Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
24 15
Reklama
zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
22°C 1012 hPa
JUTRO
pogoda
24°C 1013 hPa
POJUTRZE
pogoda
24°C 1013 hPa
NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Gratowisko na billboardach

ZZO
poniedziałek, 27.10.2008 r.
godz. 11.23
ZZO | poniedziałek, 27.10.2008 r., godz. 11.23
Gratowisko na billboardach

Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania zorganizowały kampanie edukacyjno –informacyjną z użyciem billboardów oraz city light’ów na terenie miasta Poznania.

Akcja zaplanowana została na 16 do 31 października 2008, współfinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na terenie całego Poznania rozwieszono 50 billboardów oraz 50 city-light’ów na przystankach autobusowych i tramwajowych, zachęcających mieszkańców miasta do właściwego postępowania z odpadami. Afisze z wizerunkiem „Brata Peta” namawiają do oddawania odpadów problemowych i niebezpiecznych do Punktu Odbierania Odpadów Problemowych zwanego GRATOWISKIEM.
Punkt Odbierania Odpadów Problemowych przyjmuje następujące odpady problemowe: resztki farb i rozpuszczalników, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki oraz stare meble, skoszoną trawę i liście, gruz z drobnych remontów, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory), przeterminowane leki, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe i inne.

Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych istnieją w większości krajów europejskich. W poznańskim punkcie do października 2008 roku zebrano 125 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kampania edukacyjno – informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu jest elementem wpisującym się w obchody Roku Klimatu obchodzonego w Poznaniu w 2008. Jest ona zgodna z założeniami celu pierwszego Misji Miasta Poznania który mówi o poprawie środowiska przyrodniczego oraz polepszeniu warunków życia mieszkańców miasta.

Reklama