Pogoda jutro  Pogoda Poznań
4 -3

Wyzwania dla współczesnej edukacji

REKLAMA
poniedziałek, 23.10.2017 r.
godz. 16.00
REKLAMA | poniedziałek, 23.10.2017 r., godz. 16.00
Wyzwania dla współczesnej edukacji

Technologie cyfrowe w nauczaniu, edukacja alternatywna, lokalne działania profilowane, to główne nurty innowacyjnej edukacji w Polsce. Właśnie tym zagadnieniom poświęcona będzie jutrzejsza konferencja na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego organizowana przez NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz Szkołę Językową Lingua Smart.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
1°C 993 hPa
JUTRO
pogoda
4°C 996 hPa
POJUTRZE
pogoda
1°C 998 hPa

Współczesna edukacja w Polsce nie nadąża za zmianami cywilizacyjnymi, zarówno jeżeli chodzi o treści jak i metody nauczania. Dzisiejsi uczniowie, rozpoczynający pierwszą klasę, będą wchodzili na rynek pracy w roku 2030: świat jaki znamy, mocno do tego czasu się zmieni. Mamy poważne wątpliwości, czy edukacja we współczesnym kształcie przygotuje ich do czekających na nich wyzwań.

Chcemy pokazać nauczycielom, że jedną z najważniejszych kompetencji, których potrzebują dzisiejsi uczniowie, jest zdolność współpracy. My także chcemy być przykładem wspólnego działania, dlatego właśnie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w niniejszym wydarzeniu.

„Innowacyjna Edukacja Poznań”, to jedna z kilkunastu konferencji organizowanych w Polsce, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w innowacyjnych metodach dydaktycznych. To także przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń nauczycieli zainteresowanych swoim rozwojem. Celem konferencji jest budowanie współpracy pomiędzy osobami, organizacjami i instytucjami, działającymi w obszarze innowacyjnej edukacji.

Konferencja adresowana jest w szczególności do:

- Przedstawicieli samorządu terytorialnego – z naciskiem na przedstawicieli organów prowadzących szkoły

- Dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta oraz powiatów otaczających miasta konferencyjne

- Działaczy organizacji pozarządowych realizujących oryginalne, innowacyjne projekty edukacyjne, zarówno w ramach formalnych działań oświatowych, jak też i poza nimi

- Naukowców specjalizujących się w innowacyjnej edukacji.

W ramach konferencji przewidujemy udział osób reprezentujących trzy dominujące w Polsce nurty innowacyjnej edukacji:

- Technologie cyfrowe w nauczaniu – przedstawiciele tego nurtu są najliczniejszym w Polsce odłamem innowatorów edukacyjnych, skupionym w ramach grup takich jak Superbelfrzy, Mobilizatorzy Edukacji itp. Wykorzystują oni technologie cyfrowe, ze szczególnym naciskiem na Internet, do podnoszenia jakości edukacji w ramach szkół działających w systemie oświaty

- Edukacja alternatywna – silny i mocno integrujący się w ostatnim okresie nurt, związany z ideami takimi jak edukacja demokratyczna, edukacja wolnościowa, szkoły Montessori czy waldorfskie. Osoby i organizacje zaangażowane w taką aktywność działają zarówno w ramach szkół systemowych, jak też i poza systemem, w ramach zorganizowanych grup wykorzystujących przepisy o edukacji pozaszkolnej.

- Lokalne działania profilowane – niejednorodny nurt działań o charakterze lokalnym, związanym z budowaniem świadomości społecznej, aktywizowaniem i wspieraniem dzieci zagrożonych wykluczeniem, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych form działania, takich jak profilowanie silnych stron za pomocą testów Gallupa czy tutoring.

Co istotne, przedstawiciele wspomnianych grup nie tylko zwykle nie znają się nawzajem, ale nawet często nie słyszeli o istnieniu inicjatyw należących do innego nurtu niż ich własny. Tymczasem edukacja alternatywna może wiele zaoferować szkołom wykorzystującym technologie cyfrowe i odwrotnie – mądrze wykorzystywany Internet, tablety i komputery idealnie nadają się do wsparcia tysięcy rodziców korzystających z edukacji pozaszkolnej w Polsce. Obydwie grupy mogą zaś na poziomie lokalnym nawiązywać partnerstwa z organizacjami pozarządowymi pracującymi z dziećmi w poszczególnych dzielnicach i uzupełniać nawzajem swoje możliwości, uzyskując efekt synergii.

Zamiarem konferencji jest spotkanie przedstawicieli wspomnianych środowisk – różnych jeżeli chodzi o sposoby działania – ale powiązanych celem budowania lepszej szkoły. Jednocześnie istotna dla budowania i wspierania synergii między nimi będzie obecność przedstawicieli samorządu terytorialnego, mających możliwość inicjonowania działań w tym obszarze.

Konferencja odbędzie się we wtorek 24 października 2017 roku na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Więcej informacji na stronie: http://navigo.org.pl/konferencja/poznan/

Organizatorzy:

NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji powstało w roku 2016, aby połączyć w sobie działalność edukacyjną dr Łukasza Srokowskiego i dr Tomasza Tokarza – dwóch rozpoznawalnych na ogólnopolskim rynku ekspertów edukacyjnych. Celem nowego podmiotu jest realizacja działań na skalę całego kraju, podnoszących standardy edukacji i oferujących najwyższej jakości usługi wszystkim podmiotom edukacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem szkół).

Lingua Smart to nowoczesna szkoła językowa, która pomaga firmom i instytucjom w doskonaleniu umiejętności językowych pracowników, a także zbudowaniu ciekawego pakietu benefitów. Oferuje innowacyjne rozwiązania nauki języków obcych dopasowane do potrzeb i możliwości klientów. Prowadzi kursy stacjonarne, zajęcie online oraz e-learning.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, gdzie naukowcy, start-upy, a także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono ekspertów, na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i proinnowacyjne zainteresowanym klientom. Jesteśmy jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej.  PPNT działa w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laboratorium Wyobraźni jest pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki, skierowanym do rodzin, dzieci i młodych ludzi, mającym na celu w nowatorski sposób rozbudzić ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię, a także zainteresować ich naukami ścisłymi.