Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
18 5
Reklama

Zakończyła się kontrola CBA w POSUM: „Działania byłego dyrektora naraziły Ośrodek na szkodę w wysokości blisko 40 mln zł”

j
czwartek, 21.02.2019 r.
godz. 13.30
j | czwartek, 21.02.2019 r., godz. 13.30
Zakończyła się kontrola CBA w POSUM:  „Działania byłego dyrektora naraziły Ośrodek na szkodę w wysokości blisko 40 mln zł”
fot. UMP, archiwum

Kontrola trwała od 28 czerwca 2018 roku do 21 grudnia 2018 r. W trakcie postępowania sprawdzano wybrane procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
11°C 1032 hPa
JUTRO
pogoda
18°C 1027 hPa
POJUTRZE
pogoda
11°C 1026 hPa
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Przypomnijmy. Kontrolę wszczęto po stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a mającą potwierdzać go dokumentacją. CBA po jej zakończeniu przekazało do Prokuratury Krajowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora POSUM, którego działanie naraziło na szkodę Ośrodek.

W toku czynności kontrolnych agenci CBA ustalili, że były dyrektor, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi POSUM, przekraczał swoje uprawnienia oraz nie dopełniał ciążących na nim obowiązków. Tym samym wyrządził szkodę w majątku kierowanej przez siebie jednostki – informują funkcjonariusze delegatury CBA z Poznania.

Jak ustalono w trakcie toczącego się postępowania były dyrektor zawarł szereg umów narażając Ośrodek na szkody w wysokości blisko 40 mln zł. Kontrolerzy CBA wykazali, że podpisana przez dyrektora umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbudowie Ośrodka, opiewała na blisko 68 mln zł, podczas gdy na jej realizację było zabezpieczone niecałe 32 mln zł. Działanie to naraziło Ośrodek na szkodę w wysokości 36 mln zł – dodają.

Zgodnie z informacjami CBA były dyrektor miał też podpisać umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej na rzecz POSUM – na kwotę blisko 300 tys. zł, czym naraził na uszczuplenie majątek Ośrodka. W trakcie kontroli wykazano także zakup za ponad 1 mln zł niezdatnych do wykorzystania w działalności ośrodka urządzeń do świadczenia usług medycyny estetycznej. Ponadto wykazano, że były dyrektor nie egzekwował kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług instalacyjnych i instalacyjno – budowlanych na rzecz POSUM. Tym samym wyrządzona została szkoda w wysokości ponad 1.5 mln zł – dodają funkcjonariusze CBA z Poznania.

Reklama