Reklama
Reklama

UAM zatwierdził "Politykę równościową i antydyskryminacyjną". Studenci muszą uważać, jak zwracają się do osób transpłciowych

Chodzi między innymi o używanie niewłaściwego imienia lub zaimka wobec takiej osoby.

Projekt "Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej", to nie tylko problem niewłaściwego odnoszenia się do tożsamości płciowej, ale również szereg działań przeciwko dyskryminacji. Jak się okazuje, taka inicjatywa jest wdrażana w uczelni już od dawna.

Szukasz nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rodzinnej itp.? Skorzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa lub porad prawnych dostępnych dla mieszkańców Poznania.
REKLAMA

Młodzież Wszechpolska sprzeciwiała się w szczególności zapisom dotyczącym osób transpłciowych. Jednak, jak powiedziała rektor uczelni UAM prof. Bogumiła Kaniewska - "Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM" ma na celu uspójnienie prowadzonych już działań, określenie i rozbudowanie kompetencji jednostek i osób angażujących się w działania antydyskryminacyjne, ustalenie warunków działania rzecznika praw i wartości akademickich, słowem: zbudowanie systemu działań antydyskryminacyjnych na UAM. Zarówno prace Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji, jak i wnioski z badań ankietowych przeprowadzanych na uczelni wykazały, że tego typu zachowania mają niestety miejsce. Nie ulega zatem wątpliwości, że implementacja tego dokumentu jest w pełni uzasadniona.

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Senat UAM aż 45 głosami za, przeciwko były 3 osoby, a dwie wstrzymały się od głosu.

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła, że dokument nakreśla sposoby realizacji wcześniej zapowiadanych działań. Są one zapisane w strategii uczelni, w Statucie UAM, a ich celem ma być podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowana godności każdego człowieka, szczególnie chodzi o młodych ludzi.

W trakcie wewnętrznych konsultacji poprzez specjalny formularz zgłoszono około 80 uwag. Wiele wniosków i postulatów zostało uwzględnionych i znalazły się w przyjętym dziś projekcie.W rozdziale Strategia rozszerzono katalog społeczności, wobec których UAM wspierać będzie interesariuszy zewnętrznych w zakresie promowania wiedzy o różnorodności etnicznej kulturowej, religijnej i poszanowania ich praw - podaje Małgorzata Rybczyńska rzecznik prasowy UAM.

Co ważne, zniesiono również anonimowe zgłaszanie informacji o praktykach dyskryminacyjnych. O takich działaniach Rzecznika Praw i Wolności Akademickich może - za zgodą osoby pokrzywdzonej - informować również osoba trzecia także spoza wspólnoty akademickiej.

Doprecyzowano definicję molestowania związanego z umyślnym i uporczywym używaniem niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej, lub odwoływania się do jej tożsamości płciowej. Uszczegółowiono także, że dotyczy to przypadków, gdy dane osoby transpłciowej zostały skorygowane w systemach informatycznych UAM.

"Polityka równościowa i antydyskryminacyjna" zacznie obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

0℃
-6℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
18 km
Stan powietrza
PM2.5
21.14 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro