Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
-3 -8
Reklama

Sukcesy i wychowanie do szczęścia

REKLAMA
sobota, 1.03.2014 r.
godz. 12.00
REKLAMA | sobota, 1.03.2014 r., godz. 12.00
Sukcesy i wychowanie do szczęścia

Szukając dobrego gimnazjum w ofercie poznańskich szkół warto się przyjrzeć Społecznemu Gimnazjum nr 4 STO im. A. Wodziczki na poznańskich Ratajach. Wysoki poziom nauczania, świetna lokalizacja, piękne położenie to nie jedyne jej zalety.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
-2°C 1009 hPa
JUTRO
pogoda
-3°C 1012 hPa
POJUTRZE
pogoda
-5°C 1014 hPa

Społeczna Czwórka to szkoła z ponad 20-letnią tradycją, nowoczesna, dynamiczna, otwarta na potrzeby ucznia, szkoła, która umożliwia osiągnięcie osobistego sukcesu wszystkim wychowankom. Koła zainteresowań i warsztaty tworzą warunki do odkrywania i rozwijania pasji.

Atuty Społecznej Czwórki to: kameralność , bezpieczeństwo,  jakość nauczania oraz
•    wyniki kształcenia - jedne z najwyższych w kraju;
•    środowisko bezpieczne wychowawczo;
•    wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, która pracuje metodami rozwijającymi uczenie się i nauczanie (RUN);
•    bardzo dobre przygotowanie absolwentów do dalszego etapu kształcenia i rynku pracy, międzynarodowych egzaminów;
•    twórcza atmosfera szkoły.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych już od wielu lat należą do najwyższych w kraju, zawsze w 9. staninie. Uczniowie niejednokrotnie otrzymywali „Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół” oraz stypendium ministerialne za wybitne sukcesy edukacyjne. Gimnazjaliści  zdobywając bardzo dobre wyniki, jednocześnie kształtują postawy,  przygotowują się do odpowiedzialności za swój  przyszły rozwój. Szkoła zgodnie z wprowadzonymi założeniami logodydaktyki stawia na odpowiedzialne i skuteczne działanie, pozytywne myślenie, współpracę.

W Społecznej Czwórce ważne są cztery sfery rozwoju: intelektualna, fizyczna, emocjonalna i duchowa. Kształtowanie nawyków, wychowanie obecne w każdym działaniu sprawia, że absolwenci będą potrafili żyć i tworzyć w świecie, w jaki dopiero wkraczają.

Absolwent Społecznej Czwórki – Obywatel Świata

Oprócz bardzo wysokiego poziomu języka angielskiego, który ma swoje stałe miejsce w programie dnia, kładzie się nacisk również na inne języki. W ofercie znajdziemy język niemiecki i hiszpański, chętni uczniowie fakultatywnie mogą skorzystać z nauczania języka rosyjskiego.

Młodzież uczestniczy w międzynarodowych projektach. Tworzy etiudy filmowe pod kierunkiem znanych reżyserów, a jeden z filmów pt. „Mały” otrzymał pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego dla Dzieci w Grecji.

Projekt współpracy z Gimnazjum Humboldta w Kilonii jest chlubą szkoły, owocuje przyjaźniami , ale też otwiera drogę do europejskiej edukacji. Od 6 lat w maju gimnazjaliści ze Społecznej Czwórki poszerzają swoje horyzonty w  niemieckiej szkole, a we wrześniu przyjmują gości u siebie.

Uczniowie Społecznej Czwórki to ludzie otwarci na inne kultury dzięki realizacji projektu AIESEC -  międzynarodowej współpracy i lekcjom ze studentami z całego świata. Platforma E- twinning otworzyła nowe możliwości współpracy ze szkołami na świecie, wymiany myśli i poglądów młodych ludzi, ich spojrzenia na świat w jakim żyją. Można powiedzieć, że uczniowie uczą się od siebie nawzajem w kręgu międzynarodowym.

Absolwenci są świadomymi Europejczykami, umiejącymi poruszać się po edukacyjnej ofercie Europy, większość z nich kontynuuje naukę w najlepszych poznańskich liceach, wielu kończy prestiżowe europejskie uczelnie.

Innowacyjne działania w szkole pojawiają się każdego roku. Wprowadzone autorskie eksperymentaria umożliwiają   uzupełnianie i rozszerzanie  wiedzy na zajęciach wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  Uczniowie mają do wyboru profile: chemiczny, biologiczny, fizyczny czy humanistyczny. Indywidualna Karta  Sukcesów każdego ucznia pozwala planować rozwój i osiągać satysfakcję. Natomiast projekt „Uniwersytet Gimnazjalny” – wprowadzi do szkoły wykładowców poznańskich uczelni.

Misję szkoły rozpoczyna zdanie: „Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia”
W dalszej jej części gimnazjaliści mówią o sobie:
•    Działamy, uczymy się, myślimy – odpowiedzialnie.
•    Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat.
•    Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste sukcesy.
•    Wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości.
Wspólnie ustalone w szkole wartości to: uczciwość, samodzielność, doskonalenie,  współpraca.

Więcej informacji  o szkole  można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.ssp4.pl

Reklama