fot. WTK

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Rady Miasta Poznania na uchylenie przez wojewodę Karty Równości, która została przyjęta w lutym.

Przypomnijmy w marcu wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miasta wprowadzającą Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W swojej decyzji stwierdził, że zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn "istotnie naruszają prawo" i wykraczają poza zakres kompetencji samorządu.

Jak tłumaczył Łukasz Mikołajczyk - swoją decyzję wydał po przeprowadzeniu analiz prawnych i zapoznaniu się z uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radą Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań". Przede wszystkim Rada Miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania - jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty - wyjaśniał wojewoda wielkopolski.

Zdaniem przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny, które wraz ze Społeczną Radą Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań", przygotowało petycję z apelem o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę wielkopolskiego uchwała przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zawierała w sobie szereg niebezpiecznych zapisów, m.in. nawiązujących do ideologii gender.

Decyzja wojewody to duży sukces Centrum Życia i Rodziny oraz "Rodzinnego Poznania", a także wszystkich zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Cieszymy się, że głos tysięcy polskich rodzin został dostrzeżony. Od dawna alarmowaliśmy, że treść zapisów uchwały o Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn wprowadza bardzo niebezpieczne zapisy, które zagrażają konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny. Zapisy nawiązywały także do ideologii gender. Co więcej, prowadziły również do wspierania idei ruchu LGBT oraz stwarzały zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem - mówił w marcu Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.
Miejscy radni odwołali się od decyzji wojewody. Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie. Nie jestem zaskoczony decyzją WSA. Przypomnę, że moja decyzja w sprawie karty równości była poparta wnikliwą analizą i merytoryczną argumentacją, która jednoznacznie wskazywała na popełnione przez Radę Miasta Poznania błędy. Moją rolą jako wojewody jest sprawdzenie zgodności aktów z prawem, a nie prezentowanie prywatnego stanowiska w danej sprawie, jak niektórym komentującym się wydawało. Jak się okazało, merytoryka wygrała z próbą zrobienia z tematu sporu politycznego- komentuje wojewoda Mikołajczyk.

Przypominamy. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opracowana została przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 r. Rekomendowana jest przez Związek Miast Polskich, jako kompleksowe narzędzie służące realizowaniu zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i społeczne, narodowość, język, wyznanie, stopień sprawności, wiek, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Przyjęcie i wdrożenie Karty przez Poznań pozwoli usystematyzować te działania, które są już w naszym mieście realizowane w ramach polityki senioralnej, prorodzinnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zagrożonych bezdomnością. Jednocześnie wskaże kierunki dalszych usprawnień i nowych działań w tych obszarach, które wymagają wzmocnienia albo dopiero zbudowania polityki wsparcia - komentował zaraz po przyjęciu dokumentu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Miejscy radni chcą domagać się kasacji wyroku.

Reklama

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

16℃
6℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
9 km
Stan powietrza
PM2.5
15.36 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro