LAS #10 | Piernikowski + Elvin Brandhi

PAWILON - oddział Galerii Miejskiej Arsenał Ewangelicka 1

LAS 10th anniversary

Piernikowski's return after a long break heralds a new stage in the unpredictable creative path of the Poznań artist.
He will present a new project "Beyond the Echo of Time", the details of which, apart from the title, are shrouded in mystery.
+
Elvin Brandhi
An improvising lyricist, producer and sound artist from Bridgend, Wales, who builds aberrant beats from field recordings, tape, vinyl, instrument and voice.

Wydarzenie z okazji 10-lecia działalności LAS-u.

Powrót Piernikowskiego po dłuższej przerwie zwiastuje nowy etap nieprzewidywalnej drogi twórczej poznańskiego artysty.
Przedstawi nowy projekt „Beyond the Echo of Time” którego detale, poza tytułem, owiane są tajemnicą.
+
Elvin Brandhi
Improwizująca autorka tekstów, producentka i artystka dźwiękowa z Bridgend w Walii, która buduje aberracyjne beaty z nagrań terenowych, taśm, winyli, instrumentów i głosu.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.