Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
28 16
Reklama

Akademia Morska w Gdyni - uczelnia nie tylko dla wilków morskich

REKLAMA
środa, 25.04.2018 r.
godz. 10.00
REKLAMA | środa, 25.04.2018 r., godz. 10.00
Akademia Morska w Gdyni - uczelnia nie tylko dla wilków morskich
Studenci AMG

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
27°C 1017 hPa
JUTRO
pogoda
28°C 1017 hPa
POJUTRZE
pogoda
28°C 1012 hPa
zakładka
WIADOMOŚCI

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych. 

Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów.

Od października Wydział Elektryczny uruchomi studia I stopnia na kierunku Informatyka w specjalnościach: Aplikacje Internetu Rzeczy, Aplikacje Internetowe i Mobilne. Zmiany w ofercie edukacyjnej wprowadzi również Wydział Nawigacyjny, który otworzy nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Nawigacja, a będą to specjalności: Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną, Eksploatacja Zbiornikowców, Morskie Systemy Informacyjne, Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne. Ponadto Wydział Nawigacyjny otworzy nową specjalność na studiach II stopnia na kierunku Transport: Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego. Profil kształcenia na tej specjalności ukierunkowany będzie na elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu śródlądowego, zarządzaniem istniejącą i rozbudową infrastruktury transportu śródlądowego.

Kolejny z Wydziałów, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa również otworzy nowe specjalności na studiach II stopnia. Na kierunku Innowacyjna Gospodarka będzie to specjalność: Menedżer Innowacji, a na kierunku Towaroznawstwo: Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami. 

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi będą mogły skorzystać z oferty Wydziału Nawigacyjnego, który prowadzi studia podyplomowe: Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej, Modern Ship Management oraz z oferty Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: Logistyka i Transport Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz Rzeczoznawstwo i Kontrola Jakości.

Już 7 maja rozpocznie się elektroniczna rekrutacja na studia. Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne I,II i III stopnia rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 16 lipca. 

Reklama