Reklama
Reklama

Gigantyczna kara od UOKiK dla firm wywożących odpady w Poznaniu za zmowę przetargową. Poznaniacy mogli płacić mniej za wywóz śmieci!

archiwum | fot. Czytelnik
archiwum | fot. Czytelnik

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na siedem firm ponad 7 mln złotych kary.

Jak podkreśla UOKiK, przedsiębiorcy mogą w uzasadnionych przypadkach startować w przetargach w formie konsorcjum. - Jeśli jednak firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą być one zrealizowane przez mniejszą liczbę podmiotów, to przystąpienie do przetargu w formie konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową.

Zdaniem UOKiK właśnie tak było w przypadku Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. - Konsorcjum w tym składzie wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wszystkich sektorach na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", obejmujący miasto Poznań oraz osiem okolicznych gmin. W większości przypadków wygrało konsorcjum siedmiu przedsiębiorców, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach - tłumaczą urzędnicy.

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez urząd wykazało, że konsorcjum założono w jednym celu. By uniknąć rywalizacji w postępowaniach przetargowych. - O te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów.

- Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum, które było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK nałożył na firmy łącznie 7,2 mln złotych kary. Największą z nich otrzymał Remondis, jako lider konsorcjum i inicjator porozumienia naruszającego konkurencję - ponad 4,5 mln złotych. Blisko 1,4 mln złotych nałożono na PreZero Dolny Śląsk, a prawie 0,5 mln złotych na PUK Artur Zys. Pozostałe firmy dostały niższe kary. - Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podkreśla UOKiK.

- Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy na wielu poziomach. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy pełną anonimowość - mówi prezes UOKiK.

Do sprawy już odniósł się Remondis. Oto oświadczenie, które do nas przesłano:

Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył wszczęte w kwietniu 2020 roku postępowanie antymonopolowe mające na celu wyjaśnienie, czy w związku przetargiem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogło dojść w latach 2018-2020 na obszarze działalności Z.M. "GOAP" do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W wyniku rozstrzygnięcia tego przetargu, przedmiotowe usługi świadczyło składające się z 7 firm konsorcjum, którego liderem został REMONDIS Sanitech Poznań.

Prezes UOKiK wydał w dniu 28 grudnia 2022 roku Decyzję stwierdzającą, że pomiędzy Spółką a pozostałymi konsorcjantami doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji. Przede wszystkim, Prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy. Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia. Jednocześnie wskazujemy, że zawiązanie konsorcjum jest wyraźnie przewidziane i dopuszczone w przepisach prawa - zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - wprost taką możliwość dopuszczają.

Podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. "GOAP".

Oświadczamy, że Spółka złożyła odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 stycznia br.

Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

10℃
2℃
Poziom opadów:
0.5 mm
Wiatr do:
18 km
Stan powietrza
PM2.5
3.73 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro