Reklama
Reklama

Edukacja przyszłości bez granic w niepublicznych szkołach "Scandynavia"

Nagła zmiana sposobu przekazywania wiedzy spowodowanego pandemią COVID-19 odsłoniła wszystkie wrażliwe punkty systemu edukacji publicznej realizowanego w trybie zdalnego nauczania, a związane z nim konsekwencje negatywnie wpłynęły na emocjonalny, społeczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

Czasowe, a niekiedy permanentne zamknięcie szkół oznaczało konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego, co spowodowało dezorganizację pracy zarówno uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. W konsekwencji wzrosło wśród dzieci i młodzieży poczucie zagubienia i osamotnienia. Niemożność wyjścia z impasu związanego z zaburzeniem ścieżki edukacyjnej oraz częstotliwość społecznej izolacji negatywnie wpłynęły na poziom ich samooceny i pewności siebie. Nic dziwnego, że rodzice i opiekunowie poszukują alternatywnych sposobów nauczania, które nie tylko pomogą ich dzieciom powrócić na właściwe tory, ale będą także stanowić dla nich nowe otwarcie.

Wszystko to mogą znaleźć w niepublicznych szkołach "Scandynavia" w Poznaniu (Zobacz), które realizują obowiązek nauczania w trybie edukacji domowej, czasem błędnie mylonej z edukacją zdalną. Szkoły te powstały w rezultacie wieloletnich i wielorakich doświadczeń związanych m.in. z tworzeniem i prowadzeniem niepublicznych szkół "Otwarte Drzwi" (Zobacz), dedykowanych uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzona z sukcesami praktyka, rzetelna analiza systemu i metod nauczania, a także wskazania rodziców doprowadziły do dość jednoznacznych wniosków, że:

zdolni i wybitni uczniowie wymagają indywidualnego podejścia i koncentracji zogniskowanej na wsparciu umiejętności i predyspozycji, które posiadają.

Dlatego też powołano Niepubliczną Szkołę Podstawową "Scandynavia" (Zobacz) i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Scandynavia" (Zobacz), nastawione na uczniów szczególnie uzdolnionych i wybitnych, które umożliwiają łączenie realizacji podstawy programowej ze wsparciem rozwoju indywidualnych talentów.

Prywatne szkoły "Scandynavia" odwołują się do wartości wielopłaszczyznowej edukacji, która pozwala w pełni rozwinąć potencjał uczniów przy użyciu szerokiej gamy nowatorskich metod nauczania. Szkoły te skutecznie uczą samodzielnego, logicznego, krytycznego i abstrakcyjnego myślenia, proponując system edukacji domowej wspierający uczniów o szerokich horyzontach, którzy dalekosiężnie myślą o swojej przyszłości, a wartościowa przyszłość to efekt między innymi wartościowej edukacji.

Jakie wartości niesie ze sobą edukacja domowa realizowana w szkołach "Scandynavia"?

Edukacja domowa proponuje inne podejście do nauczania, wprowadzając m.in. równowagę między zajęciami szkolnymi, a czasem na rozwijanie pasji. Możliwość kształcenia w warunkach domowych, wyboru czasu oraz metod uczenia się pozostających w zgodzie z indywidualnymi preferencjami, daje duże poczucie wolności i samodzielność w działaniu, a także wpływa na wzrost efektywności uczenia się oraz umiejętności zarządzania czasem. Nasi uczniowie, choć zdobywają wiedzę głównie w domowym zaciszu, nie są pozbawieni wsparcia nauczycieli i mentorów. Edukacja domowa nie oznacza też wyłącznie kontaktu z książkami i pomocami naukowymi znajdującymi się w domu ucznia. To także nauczanie przez doświadczanie rozmaitych miejsc i przestrzeni, a kreatywność doboru wspomnianych elementów zależy przede wszystkim od opiekuna lub samego młodego człowieka. Muzea, parki, ogrody botaniczne, piesze wycieczki, gry i zabawy na powietrzu - to tylko kilka z całej gamy możliwości, z których można korzystać w czasie edukacji domowej. Ciekawość jest dzięki temu stale pobudzana i wiąże się z potrzebą nieustannego zaspokajania głodu wiedzy, co wpływa na szybsze jej przyswajanie. To wszystko tworzy niezwykłą przestrzeń do kreatywnego nabywania wiedzy, szczególnie gdy dotyczy pasji i zainteresowań, których stacjonarny tryb nauczania nie jest w stanie zaspokoić.

Relacje rówieśnicze

Pozorny brak wzrastania w grupie rówieśniczej jest jednym z czynników, który budzi wątpliwości rodziców w kontekście nauki w trybie edukacji domowej. Jednak dziecko nawiązuje wartościowe kontakty poza murami domu, np. w czasie oferowanych przez nasze szkoły ponadprzedmiotowych warsztatów edukacyjnych, rozwijających współcześnie ważne kluczowe kompetencje. Dzięki nim uczeń wzmacnia swoje umiejętności społeczne, a także spotyka się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Jednocześnie opiekunowie zyskują lepszy ogląd środowiska, w którym wzrasta dziecko, skuteczniej czuwając nad jego rozwojem i bezpieczeństwem.

Pandemiczne konsekwencje nauczania zdalnego

Realizowanie obowiązku edukacyjnego w trybie zdalnym drastycznie wpłynęło na pogorszenie kondycji psychicznej młodych ludzi. W radykalny sposób zmieniła się forma relacji nauczyciel - uczeń, pogorszyła się m.in. możliwości interakcji, reagowania na potrzeby młodego człowieka oraz korygowania pojawiających się braków w rozumieniu poruszanych zagadnień czy realizacji zadań. W szkołach "Scandynavia" uczeń w takich sytuacjach może skorzystać z dodatkowego wsparcia. Istnieje bowiem możliwość dokupienia konsultacji w ramach pakietów edukacyjnych, które obejmują dodatkowe lekcje indywidualne bądź grupowe.

System edukacji szkół "Scandynavia" nie zrywa całkowicie z tym, co znamy, lecz zmienia pozycję ucznia, nadając mu priorytet. Takie podejście sprawia, że wartościowa przyszłość dziecka znajduje się na wyciągnięcie ręki. Zostaje ono bowiem wyposażone nie tylko w wiedzę, wrażliwość społeczną i społeczne kompetencje, ale także w zdolność umiejętnego z nich korzystania, co w dorosłym życiu przekłada się na jego wyższą jakość, zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej. Innymi słowy, kształcimy naszych uczniów w taki sposób, aby byli w stanie radzić sobie w różnych warunkach, jakie oferuje rzeczywistość i przekuwali je na indywidualny sukces.

Niezależnie jednak, w którym kierunku rozwinie się polska oświata, jedno jest pewne, że edukacyjna przyszłość dziecka zaczyna się w momencie wyboru szkoły więc warto wybrać ją mądrze.

Rekrutacja do niepublicznych szkół "Scandynavia" w Poznaniu trwa cały rok!

Zapraszamy do kontaktu: https://scandynavia.pl/

Tel. 505 348 188 lub 505 222 692, e-mail: [email protected]

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

32℃
21℃
Poziom opadów:
0.2 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
13.67 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro