Reklama
Reklama

Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

Świadectwo pracy to dokument, który pracownik powinien otrzymać po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy o pracę. Zawarte są w nim istotne informacje, do których wgląd będzie mieć przyszły pracodawca. Co dokładnie powinno się w nim znaleźć? W jakim celu wystawiane jest świadectwo pracy? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy?

Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Obowiązek ten reguluje art. 97 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu od 7.09.19 r. Błędne przekonanie, że termin na wydanie świadectwa pracy wynosi 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, wynika z faktu, iż taki przepis obowiązywał przed 2019 rokiem. Co jednak w sytuacji, gdy wydanie świadectwa pracownikowi jest niemożliwe, chociażby ze względu na jego nieobecność spowodowaną chorobą? W takim przypadku należy wydać je osobie do tego upoważnionej. Jeśli pracownik jej nie wskaże, to wówczas należy wydać je w inny sposób, np. przesłać pocztą.

Za niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy w wyznaczonym terminie, pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość zależy od czasu pozostawania bez pracy w wyniku niewydania świadectwa pracy i równa się wynagrodzeniu pracownika, jakie otrzymałby za ten czas, lecz nie dłużej niż za 6 tygodni.

Kiedy wydanie świadectwa pracy nie jest obowiązkowe? Gdy pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy zawiera kolejną umowę o pracę z danym pracownikiem. Wówczas wydanie świadectwa następuje wyłącznie na żądanie pracownika.

Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy zawiera szereg informacji dotyczących zatrudnienia pracownika. Jakie dane można w nim znaleźć? Będzie to m.in. okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. Nie zabraknie także informacji o rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanym stanowisku. W świadectwie pracy widnieje także wymiar wykorzystanego urlopu (wypoczynkowego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, a także tryb rozwiązania umowy albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. To oczywiście nie wszystko. Szczegółowe informacje odnośnie danych, które powinny zostać zawarte w świadectwie pracy, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy.

Warto wiedzieć, że pracodawca na życzenie pracownika, musi umieścić w świadectwie pracy dodatkowe informacje. Czego mogą dotyczyć? Odnoszą się do wynagrodzenia pracownika, zrealizowanych przez niego szkoleniach czy zdobytych kwalifikacjach.

Błędy w świadectwie pracy - co wtedy?

Może się zdarzyć, że świadectwo pracy będzie niekompletne bądź znajdą się w nim błędne informacje. Co wtedy? Wówczas pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Może to zrobić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Również 7 dni ma pracodawca na zajęcie stanowiska. Może dostarczyć pracownikowi nowe świadectwo pracy lub nie uwzględnić jego uwag. Jeśli zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, a pracownik nie chce na nie przystać, to ma prawo wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa. W tym przypadku także ma na to 14 dni, które liczone są od dnia zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

17℃
13℃
Poziom opadów:
4.2 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
24.22 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro