Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
10 -3
Reklama

Zagraj z nami o swoją przyszłość i wygraj

REKLAMA
poniedziałek, 18.02.2019 r.
godz. 10.00
REKLAMA | poniedziałek, 18.02.2019 r., godz. 10.00
Zagraj z nami o swoją przyszłość i wygraj

• MATURĘ • KWALIFIKACJE ZAWODOWE • CERTYFIKATY BRANŻOWE • PERSPEKTYWICZNY ZAWÓD • CIEKAWĄ PRACĘ • WYSOKIE ZAROBKI • PRZEPUSTKĘ DO STUDIÓW I KARIERY!

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
8°C 1023 hPa
JUTRO
pogoda
10°C 1031 hPa
POJUTRZE
pogoda
13°C 1031 hPa

Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, to szkoła z ponad 80-letnią tradycją, która oferuje innowacyjne kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ENERGETYK i TECHNIK AUTOMATYK. W przypadku absolwentów gimnazjów nauka trwa 4 lata, a absolwentów szkół podstawowych 5 lat. Absolwentom gimnazjów proponuje się następujące przedmioty rozszerzone: 
- technik elektryk, technik energetyk - matematyka i do wyboru: fizyka lub geografia.
- technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk - matematyka i do wyboru: informatyka, fizyka lub geografia.

Absolwenci szkół podstawowych wybierają dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych: matematyka, fizyka, geografia, informatyka, język angielski.

Uczniów, absolwentów i kadrę poznańskiego „Energetyka” łączy nie tylko pozytywna energia, ale także pasja, ambicja, otwartość umysłów, zmysł  techniczny, ciekawość świata, wrażliwość na potrzeby innych.

"Energetyk"  od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania, a o jakości edukacji świadczą m.in.:
- liczne sukcesy uczniów w konkursach technicznych (m.in.: Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej EUROELEKTRA; Ogólnopolski Konkurs „Energia Młodych”),
- nagrody Miasta Poznania i Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów,
- wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i matury.

W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła gwarantuje praktyki w renomowanych firmach, w tym w firmach patronackich, takich jak: Grupa Enea, Veolia, Elektromontaż i Energotherm, P.P.H.U Tel-Poż-System „ISKRA” sp. z o. o. Patronat nad Szkołą sprawują także: Fibar Group, Envirotech, Trend Control Systems, Mikronika, PKP Intercity, Mitsubishi.

O dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą imponujące wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w kształconych zawodach. Uczniom Technikum stwarza się również możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV. Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych programach, takich jak: Erasmus+ i Aiesec. Ponadto uczniom proponuje się udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach programu PO WER

Niewątpliwym atutem Szkoły jest nowoczesne wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Obecnie w Szkole funkcjonują: WIFI, 4 nowoczesne pracownie komputerowe (w tym sterowników mikroprocesorowych), Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownia Sterowników logo Siemens, TREND oraz MITSUBISHI, Pracownia Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej. 

POZOSTAŁE ATUTY:
- Możliwość udziału w licznych szkoleniach branżowych oraz zdobycia certyfikatów, m.in. z zakresu Inteligentnych Instalacji Elektrycznych, Automatyki Budynków, Energetyki Cieplnej.
- Możliwość udziału w konkursach dotyczących branży technicznej (m.in.: „Zostań bohaterem w swoim Technikum”; Konkurs na wykonanie zasilanych elektrycznie ozdób świątecznych, itp.).
- Możliwość udziału w projektach społecznych (współpraca z Drużyną Szpiku; Wigilia dla Ubogich).
- Wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Memoramus (program „Trwała Pamięć Pokoleń").
- Możliwość uczestniczenia w kursie na prawo jazdy.
- Wewnątrzszkolne wydarzenia o charakterze edukacyjno-rozrywkowym („Noc Odkrywców”) oraz zaangażowanie w projekty pozaszkolne (m.in. „Poznański Dzień Energii"; „Arena Zawodów").
- Działalność sekcji sportowej, teatralnej, fotograficznej, zespołu muzycznego, kół zainteresowań.
- Bogata i atrakcyjna oferta wyjść i wycieczek szkolnych, w tym wyjazdów zagranicznych.
- Atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczniów -> tablety, smartfony, smartwatche itp.
- Dogodny dojazd (pętla Ogrody) i urokliwa okolica (Rusałka; Botanik) -> oszczędność czasu!   
- Nauka analitycznego myślenia -> koniec z kuciem na pamięć!
- Przyjazna kadra z doświadczeniem -> NO STRESS!

DRZWI OTWARTE: sobota 16 marca - godz. 10:00; sobota 30 marca - godz. 10:00; piątek 5 kwietnia - godz. 17:00

BĄDŹ NA ŁĄCZACH Z ENERGETYKIEM: www.energetyk.edu.pl    FB: Głos Energetyka

Reklama