Reklama
Reklama

Na Starołęce powstało ogromne wysypisko śmieci? Mieszkańscy skarżą się na smród i tysiące much. Mamy odpowiedź UMWW

fot. Czytelnik
fot. Czytelnik

W tej sprawie piszą do nas Czytelnicy.

- Proszę o pilną interwencję w sprawie uciążliwego złomowiska, a już obecnie także składowiska wszelkich opadów przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Smród, roje much i śmieci latają po okolicy. Odczuwają to mieszkańcy ul. Romana Maya, ale także nowopowstałych osiedli przy ul. Śliskiej i Wagrowskiej (Murapol Nowe Miasto). Sprawa została zgłoszona prawie 3 tygodnie temu (18.06.2023) do Straży Miejskiej, która przekazała sprawę do odpowiednich instytucji, jednak nic nie od tego czasu nie poprawiło, a wręcz przeciwnie. Trudno obecnie zostawić otwarte okno bądź korzystać z ogrodu z powodu uciążliwego zapachu i roju much - napisał do nas Jakub. O tym samym "wysypisku" na terenie byłej Fabryki Maszyn Żniwnych napisała do nas Anna. - W centrum miasta znajdują się hałdy nieposegregowanych śmieci. Wysypisko jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców: odporne na środki owadobójcze tysiące much, ptaki roznoszące śmieci - tłumaczy.

Problemowi zgłaszanemu przez mieszkańców przyjrzało się Radio Eska. Z ustaleń strażników miejskich wynika, że na wskazanym terenie legalnie działają dwie firmy zajmujące się skupem surowców wtórnych. Nie jest to więc dzikie wysypisko. Po zgłoszeniach mieszkańców strażnicy przeprowadził na miejscu kontrolę i skierowali sprawę do Urzędu Miasta. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, a następnie dokumentacja trafiła do Urzędu Marszałkowskiego.

Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski o kroki podejmowane w tej sprawie. Otrzymaliśmy ją od Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Oto ona:

"Na wstępie należy zaznaczyć, że Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w Urzędzie Marszałkowskim nie udzielił żadnych decyzji zezwalających na działalność w zakresie gospodarki odpadami przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu.

Natomiast jedno z przedsiębiorstw, które prowadzi tam działalność, posiada decyzję Prezydenta Miasta Poznania zezwalającą na zbieranie odpadów stanowiących m. in. odpady metali żelaznych i nieżelaznych, odpady opakowaniowe, odpady szkła i drewna oraz odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z warunkami ww. decyzji maksymalny czas magazynowania odpadów określono na 10 miesięcy, a wysokość hałd magazynowanych odpadów nie może przekroczyć 2,5 m.

Wskutek zmiany stanu prawnego wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o odpadach, organem ochrony środowiska dla miejsc magazynowania odpadów, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, stał się Urząd Marszałkowski.

W świetle tej zmiany, na wniosek Przedsiębiorcy, prowadzone jest wnikliwe postępowanie wyjaśniające w sprawie zmiany ww. decyzji Prezydenta Miasta Poznania, celem dostosowania posiadanego zezwolenia do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zmiana decyzji, o której mowa, podyktowana jest koniecznością dostosowania miejsc magazynowania do stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa. W toku postępowania Przedsiębiorca został kilkukrotnie wzywany do zweryfikowania wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ograniczenia rodzajów i ilości magazynowanych odpadów.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w przypadku uznania, że procedowana zmiana zezwolenia na zbieranie będzie stanowić istotną zmianę warunków tego zezwolenia, wtedy zostaną przeprowadzone kontrole Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z udziałem przedstawiciela tut. Urzędu - w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - w zakresie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto, przed wydaniem rozstrzygnięcia, konieczne będzie także uzyskanie opinii Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie zgodności z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.Te wszystkie okoliczności i stanowiska będą miały istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie zmiany tejże decyzji.

Odnosząc się natomiast do kwestii przestrzegania warunków decyzji administracyjnej oraz docierających sygnałów mieszkańców Starołęki, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzą czynności kontrolne. Działania kontrolne w zakresie swoich kompetencji podjąć może także Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska."

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Kolejne ostrzeżenie IMGW. Dla 16 powiatów w naszym regionie!
29℃
17℃
Poziom opadów:
21 mm
Wiatr do:
19 km
Stan powietrza
PM2.5
11.33 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro