Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
2 -3
Reklama

Powiat pokrywa koszty usunięcia azbestu

SW
środa, 7.03.2018 r.
godz. 14.46
SW | środa, 7.03.2018 r., godz. 14.46
Powiat pokrywa koszty usunięcia azbestu
fot. archiwum

Choć problem obecności azbestu w zabudowie naszych miast z pewnością nie jest tak powszechny jak jeszcze kilka lat temu, to cały czas istnieje. Starostwo wychodzi mu naprzeciw.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
0°C 1021 hPa
JUTRO
pogoda
2°C 1027 hPa
POJUTRZE
pogoda
1°C 1024 hPa
zakładka
WIADOMOŚCI
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Powiat Poznański kontynuuje swój program, w ramach którego likwidowane są azbestowe pozostałości w prywatnych budowlach. Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o usunięcie, wywóz i utylizację tego materiału do 10 lipca. Za cały ten proces nie zapłacą ani złotówki.


Powiat poznański już 12 lat temu, jako pierwszy rozpoczął program dopłat w celu eliminacji azbestu z przestrzeni publicznej. - Na początku mieszkańcy powiatu pokrywali 30 procent kosztów całej operacji. Dziś gminy, powiat i fundusz ochrony środowiska ponoszą 100 procent kosztów związanych z demontażem, przewozem i unieszkodliwieniem tych niebezpiecznych materiałów – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

W ciągu ostatnich 12 lat w 17 gminach powiatu poznańskiego usunięto 9,5 tys. ton azbestu. W samym zeszłym roku z funduszy powiatu przeznaczono na ten cel pół miliona zł, dzięki czemu na terenie powiatu azbestu jest teraz ponad tysiąc ton mniej.

Konieczność usunięcia szkodliwego materiału z przestrzeni publicznej wynika z z ministerialnego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032”. Do wywiązania się z tego obowiązku pozostało jeszcze 14 lat. Jak zauważa starosta poznański, Jan Grabkowski: - Ponieważ obowiązek ten spoczywa na właścicielach budynków, chcemy ich wspierać.

Wnioski o usunięcie materiałów azbestowych można składać w urzędach gmin do 10 lipca br. Uprawnieni o wystąpienie o nich są m.in. właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy oraz instytuty badawcze.

Reklama