Reklama
Reklama

Rzecznik Praw Obywatelskich o uchodźcach: "Masowy napływ migrantów do Europy stał się faktem"

fot. KAY NIETFELD/PAP/EPA
fot. KAY NIETFELD/PAP/EPA

Głos w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar apeluje o przygotowanie odpowiednich procedur i godne przyjęcie wszystkich uchodźców.

Konieczność przyjęcia przez Polskę migrantów stała się faktem po wrześniowej decyzji Unii Europejskiej. Według ustaleń do Polski ma trafić ponad 6000 osób. Głos w ich sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich - Masowy napływ migrantów do Europy stał się bowiem faktem. Opracowanie długofalowej strategii sprzyjającej godnemu przyjęciu tych osób, zapewnieniu im niezbędnej pomocy i sprawnemu przeprowadzeniu koniecznych procedur związanych z udzieleniem ochrony międzynarodowej, legalizacją pobytu lub powrotem do kraju pochodzenia leży zatem w interesie wszystkich członków Unii Europejskiej - apeluje Adam Bodnar w liście do Ewy Kopacz. Rzecznik zwraca uwagę, że fala migrantów jest nie do zatrzymania, a można spodziewać się, że szlakiem wschodnim zaczną przenikać do Polski kolejne osoby, z którymi Polska będzie musiała sobie poradzić.

Adam Bodnar nie ogranicza się jednak jedynie do apelu. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na działania, które Polskie władze powinny podjąć już dziś - Warte rekomendacji jest powierzenie jednemu organowi rządowemu zadań związanych z koordynacją działań różnych resortów i agend rządowych oraz samorządów związanych z realizacją procesu przyjmowania uchodźców - czytamy w liście do Ewy Kopacz.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na konieczność pilnego przygotowania urzędów do przyjęcia zwiększonej liczby obcokrajowców - Już teraz urzędy te powinny zatem przygotować się na zmiany organizacyjne i kadrowe, które w sytuacjach kryzysowych pozwolą uniknąć paraliżu w załatwianiu spraw uchodźczych lub pobytowych - sugeruje Bodnar, którego zdaniem konieczna jest też zmiana przepisów dotyczących pobytów w ośrodkach dla uchodźców - Konieczne jest natomiast podjęcie inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do ustanowienia całkowitego zakazu umieszczania w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców osób małoletnich oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. Ten postulat zgłaszany był już wielokrotnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych, niestety bezskutecznie. W kwestii dzieci migrantów rzecznik wskazuje na konieczność włączenia ich w polski system edukacji. Rzecznik twierdzi, że niezbędne jest wprowadzenie zmian systemowych, ale także przygotowanie nauczycieli i uczniów na zetknięcie z uchodźcami - Skuteczna realizacja zadań ciążących na szkołach wymaga też od nauczycieli i pedagogów szczególnej wiedzy i kompetencji międzykulturowych. Te osiągalne mogą być dzięki szkoleniom, warsztatom czy treningom, adresowanym do osób pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz wyposażeniu szkół w odpowiednie materiały edukacyjne. Konieczne jest również zaangażowanie polskich uczniów we wszelkie działania służące adaptacji uczniów cudzoziemskich w nowych warunkach.

Adam Bodnar pisze też o bardzo słabych wynikach Polski w badaniu Migrant Integration Policy Index 2015 - Na 38 państw zajmujemy 32 miejsce, przy czym spośród państw członkowskich UE niższy wskaźnik uzyskało tylko 5 innych państw (Malta, Słowacja, Litwa, Cypr i Łotwa). Wypada także zwrócić uwagę, że w ocenie badaczy restryktywne polityki wobec migrantów sprzyjają umacnianiu się nieprzychylnych wobec nich postaw reprezentowanych przez członków społeczeństwa państwa przyjmującego. W tym kontekście RPO zwraca uwagę na konieczność rzetelnej akcji informacyjnej wśród polskiego społeczeństwa - Uważam, że niezbędne jest podjęcie szerokiej akcji informacyjnej na temat uchodźców i ich sytuacji oraz tego, na co będą mogli liczyć po przybyciu do Polski. Rzetelne działania w tym zakresie powinny obejmować całe spektrum zagadnień, tj. prezentować zarówno pozytywne, jak i ewentualne negatywne aspekty procesu. Właściwe przeprowadzenie tych działań wymaga mobilizacji i zaangażowania wielu służb publicznych. Atmosfera toczącej się debaty oraz obserwowany niepokój społeczny wskazuje na konieczność podejmowania natychmiastowej reakcji na nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy w niedługim czasie przyjadą do naszego kraju.

Podsumowując Adam Bodnar pisze, że liczy na godne przyjęcie w Polsce wszystkich uchodźców - Pragnę przedstawić Pani Premier powyższe uwagi z nadzieją, że zostaną one wykorzystane przy opracowywaniu takiej polityki państwa polskiego, która zapewni migrantom godne przyjęcie w naszym kraju, zagwarantuje poszanowanie ich praw i wolności, a także stworzy tym osobom realne szanse na rozpoczęcie w Polsce nowego życia.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

26℃
14℃
Poziom opadów:
1 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
11.45 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro