Reklama

Forum "Wyzwania polityki społecznej"

Po 25 latach funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w dniu 20.03.2024 w Concordii Design w Poznaniu, odbyła się Konferencja, której tematem były "Wyzwania polityki społecznej".


Wyzwania w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czy deinstytucjonalizacja w pieczy zastępczej się uda?
Prezentacja realizowanych projektów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w obszarze pieczy zastępczej i adopcji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Prezentacja dobrych praktyk/innowacji - przedstawiciel Fundacji Fascynacje z Gdańska.
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- Katarzyna Napiórkowska - Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji,
- Joanna Luberadzka-Gruca - przedstawicielka Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
- Marcin Lewandowski - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dla Naszych Dzieci",
- Aureliusz Leżeński - prezes Zarządu Fundacji Samodzielni Robinsonowie,
- Agnieszka Ugorek-Macka - zastępca dyrektora Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.


Wyzwania w obszarze wsparcia osób z ograniczona sprawnością

Integracja-Aktywizacja-Samodzielność
Prezentacja zadań realizowanych w ROPS w Poznaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Dobre praktyki w obszarze niepełnosprawności:
- Grzegorz Marciniak - przedstawiciel Stowarzyszenia Krok po kroku HSA,
- Anna Leśna-Szymańska - prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto",
- Maciej Wiatrowski - wiceprezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ", dr Katarzyna Lis pełnomocniczka rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- Anna Skupień - dyrektorka Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
- Urszula Sroka - dyrektorka Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie,
- Zuzanna Janaszek-Maciaszek - prezeska Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej", dr Aneta Wojciechowska - adiunktka w Laboratorium Pedagogiki Specjalnej Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,
- Dominik Radwański - dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.


Wyzwania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej i osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego

Ryzyko socjalne - ryzyko społeczne?
Prezentacja realizowanych działań ROPS w Poznaniu w obszarze wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka
socjalnego i ekonomii społecznej, w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce,
dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Dobre praktyki w obszarze mieszkalnictwa społecznego:
- Aleksandra Krugły - p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa/Interim Head of Advocacy Fundacja Habitat for Humanity Poland.
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- dr Anna Waligóra - pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
- prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska - Wydział Socjologii UAM, kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, kierownik studiów na kierunku Praca socjalna,
- Barbara Sadowska - przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka",
- Joanna Leśniewska - pracownik socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach,
- Aleksandra Krugły - p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa/Interim Head of Advocacy Fundacja Habitat for Humanity Poland.


Wyzwania w obszarze wsparcia kadry pomocy i integracji społecznej

Czy usługi społeczne są naszą przyszłością?
Prezentacja realizowanych projektów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w obszarze rozwoju
kadry oraz centrów usług społecznych dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach programów: Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Współczucie i empatia w zawodach pomocowym - co pomaga, a co szkodzi osobom pomagającym:
- Julia E. Wahl - psycholożka, wykładowczyni i dyrektorka The Mind
Institute oraz Polskiej Szkoły Uważności.
Prezentacja innowacji "Karty Troski 1.0".
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- prof. UAM, dr hab. Ryszard Necel - Wydział Socjologii UAM, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej,
- prof. UAM, dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska - Wydział Socjologii UAM, Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych,
- Natalia Purgacz - zastępczyni Dyrektora w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,
- Justyna Gajęcka - prezeska Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki,
- Joanna Gzyra-Iskandar - rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Fundacja Feminoteka.


Wyzwania w obszarze wsparcia osób starszych

Czy nowe technologie i sztuczna inteligencja zrewolucjonizują przyszłość opieki nad osobami starszymi?
Prezentacja projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki", dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- Przemysław Wiśniewski - dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma "Polityka Senioralna", Członek Rady ds. Polityki Senioralnej,
- prof. UAM dr hab. Natalia Walter - kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Magdalena Morze - pracownik ŁUKASIEWICZ - Poznański Instytut Technologiczny,
- dr mgr inż. Sławomir Tobis - adiunkt w Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- Katarzyna Łuszczak - pedagog specjalny, logopeda, trener, wykładowca podyplomowych studiów gerontologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Wyzwania w obszarze wsparcia migrantów

Wielkopolska w kontekście zmian kulturalno-demograficznych następujących z powodu przekształcenia się Polski w kraj imigracyjny.
Prezentacja projektu "Wsparcie Wielkopolskich Migrantów", dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Dobre praktyki i innowacje w obszarze wspierania osób z doświadczeniem migracyjnym:
- Małgorzata Michalska - Urząd Miasta Poznania,
- Maria Sadowska - Fundacja Barka,
- Sylwia Modzelewska - Consorzio Dale della Terra.
Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
- "Wielkopolska w kontekście zmian kulturalno-demograficznych następujących z powodu przekształcenia się Polski w kraj imigracyjny",
- Hubert Tubacki - antropolog,
- Agnieszka Holajda - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
- Monika Zalewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
Materiał zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Znowu ostrzeżenie meteo dla całego regionu! Podniesiono stopień!
24℃
13℃
Poziom opadów:
7.2 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
12.58 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro