Reklama
Reklama

Pierwsze miesiące wildeckiej i łazarskiej SPP. wiadomo, co myślą o nich mieszkańcy

fot. ZDM
fot. ZDM

Pod koniec 2021 roku mieszkańcy Łazarza i Wildy mieli szansę wypowiedzieć się na temat nowych rozwiązań.

Strefa Płatnego Parkowania na terenie Łazarza i Wildy zaczęła funkcjonować w lutym 2021 roku. Początkowo objętych nią była jedynie część ulic. Zmiany były wprowadzane sukcesywnie na kolejnych ulicach, a na całym docelowym obszarze Łazarza i Wildy SPP działa od sierpnia 2021 roku.

Wiosenne last minute dla twojej skóry! Zabiegi DERMALOGICA oraz peelingi PEEL MISSION w promocyjnej cenie -15%. Rezerwacja Tel. 607 608 867-> online www.wonderland.pl
REKLAMA

Jako najważniejsze cele nowych rozwiązań wymieniano: zmniejszenie skali zjawiska "parkingu buforowego", zwiększenie dostępności miejsc postojowych poprzez uporządkowanie parkowania, zmniejszenie natężenia ruchu, głównie dzięki ograniczeniu liczby przejazdów tranzytowych, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po ulicach Łazarza i Wildy poprzez dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Po czterech miesiącach funkcjonowania łazarskiej i wildeckiej SPP, a więc pod koniec 2021 roku, ruszyła internetowa ankieta. Mieszkańcy odpowiadając na 39 pytań mieli szansę wyrazić swoją opinię na temat nowych rozwiązań. Ankieta została wypełniona 2372 razy.

Udzielone odpowiedzi pokazują, że pomimo wielu emocji wywołanych przez poszerzenie "strefy", przyniosło ono zauważalną poprawę w kluczowych kwestiach. Na wielu ulicach objętych strefą "Tempo 30" oraz tam, gdzie zmiana kierunków ruchu zredukowała liczbę przejazdów tranzytowych zmniejszyło się natężenie i prędkość ruchu. Likwidacja nielegalnych miejsc postojowych zwiększyła widoczność w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wszystko to wpłynęło na odczuwalną poprawę bezpieczeństwa. Zmniejszyła się również skala zjawiska "parkingu buforowego", czyli parkowania na obszarze Łazarza i Wildy pojazdów spoza tych osiedli - informuje Agata Kaniewska, rzecznik ZDM.

Jak przekazuje ZDM według deklaracji respondentów w ankiecie wzięli udział głównie mieszkańcy Łazarza i Wildy. Stanowili oni odpowiednio 38,7% i 43% respondentów. Mieszkańcy innych poznańskich osiedli to 14%, a osoby spoza stolicy Wielkopolski - jedynie 4% ankietowanych.

W części "organizacja i bezpieczeństwo ruchu" adresowanej do wszystkich respondentów, zawarte były pytania dotyczące ogólnej oceny jakości poruszania się po ulicach Łazarza i Wildy. Zmiany w organizacji ruchu, związane z wdrożeniem SPP zostały ocenione negatywnie przez 30% respondentów i bardzo negatywnie przez 39,4% z nich.

Pomimo tak negatywnych odczuć, już tylko 25,5% ankietowanych wskazało, że poziom bezpieczeństwa ruchu pogorszył się, a 9,5% oceniło ulice Łazarza i Wildy jako wyjątkowo niebezpieczne. Zdaniem 36,5% badanych bezpieczeństwo ruchu pozostało bez zmian, a w ocenie 28,4% badanych poprawiło się - informuje Agata Kaniewska.

Jednym z podstawowych celów, jaki miała zrealizować SPP na Łazarzu i Wildzie było ograniczenie zjawiska "parkingu buforowego". Dotychczas powszechne było parkowanie na terenie obu osiedli przez osoby spoza Poznania, które w ten sposób unikały opłat za postój w śródmieściu. Wdrożenie SPP na Łazarzu i Wildzie zmniejszyło lub zlikwidowało to zjawisko w ocenie ponad 42% respondentów.

Inaczej prezentują się odpowiedzi na pytanie o dostępność miejsc postojowych po godzinach funkcjonowania SPP. W opinii aż 45% ankietowanych znalezienie wolnego miejsca w godzinach 17:00 - 20:00 jest niemożliwe, a według 15% dostępność o tej porze pogorszyła się. Odpowiedzi potwierdzają silny związek pomiędzy spadkiem dostępności miejsc i bezpłatnego parkowania (SPP działa na Łazarzu i Wildzie do godz. 18:00). Pomimo tego, aż 40% respondentów jest zdania, że godziny działania SPP należy skrócić. 21% badanych uważa, że godziny funkcjonowania "Strefy" trzeba wydłużyć - przekazuje rzeczniczka.

Respondenci zostali również zapytani o ocenę oznakowania zastosowanego w SPP na Łazarzu i Wildzie. Niemal połowa (46,1%) jest zdania, że większość znaków jest czytelna lub bez zarzutu. Brak zmian w czytelności znaków wskazało niewiele ponad 30% mieszkańców, a zdaniem 22% z nich czytelność oznakowania pogorszyła się.
Zdaniem mieszkańców poprawiło się też bezpieczeństwo pieszych.

Niemal 47% mieszkańców jest zdania, że w wyniku zmian wprowadzonych wraz z wdrożeniem SPP na Łazarzu i Wildzie wzajemna widoczność kierowców i pieszych poprawiła się. O pogorszeniu sytuacji mówi jedynie 11,6% respondentów.

Nowa organizacja ruchu na obszarze łazarskiej i wildeckiej SPP przewidziała również rozwiązania dla rowerzystów. Najważniejszym było wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wszystkich ulicach jednokierunkowych. Na ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Potockiej, a ul. Kanałową pojawiły się pasy dla rowerów, a systemowo, na terenie całych osiedli instalowane były stojaki do parkowania rowerów. W ocenie ponad 46% osób biorących udział w ankiecie komfort jazdy rowerem po obu osiedlach poprawił się. Podobny odsetek respondentów nie dostrzegł w tym obszarze poprawy, a mniej niż 15% uważa, że rowerem jeździ się gorzej niż przed wprowadzeniem zmian. Jednocześnie ponad 46% dobrze ocenia wprowadzenie kontraruchu na ulicach jednokierunkowych.

Mieszkańcy wypełniając ankietę, mieli też możliwość dodania własnego komentarza do wybranej kwestii. W ten sposób wyodrębniono blisko 1500 komentarzy i uwag z propozycjami zmian wdrożonych rozwiązań. Wszystkie one zostaną, wraz z opinią ZDM, przekazane do Miejskiego Inżyniera Ruchu w celu dalszej analizy i oceny pod kątem zasadności wprowadzenia.

Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o teren Łazarza i Wildy od początku budziło duże zainteresowanie i emocje wśród mieszkańców. Odzwierciedlają to również wyniki ankiety oceniającej efekty wdrożenia SPP. Mimo to, mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany, jakie zaszły na łazarskich i wildeckich ulicach - podsumowuje Agata Kaniewska. Ograniczenie tranzytu, zmniejszenie natężenia i prędkości ruchu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się, szczególnie pieszo, a nade wszystko zwiększenie dostępności miejsc postojowych w godzinach funkcjonowania strefy. Uporządkowanie parkowania doprowadziło do uwolnienia chodników od stojących na nich aut a odsunięcie miejsc postojowych od przejść i skrzyżowań poprawiło na nich widoczność. Wszystko to cele wdrożenia SPP, które, choć różnie oceniane, zostały zrealizowane - wymienia. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na dwóch osiedlach to działanie o bezprecedensowej skali - zmianami objętych było ponad 100 ulic na Łazarzu i Wildzie. Jakość i skuteczność zastosowanych rozwiązań jest i nadal będzie poddawana ewaluacji. Przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców ma w tym dopomóc - kończy.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Jest kolejne ostrzeżenie IMGW! Obowiązuje do środy
10℃
-4℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
21 km
Stan powietrza
PM2.5
5.85 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro