Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
24 13

Trzeci tor pomiędzy Poznaniem Głównym a Wschodnim coraz bliżej

j
wtorek, 4.07.2017 r.
godz. 17.27
j | wtorek, 4.07.2017 r., godz. 17.27
Trzeci tor pomiędzy Poznaniem Głównym a Wschodnim coraz bliżej
fot. UMWW, archiwum

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności budowy trzeciego toru. Ma to zapewnić większą przepustowość linii między stacjami Poznań Główny a Poznań Wschód.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
24°C 1022 hPa
JUTRO
pogoda
24°C 1022 hPa
POJUTRZE
pogoda
24°C 1022 hPa
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

O potrzebie budowy trzeciego toru pomiędzy Poznaniem Głównym a Wschodnim mówi się od lat. Jednym z negatywnych zjawisk obserwowanych w aglomeracji poznańskiej jest wzrastające w godzinach szczytowych natężenie ruchu na sieci drogowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. intensywny proces suburbanizacji oraz wysoki wskaźnik motoryzacji. Dlatego podjęta została decyzja o utworzeniu sprawnego systemu kolei metropolitalnej, która  ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej. Według założeń Poznańska Kolej Metropolitalna docierać ma do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania, co jest możliwe, jeśli uzyska się odpowiednią przepustowością infrastruktury kolejowej Poznańskiego Węzła Kolejowego. Podstawowym warunkiem zniesienia bariery w zakresie jego przepustowości,  jest budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód .

Obecnie między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim kursuje około 180 pociągów na dobę. Zakładany w ramach projektu PKM rozwój połączeń aglomeracyjno – regionalnych oparty jest o znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w kierunku wschodnim i północno-wschodnim, w granicach miasta Poznania – powiedział Arnold Bresch, Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.  Dodatkowy tor wykorzystywany będzie w sytuacjach zakłóceń eksploatacyjnych także do prowadzenia ruchu pociągów dalekobieżnych - dodał.

Zgodnie z umową studium wykonalności obejmować ma analizą układy torowe oraz elementy związane z torem takie, jak nawierzchnia, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikację, łączność, zasilanie elektroenergetyczne, sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, budynki i budowle, tabor, infrastrukturę obsługi podróżnych, wyposażenie peronów i inżynierię ruchu. Ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących środowiska głównie w kontekście przeprawy przez Wartę i Cybinę. Ponadto studium ma odpowiedzieć na pytanie, czy dla uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitarnej wystarczy budowa jednego toru, czy dwóch, ewentualnie w jakiej perspektywie czasowej.

Studium wykonalności będzie wsparciem procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, możliwości, zagrożeń z nim związanych i zasobów potrzebnych do jego realizacji oraz oceny szans jego powodzenia. Opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie podstawą do dalszych prac związanych z realizacją projektu – informuje Zbigniew Wolny z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4 lipca umowę na na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód” podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w swoim imieniu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznań z Konsorcjum firm: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy.

Podpisana 4 lipca 2017 r. umowa jest wypełnieniem zapisów podpisanego 10 października 2016 r. Porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań o współpracy przy opracowywaniu studium wykonalności i stworzenia raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapisów podpisanej 26 stycznia 2017 r. umowy dotyczącej współfinansowania opracowania studium wykonalności – dodaje Wolny. Wartość podpisanej umowy to prawie 1,3 mln zł netto. Zakończenie wykonania studium zaplanowano na połowę 2019 r. - kończy.