Reklama
Reklama

Dziesięciokrotnie spadła liczba zgłoszeń dotyczących dzików w Poznaniu

Zdjęcie ilustracyjne | fot. Artur/archiwum
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Artur/archiwum

Redakcja epoznan.pl informowała na łamach wielokrotnie o dzikach, które pojawiały się w centrum miasta.

Wywoływały panikę wśród mieszkańców, którzy informowali nas o obecności dzików w różnych częściach Poznania. Straż Miejska Miasta Poznania apelowała wówczas, żeby zgłaszać obecność dzików kontaktując się z nimi telefonicznie. Od 2023 roku do redakcji epoznan.pl zaczęło znacznie mniej wpływać informacji o obecności dzików w mieście.

W 2020 roku inicjatywę podjęła radna miejska Monika Danelska - W obliczu narastającego społecznego niepokoju oraz zgłoszeń o pojawiających się grupach dzików w mieście podjęłam inicjatywę jako przewodnicząca komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zmierzającą do weryfikacji podłoża problemu i możliwości podjęcia skutecznych długofalowych działań w celu wyeliminowania niebezpiecznych sytuacji wynikających z bytności dzikich zwierząt w naszym mieście - powiedziała dla epoznan.pl Monika Danelska i dodała, że na jej prośbę, wiceprezydent Mariusz Wiśniewski powołał grupę roboczą do ustalenia strategii działania w obliczu zwiększonej migracji dzików w mieście.

W ramach rekomendacji zespołu powołano uchwałą Rady Miasta zespół kierowany przez Zakład Lasów Poznańskich, w którym pracowali specjaliści, którzy na co dzień zajmują się tematyką dzikich zwierząt, m.in. naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oraz radni - wyjaśniła radna Danelska.

W wyniku prac zespołu przyjęto "Program działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane".

- Dodatkowymi działaniami wspierał nas Wydział Zarządzania Kryzysowego, który przygotował Strategię działania miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrudnień w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej wynikających z obecności dzikich zwierząt wolno żyjących - wyjaśniła Monika Danelska.

Dodatkowo Zakład Lasów Poznańskich zgodnie z zatwierdzoną przez prezydenta koncepcją, zainicjował powstanie zespołu rekomendującego działania, które należało podjąć w celu rozwiązania problemów dzików w sferze profilaktycznej.

Do działań mających na celu zmniejszenie populacji dzików w mieście należało: oprócz reakcji "twardych" prowadzonych przez pogotowie ds. dzikich zwierząt, podjęto również działalność informacyjną dotyczącą profilaktyki. Organizowano spotkania w mediach społecznościowych. Konsultowano się z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego. Edukowano uczestników spotkań, jak zachowywać się, by nie zwabiać dzikich zwierząt do miasta (nielegalne wysypiska śmieci). Spotkania organizowano również dla radnych miejskich, osiedlowych, członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, przedsiębiorców, przedszkolaków i uczniów. Zintensyfikowano współpracę z kołami łowieckim działającymi nie tylko na terenie miasta ale również mających swoje obwody łowieckie na styku z granicami miasta. Dofinansowano tworzenie pasów zaporowych z kukurydzy, które ograniczyły migracje dzików na tereny miejskie. Doposażono myśliwych w sprzęt niezbędny do odłowu i przechowania dzików.

W wyniku szeregu działań Liczba zgłoszeń dotyczących dzików w mieście zmniejszyła się aż 10 krotnie.

W 2020 roku Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła w tym zakresie 5006 zgłoszeń od mieszkańców. W wyniku skoordynowanych działań liczba ww. zgłoszeń zmniejszyła 10 krotnie i wyniosła w 2023 r. 505 interwencji.

Działania Zakładu Lasów Państwowych miały głównie na celu zatrzymanie dzików w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie. Jak informują urzędnicy - Zamiarem miasta nie była całkowita likwidacja populacji dzika w mieście, ale ograniczenie jej do takiej wartości, która nie wpływałaby negatywnie na bezpieczeństwo miasta.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

9℃
0℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
10 km
Stan powietrza
PM2.5
15.88 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro