Pogoda jutro  Pogoda Poznań
-1 -5

Unieważniono przetarg na przebudowę ulicy Święty Marcin

KaT
piątek, 17.02.2017 r.
godz. 08.53
KaT | piątek, 17.02.2017 r., godz. 08.53
Unieważniono przetarg na przebudowę ulicy Święty Marcin
fot. PIM

W ostatnich dniach 2016 roku Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę ulicy Święty Marcin. Przetarg trzeba było unieważnić.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
0°C 1012 hPa
JUTRO
pogoda
-1°C 1016 hPa
POJUTRZE
pogoda
1°C 1021 hPa
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Przetarg dotyczył pierwszego etapu prac - przebudowania ulicy na odcinku między Gwarną i Ratajczaka. W ramach inwestycji przebudowany miał zostać układ drogowo-torowy, infrastruktura podziemna, sieć i urządzenia systemu bezpieczeństwa, odbyć miał się także montaż nowego oświetlenia i elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew.

Poznańskie Inwestycje Miejskie w czwartek poinformowały, że postępowanie unieważniono. Dlaczego? Przez zmiany w przepisach. - Rozbieżności w interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak korelacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stały się podstawą do unieważnienia przez spółkę postępowania przetargowego - informują PIM.

- O dopuszczenie do udziału w postępowaniu starało się 11 podmiotów, co jest ocenione pozytywnie i daje pozytywne oczekiwania na przyszłość, podczas ponownego postępowania przetargowego - dodaje.

Urzędnicy zapewniają, że unieważnienie przetargu nie powinno wpłynąć na harmonogram inwestycji. Wciąż planuje się, że prace mogłyby się rozpocząć na przełomie sierpnia i września. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie nowy przetarg.