Pogoda jutro Pogoda Poznań
126
Nadzór BHP na budowie
dodano: 14.11.2017 g. 12.58
odsłon ogłoszenia: 55
zakładka
400 PLN
gallery
Oferta skierowana do Inwestora, Generalnego wykonawcy oraz firm podwykonawczych. Realizacja zagranicznych i krajowych projektów budowlanych w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzona szczegółową analizą zagrożeń oraz wdrożeniem autorskich rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem pracy na terenie budowy. Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika budowy oraz pracowników firm podwykonawczych. Skuteczność naszych działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenach budów została potwierdzona uhonorowaniem obsługiwanych przez nas budów nagrodami w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy "Buduj Bezpiecznie".

Oferujemy wsparcie dla Inwestora w przygotowaniu zapisów umowy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań formalnych, egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad bhp na terenie budowy, reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Na etapie planowania i projektowania przeprowadzamy analizę i ocenę ryzyka związaną z realizacją inwestycji. Jej wyniki są podstawą do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy - Plan BIOZ. Wykonawców wspieramy w opracowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR oraz w rozwiązywaniu problemów na terenie budowy.


500800958, biuro@szkoleniabhp-poznan.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
Email nadawcy
Treść
Wpisz tekst z obrazka: codeimg

gallery photo