Reklama
Reklama

Wielkopolska religijność w badaniach statystycznych

Z okazji dwudziestolecia współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Instytutem Statystki Kościoła opublikowano raport "Kościół katolicki w Polsce 1991-2011". Raport omawia wiele aspektów polskiej religijności, a w jednym z jego rozdziałów zaprezentowano wyniki dotyczące religijności w zależności od miejsca zamieszkania.

Główny Urząd Statystyczny współpracuje z Instytutem Statystki Kościoła Katolickiego na podstawie porozumień zawartych w 1990 i 1993 roku. Pierwsza edycja raportu na temat polskiego kościoła ukazała się w 1991 i obejmowała lata 1918 - 1990. Wydany w tym roku raport obejmuje lata 1991 - 2011, a dzięki temu opisuje zjawiska zachodzące w trakcie zmiany ustrojowej.

W raporcie omówiono między innymi takie aspekty życia kościoła jak powołania do kapłaństwa, religijne praktyki niedzielne, kościelny trzeci sektor, katolickie szkolnictwo i wiele innych. Jednym z ciekawszych aspektów jest terytorialne zróżnicowanie religijności. Zostało ono omówione na bazie trzech wskaźników takich jak dominicantes, communicantes oraz partcipantes. Dominicantes to uczestnictwo w niedzielnych praktykach religijnych, communicantes to pełne uczestnictwo w niedzielnych praktykach, a participantes to uczestnictwo w społecznej działalności wspólnot religijnych. Na ich podstawie przygotowano wskaźnik religijności SRWR.

Wyniki badań zaprezentowano w podziale na poszczególne diecezje, które podzielono na pięć rodzajów o bardzo niskim wskaźniku (70%), niskim wskaźniku (70-90%), przeciętnym wskaźniku (90-110%), wysokim wskaźniku (110-130%), bardzo wysokim wskaźniku (130%). Zgodnie z przewidywaniami najbardziej religijne są diecezje położone w południowo-wschodniej i wschodniej Polsce.

Teren Wielkopolski to trzy diecezje. Diecezja gnieźnieńska osiągnęła wskaźnik na poziomie 96,6, poznańska 105,5, a kaliska 113,8. Oznacza to, że dwie pierwsze mieszczą się w grupie o przeciętnym wskaźniku, a diecezja kaliska została umieszczona w grupie o wysokim wskaźniku. Warto też zwrócić uwagę na poszczególne wskaźniki. Wskaźniki dominicantes i communicantes dla wielkopolskich diecezji są zbliżone do wskaźników innych diecezji znajdujących się w naszych grupach. Natomiast zdecydowanie słabiej wypadają wielkopolanie jeśli chodzi o participantes. Oznacza to, że mieszkańcy Wielkopolski nie odczuwają potrzeby angażowania się w życie swoich parafii.

Z całym raportem można zapoznać się na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Kolejne takie zestawienie zostanie przygotowane za dwadzieścia lat.

Reklama

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Na drogach może być ślisko! IMGW ostrzega przed oblodzeniem
4℃
-3℃
Poziom opadów:
0.5 mm
Wiatr do:
17 km
Stan powietrza
PM2.5
10.15 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro