Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
7 2
Reklama

Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało pary jednopłciowe

BS
czwartek, 17.12.2015 r.
godz. 11.00
BS | czwartek, 17.12.2015 r., godz. 11.00
Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało pary jednopłciowe

Decyzją Ministerstwa Zdrowia szpitale muszą uznawać prawo partnerów tej samej płci do informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Interwencję w tej sprawie podejmowała Kampania Przeciwko Homofobii.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
10°C 1024 hPa
JUTRO
pogoda
7°C 1013 hPa
POJUTRZE
pogoda
5°C 1018 hPa
zakładka
WIADOMOŚCI
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Ministerstwo Zdrowia uznało, że personel szpitala ma obowiązek udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej, a za taką może być uznany partner tej samej płci. Upoważnienie do uzyskiwania informacji może być złożone przy przyjęciu do szpitala, w trakcie pierwszej wizyty w poradni, ale ważne i skuteczne jest także oświadczenie sporządzone poza placówką leczniczą. Za skuteczne oświadczenie uznana została Karta Informacji Medycznych I.C.E., którą zainteresowanym wydaje Kompania Przeciwko Homofobii - To bardzo pozytywny sygnał wysłany do pacjentów LGBT przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Trudności w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia partnera to jeden z najpoważniejszych problemów z którym spotykają się osoby LGBT w ochronie zdrowia - podsumowuje decyzję ministerstwa ekspert ds. zdrowia KPH, Marcin Rodzinka i dodaje - Osobą bliską w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest m.in. małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Coraz częściej personel medyczny uznaje za osoby pozostające we wspólnym pożyciu partnerów/partnerki tej samej płci, jednak wciąż bywa to problematyczne. Rozwiązaniem może być Karta Informacji Medycznych I.C.E.

Osoby zainteresowane pozyskaniem Karty Informacji Medycznych I.C.E. powinny kontaktować się z przedstawicielami Kampanii Przeciwko Homofobii. 

Reklama