Reklama
Reklama

Prezydent pisze do arcybiskupa: chce wymiany gruntów i przypomina przywileje dla inicjatyw kościelnych

Spory dotyczą m.in. terenów, przez które przebiega kolejka Maltanka
Spory dotyczą m.in. terenów, przez które przebiega kolejka Maltanka

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wysłał w czwartek list do Metropolity Poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie uregulowania kwestii sporów o grunty na linii Miasto - Kościół. Wymienia w nim nieruchomości, które miasto chce nabyć od Kościoła, a także takie, które Poznań mógłby zbyć.

Już w środę pisaliśmy, że Jacek Jaśkowiak zlecił kilka tygodni temu przygotowanie raportu na temat gruntów, wobec których toczą się spory na linii Miasto - Kościół. Informowano, że prezydent pisze list do arcybiskupa, który zostanie przekazany Metropolicie Poznańskiemu wraz z raportem. Ostatecznie pismo trafiło do Stanisława Gądeckiego w czwartek, a treść listu udostępniono mediom.

- Miasto Poznań jest odpowiedzialne za zapewnienie potrzeb społeczności lokalnej. Kościół Katolicki przez wieki aktywnie uczestniczył w życiu mieszkańców Poznania zakładając szkoły, szpitale i organizując pomoc dla najuboższych. Również obecnie Kościół Katolicki angażuje się w prowadzenie szkół, czy udzielanie wsparcia dla najuboższych. Oznacza to, że zarówno Miasto Poznań, jak i Kościół Katolicki działają na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że realizacja wielu zadań, zarówno przez Miasto Poznań jak i Kościół Katolicki, wymaga środków finansowych i zazwyczaj tych środków brakuje. Zdaję sobie również sprawę ze skomplikowania postępowań zwrotowych. Wielu krzywd i działań podejmowanych w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym nie da się naprawić. Z uwagi na upływ czasu i rozwój Poznania konieczne wydaje mi się elastyczne podejście Kościoła Katolickiego i Miasta Poznania w zakresie uporządkowania spraw związanych z nieruchomościami i w zakresie wzajemnych rozliczeń - wyjaśnia prezydent Poznania.

W liście wymienione są nieruchomości kościelne, które miasto chciałoby nabyć. Jaśkowiak wymienia tereny nad Maltą (w tym te, po których przebiega kolejka Maltanka), które należą do Parafii Świętego Jana Jerozolimskiego za Murami, a także te należące do Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha (teren przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną). - W pozostałym zakresie, pragnę wyrazić wolę nabycia praw do gruntów należących do Archidiecezji Poznańskiej i Kapituły Metropolitalnej, a położonych na Ostrowie Tumskim i przeznaczonych pod drogi publiczne. W sferze zainteresowań Miasta znajduje się także działka, położona tuż przy siedzibie Urzędu Miasta Poznania (własność Kolegiaty Poznańskiej), będąca w użyczeniu Miasta Poznania; ponadto wyrażam w imieniu Miasta zainteresowanie terenem przy ul. Podgórnej (własność Archidiecezji Poznańskiej) oraz Biskupińskiej/Koszalińskiej (własność Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia), a także terenem położonym przy Warcie przewidywanym pod Wartostradę - wymienia Jacek Jaśkowiak.

Miasto oferuje grunty w zamian - m.in. położone na Ostrowie Tumskim, w rejonie ulic Kórnickiej i Milczańskiej, Krzesiny i Garaszewo, częściowo zajęte przez hale spółki Wyborowa oraz przy ul. Miłosławskiej. - Do tej puli wejść mogą także: teren przy ul. Leśnej, grunty leżące między Szkołą Muzyczną a dawną siedzibą VIII LO, a także teren przed Katedrą na Ostrowie Tumskim - dodaje.

Jaśkowiak porusza w liście także kwestię poszerzenia terenu Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UAM przy ulicy Polnej. - Obecnie toczą się wobec sąsiedniego terenu postępowania zainicjowane przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. Dotychczasowe rozstrzygnięcia są korzystne dla Miasta Poznania. Dla mieszkańców Poznania ważne jest funkcjonowanie Szpitala i poszerzenie jego działalności tak, aby mógł on spełniać rolę ważnego ośrodka medycznego. W tym celu dołożę wszelkich starań, by umożliwić Szpitalowi jego niezakłócony rozwój. Dlatego też, uważam za słuszne, by wspólnymi siłami doprowadzić do nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Szpital. Toczące się postępowanie uniemożliwia i tym samym wydłuża czas rozpoczęcia przez Szpital odpowiednich inwestycji. Mam nadzieję, że Wasza Ekscelencja rozważy tę kwestię i weźmie pod uwagę dotychczasowe decyzje i wyroki.

- Toczące się postępowania komplikują wprawdzie uzyskanie kompromisu, ale przy dobrej woli stron jest to możliwe. Szacunkowa wartość terenów będących w zainteresowaniu Miasta Poznania to kwota około 12 mln zł. Tereny będące w zainteresowaniu Kościoła to, według naszych szacunków, ponad 20 mln zł. Z uwagi na konieczność realizacji zasady ekwiwalentności koniecznym będzie dokonanie ustaleń, które tereny miałyby podlegać zamianie - podkreśla.

Prezydent Poznania w liście zajmuje się nie tylko kwestią zamiany gruntów. Porusza również kwestię relacji ekonomicznych między Miastem, Skarbem Państwa i Kościołem. Jaśkowiak wymienia, ile pieniędzy przeznaczyło miasto na wspieranie kościelnych inicjatyw. - W ostatnich 5 latach wsparcie na cele konserwatorskie sięgnęło ponad 7,5 mln zł, wsparcie różnego rodzaju imprez kulturalnych to prawie 0,5 mln zł. Ponadto Miasto Poznań wspiera także inicjatywy kościelne w sferze pomocy społecznej. W roku 2014 było to 9,9 mln zł, a w roku 2015 - 9,6 mln zł - tłumaczy Jaśkowiak.

Pisze też o przywilejach w postaci korzystnych czynszów dla katolickich placówek oświatowych czy opiekuńczo-wychowawczych działających w lokalach komunalnych. Jako przykład podaje Publiczne Gimnazjum im. Świętego Stanisława Kostki z rocznym czynszem na poziomie 14 000 zł rocznie. - Miasto Poznań, które także prowadzi takie placówki, a wynajmuje lokale/budynku od podmiotów kościelnych (np. Przedszkole Nr 2, Nr 7 i inne) zobowiązane jest do uiszczania czynszu sięgającego nawet 66 tys. zł rocznie. Co więcej, w zakresie VIII LO Miasto Poznań uiszczało czynsz w latach 2012 - 2014 na poziomie prawie 400 tys. zł rocznie, a wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z tego obiektu za okres od 2007 do 2012 roku wyniosło 4,5 mln zł, czyli prawie 900 tys. zł/rok - podkreśla.

- Bardzo martwi mnie brak symetrii w tym obszarze. Skoro zarówno Miasto Poznań jak i Kościół Katolicki realizują zadania w obszarze oświaty, to roszczenia związane z VIII LO i Szkołą Baletową nie powinny zostać sformułowane. Uważam również, że czynsz pobierany za użytkowanie gruntów pod Kolejkę Maltankę powinien mieć wymiar symboliczny. Przecież kolejka ta służy dzieciom. (...) W związku z powyższym, proponuję, by w zakresie udostępniania nieruchomości na cele publiczne przyjąć zasadę wzajemnego udostępniania za symboliczną kwotę czynszu lub zasadę udostępniania na zasadach rynkowych.

- Chciałbym podkreślić, że jestem zwolennikiem transparentności i jawności w działaniach przedstawicieli władzy i urzędników. Jest to szczególnie ważne w przypadku wydawania publicznych pieniędzy. Poznaniacy mają prawo wiedzieć, na co wydawane są publiczne pieniądze. Poznaniacy mają również prawo uzyskania pełnej i rzetelnej informacji o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Miastem Poznaniem i Kościołem Katolickim. (...) Wierzę, że Ksiądz Arcybiskup wykaże zrozumienie dla mojej postawy w tym zakresie i będzie kontynuował rozmowy w opisanych sprawach - kończy.

Jacek Jaśkowiak deklaruje, że chciałby załatwić wszystkie sporne kwestie do końca bieżącego roku.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

18℃
13℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
16 km
Stan powietrza
PM2.5
7.57 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro