Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
24 13

Poznań: kolej miejska będzie miała trzeci tor

j
sobota, 8.10.2016 r.
godz. 12.26
j | sobota, 8.10.2016 r., godz. 12.26
Poznań: kolej miejska będzie miała trzeci tor
fot. UMWW w Poznaniu

W poniedziałek podpisane zostanie porozumienie o współpracy w celu wykonania Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań – Wschód”.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
24°C 1022 hPa
JUTRO
pogoda
24°C 1022 hPa
POJUTRZE
pogoda
24°C 1022 hPa
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Stronami porozumienia są- Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W poniedziałek porozumienie dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań – Wschód” podpiszą Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Maciej Wudarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Paweł Neumann, dyrektor Regionu Realizacji Inwestycji PKP PLK S. A.

Jednym z negatywnych zjawisk obserwowanych w aglomeracji poznańskiej jest wzrastające w godzinach szczytowych natężenie ruchu na sieci drogowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. intensywny proces suburbanizacji oraz wysoki wskaźnik motoryzacji. Dlatego podjęta została decyzja o utworzeniu sprawnego systemu kolei metropolitalnej, która  ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej. Według założeń Poznańska Kolej Metropolitalna docierać ma do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania, co jest możliwe, jeśli uzyska się odpowiednią przepustowością infrastruktury kolejowej Poznańskiego Węzła Kolejowego. Podstawowym warunkiem zniesienia bariery w zakresie jego przepustowości,  jest budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód .

W sprawie tej prowadzona była w ostatnich latach liczna korespondencja zarówno z władzami Spółki PLK jak i z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.  Potrzeba uwzględnienia takich inwestycji zgłaszana była także przy okazji konsultacji społecznych dokumentów strategicznych związanych z planowaniem rozwoju infrastruktury kolejowej – informuje Anna Parzyńska – Paschke, rzecznik UMWW w Poznaniu.  Decyzję w sprawie trzeciego toru należy uznać za jedną z kluczowych decyzji pozwalających na budowę zintegrowanego, zrównoważonego systemu komunikacji publicznej w mieście i aglomeracji poznańskiej. Elementem wyjściowym dla realizacji tego zadania jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wstępnym etapem tego projektu będzie Porozumienie o współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla realizacji zadania pn „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód” - dodaje.

Wykonanie Studium wraz z decyzjami administracyjnymi powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Natomiast do końca bieżącego roku strony porozumienia planują podpisanie umowy o współfinansowaniu kosztów.