Niewidzialne

W czasie pobytu zagranicznych dygnitarzy w Teheranie lokalne władze próbują poprawić wizerunek stolicy poprzez