Pogoda jutro  Pogoda Poznań
0 -5

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego

REKLAMA
poniedziałek, 19.06.2017 r.
godz. 07.30
REKLAMA | poniedziałek, 19.06.2017 r., godz. 07.30
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego

Dzięki funduszom unijnym powiat poznański zmodernizuje rejestry publiczne i udostępni je za pomocą systemu e-usług.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
0°C 1026 hPa
JUTRO
pogoda
0°C 1030 hPa
POJUTRZE
pogoda
1°C 1033 hPa

Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, realizowany przez Powiat Poznański, uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ma na celu modernizację gromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokumentów oraz wdrożenie e-usług. Z udostępnionych w postaci cyfrowej zasobów już wkrótce korzystać będą komornicy, rzeczoznawcy majątkowi oraz wykonawcy prac geodezyjnych, zainteresowani pozyskaniem informacji z kartograficznych i geodezyjnych rejestrów publicznych. Digitalizacja dokumentów, czyli ich przekształcenie z wersji analogowej na wersję udostępnianą m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, posłuży także obywatelom i przedsiębiorcom, którzy – bez potrzeby wizyty w urzędzie – pozyskają niezbędne materiały z PODGiK oraz dokonają płatności elektronicznej. Wdrożenie e-usług i cyfryzacja zasobów pozwoli odbiorcom projektu zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas poświęcany na dotarcie do dokumentów. O potrzebie realizacji projektu mówi Joanna Muszyńska, Zastępca Dyrektora PODGiK - Kiedy w 2013 roku poznański PODGiK wygrał, jedyny jak dotąd, plebiscyt zorganizowany przez miesięcznik GEODETA na najlepszy Ośrodek w kraju, upewniliśmy się, że wybrana przez nas droga skracania terminów załatwiania spraw poprzez zastosowani e-usług jest właściwa. Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją tej idei i poszerzeniem zakresu jej działania. Klient ma być obsługiwany szybko i z najwyższą jakością – podkreśla.

Realizacja projektu wymaga zakupu nowego sprzętu oraz utworzenia platformy umożliwiającej świadczenie e-usług, dostępnych także na urządzenia mobilne. Największym wyzwaniem jest dla nas wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności zmiana środowiska informatycznego, bez szkody dla wysokiej jakości obsługi klientów – wyjaśnia Joanna Muszyńska. W ramach projektu zakupione zostaną trzy nowe serwery wraz z macierzą dyskową oraz zabezpieczeniem w postaci awaryjnego źródła zasilania. Wdrożenie e-usług wymaga dokonania konwersji danych, dostosowania bazy do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz utworzenia zintegrowanej bazy danych. - Potrzebna jest ogromna praca, której nasi klienci, mam nadzieję, w ogóle nie dostrzegą. Nowy system trzeba zainstalować i wdrożyć do codziennej pracy. Niemal wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenia przygotowujące do pracy w nowym środowisku. I to wszystko w trakcie zwykłych, codziennych obowiązków. Każdy element projektu wymaga doskonałej koordynacji, elastycznego planowania i zaangażowania wszystkich pracowników Ośrodka – tłumaczy Zastępca Dyrektora. Uruchomienie e-usług planowane jest na listopad 2017 r.

15 maja 2017 r. w siedzibie PODGiK w Poznaniu podpisano umowę z wykonawcą na zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego, część akcesoriów komputerowych i oprogramowania systemowego, pozwalającego na wdrożenie e-usług. Zostało już również ogłoszone postępowanie w ramach zamówienia publicznego na modernizację i cyfryzację zasobów gromadzonych przez PODGiK. Do zadań wykonawcy należeć będzie cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie poznańskim oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Puszczykowa.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 258 379,70 zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 5 319 622,74 zł. Pozostała część pochodzi ze środków własnych powiatu.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2018 r. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.podgik.powiat.poznan.pl lub www.powiat.poznan.pl.

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020.