NAJMNIEJSZY TEATR ŚWIATA #2 „…gdy się tedy narodził…”

CK Zamek - Sala Wielka Święty Marcin 80/82

Wieczór drugi: „…gdy się tedy narodził...” to widowisko poetyckie w trzech odsłonach z fragmentami tekstów Ewangelii, kolęd i pastorałek oraz Hymnu anielskiego. Wybrzmią też wiersze: „Kolęda” Jana Lechonia, „Gwiazda Trzech Króli” Emilii Berndsen, „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego oraz fragmenty utworów: „Z pastorałki” Kazimiery Iłłakowiczówny, „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” Karola Wojtyły, „Święto Trzech Króli” Leopolda Staffa.
Wystąpią recytatorzy ze szczecińskiego Teatru Słowa Proscenium oraz osoby uczęszczające na warsztatowe zajęcia teatralne w szczecińskim Studiu-Teatr prowadzonym przez Iwonę Mirońską-
-Gargas i recytatora Marcina Gargasa, laureata wielu konkursów i festiwali.

Dla twórczyń i twórców spektaklu najważniejszą formą wypowiedzi scenicznej jest słowo, w myśl Arystofanesa, który twierdził, że to,, w słowie siła tej sztuki i w nim jej zaleta”. Dlatego też spektakle przez nich reżyserowane często pozbawione są scenografii lub jest ona bardzo oszczędna, podobnie jak ruch sceniczny. Dzięki temu słowo skupia na siebie uwagę widzek i widzów.
Sześcioro recytatorów grających w spektaklu „...gdy się tedy narodził...” to wielokrotni laureaci konkursów recytatorskich o zasięgu ogólnopolskim. Pozostali to adepci Teatru Słowa Proscenium.
Dla Iwony Mirońskiej-Gargas, Marcina Gargasa i recytatorów z którymi pracują, wielkim autorytetem i niedościgłym wzorem jest Teatr Rapsodyczny, założony przez Mieczysława Kotlarczyka, który funkcjonował w połowie XX wieku w Krakowie. Program tego teatru i jego założenia do dziś inspirują twórczynie i twórców „…gdy się tedy narodził…”.

Zespół realizatorski

scenariusz i reżyseria: Iwona Mirońska-Gargas
tekst prologu: Iwona Mirońska-Gargas
praca nad interpretacją tekstów: Iwona Mirońska-Gargas i Marcin Gargas
reżyseria światła: Marcin Gargas
wystąpią:
Laura ChmielewskiAndżelika Felczak, Adam Kaczmarek, Magdalena Kasper, Weronika Krawczyk, Luiza Lubińska, Marta Majewska, Anna Martyna, Aurelia Michalska, Adrianna Moszczuk, Karol Moszczuk, Oliwier Piecuch, Dorota Ronka, Agata Terebus, Maja Worwąg, Anna Wójtowicz

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.