Reklama
Reklama

Nowy formularz PIT 36 w roku 2021


Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony został obowiązek i zasady składania zeznań podatkowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1, podatnicy mają obowiązek złożyć urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Dodatkowo należy jednak zweryfikować aspekt praktyczny tego obowiązku - wzory ulegają zmianom. I za ustalony wzór należy uznawać wzór aktualny i zgodny z obecnymi (aktualnymi) przepisami. Wykorzystanie błędnego (starego) wzorca, może powodować dla podatnika negatywne konsekwencje. Składanie zeznań podatkowych już ruszyło (deklaracje przygotowuje się od 15 lutego do 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym), więc jeżeli podatnik nie zapoznał się z nowym wzorem formularza - najwyższy czas to zrobić.

Informacje podstawowe PIT 2021 - jak sprawdzić aktualny wzór

PIT 36 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W 2021 roku należy go przygotować na formularzu numer 28. Numer wzoru można sprawdzić na każdej jego stronie, obok oznaczenia formularza w nawiasie - na przykład PIT 36 (28). I tak należy przygotować się do pracy nad deklaracją w wersji tradycyjnej (papierowej), składanej osobiście w urzędzie skarbowym lub poprzez nadanie listem poleconym operatora wyznaczonego - Poczty Polskiej. W przypadku dobrych aplikacji do rozliczania PIT (ePIT), usługodawcy w samej aplikacji udostępniają informacje za jaki rok dostępne są ich kreatory - na przykład obecnie powinien to być kreator PIT za 2020 rok (lub wybór roku podatkowego 2020). Ponadto, bez względu na formę pracy należy mieć na uwadze, aby nie korzystać z formularzy pobranych kilka lat temu w urzędach "na zapas", czy aplikacji o niewiadomym pochodzeniu, czy też dacie aktualizacji. W przypadku, jeżeli podatnik chce wykorzystywać tę samą aplikację przez kilka lat i instaluje ją bezpośrednio na swoim komputerze - powinien pamiętać o konieczności odpowiedniej aktualizacji takiego oprogramowania.

Budowa i części aktualnego druku podatkowego

PIT 36L w obecnej wersji zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przewiduje deklarację składającą się z części oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od "A" do "X". Na początku pojawiła się dodatkowo uprzednio znana podatnikom część wstępna - z wskazanymi podstawą prawna, terminem składania i miejscem składania, a na końcu objaśnienia i pouczenia.

Kolejne części formularza PIT 36

Kolejne części formularza przeznaczono dla określonych danych, obecnie dla PIT 2021 ustawodawca zdecydował, że będą to:
A - miejsce i cel składania zeznania;
B - dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania;
C - informacje dodatkowe;
D - przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o PIT;
E - dochody / straty ze źródeł przychodów;
F - odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne;
G - odliczenia od dochodu / zwolnienie;
H - ustalenie podstawy opodatkowania / straty;
I - obliczenie podatku;
J - odliczenia od podatku;
K - obliczenia zobowiązania podatkowego;
L - zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, oraz podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy;
M - dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci;
N - podatek do zapłaty / nadpłata / łączny zwrot;
O - zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy;
P - odsetki naliczone zgodnie z art. 22 e ust. 1 pkt. 4 I ust. 2 ustawy;
Q - należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c i 7 ustawy;
R - dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy;
S - wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP);
T - informacje uzupełniające;
U - informacje o załącznikach;
V - rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty;
W - karta dużej rodziny (KDR);
X - oświadczenie i podpis podatnika / małżonka /pełnomocnika.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

17℃
6℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
13 km
Stan powietrza
PM2.5
1.95 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro