Reklama

Sieć szkół policealnych z 350 tysiącami złotych kary od UOKiK. Działa również w Poznaniu

Zdjęcie ilustracyjne | fot. StartupStockPhotos / pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne | fot. StartupStockPhotos / pixabay.com

Chodzi o spółkę Nova Centrum Edukacyjne z Warszawy.

Choć spółka działa w Warszawie, ma swoje filie na terenie sześciu polskich miast, w tym Poznania. Jej siedziba mieści się przy ulicy Półwiejskiej. Jak się okazuje, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopatrzył się w umowach zawieranych przez spółkę z konsumentami naruszenia interesu konsumentów.

- Stosowane przez spółkę we wzorcach umów postanowienia naruszają nie tylko interesy konsumentów, ale i dobre obyczaje, stawiając klientów spółki w pozycji dużo słabszych uczestników rynku. Warunki umowy powinny być przejrzyste i zrozumiałe dla konsumentów, zaś uprawnienia stron umowy - równoważne - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jakie konkretnie klauzule zakwestionowano? Pierwsza grupa dotyczy obowiązku zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji przez słuchacza z nauki przed rozpoczęciem kolejnego semestru, a także rozwiązania umowy z jego winy, skreślenia z listy kursantów. - Kursant zapisując się do szkoły może skorzystać z promocji i nie płacić wpisowego w wysokości 400 zł. Jednak jeśli słuchacz: nie uzyska promocji na kolejny semestr lub nie ukończy szkoły, jednostronnie rozwiąże umowę w trakcie semestru, szkoła rozwiąże umowę z winy słuchacza (jeśli np. nie dostarczy on wymaganych dokumentów), to w takich sytuacjach musi on uiścić wpisowe - podaje UOKiK. Jeśli to natomiast szkoła nie utworzyłaby danego kierunku mimo wpłaty wpisowego przez słuchacza, umowa nie zakłada wypłaty zwrotu wpisowego słuchaczowi.

- Prezes UOKiK zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym uczeń musi wnieść zryczałtowaną opłatę za przygotowanie sesji egzaminacyjnej niezależnie od tego, czy do niej przystąpi. Dzieje się tak nawet w sytuacji, kiedy szkoła nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów lub były one niższe. Kolejne klauzule dotyczą obowiązku zapłaty czesnego lub faktycznego kosztu organizacji zajęć w określonej wysokości, jeśli słuchacz był nieobecny na minimum 50 proc. zajęć. Co więcej - przy braku wymaganej frekwencji w czerwcu, musi zapłacić czesne również za lipiec i sierpień. Nie jest to uzależnione od przyczyn nieobecności. Wysokość opłaty jest ustalana w każdym miesiącu odrębnie i może ulec zmianie. Zdaniem UOKiK konsument powinien być jasno informowany o wysokości opłat - dodaje.

Uwag jest więcej. - To klauzule niedozwolone - powodują wykorzystanie przez przedsiębiorcę uprzywilejowanej pozycji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na NOVA Centrum Edukacyjne 355 249 zł kary. Oprócz tego firma musi poinformować wszystkie osoby, które od 17 kwietnia 2016 r. zawarły z nią umowę, o decyzji Prezesa UOKiK i o tym, że zakwestionowane klauzule nie są wiążące, listem poleconym w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się decyzji oraz publikować prawomocną decyzję na swojej stronie internetowej przez sześć miesięcy. Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - kończy.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

16℃
6℃
Poziom opadów:
1.9 mm
Wiatr do:
19 km
Stan powietrza
PM2.5
63.91 μg/m3
Dostateczny
Zobacz pogodę na jutro