SALON POEZJI / WIKTOR ZBOROWSKI

Teatr Muzyczny w Poznaniu Niezłomnych 1e

Gościem 61. odsłony Salonu Poezji będzie aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, Wiktor Zborowski, który przeczyta poezję Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Program muzyczny przygotuje muzyk orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu.
 
Wiktor Zborowski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1973 roku. Był aktorem stołecznych scen: Teatru Narodowego w latach 1973-1981 i 1997-1998, Teatru Kwadrat w latach 1981-1983, Teatru na Woli w latach 1983-1987 oraz Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w latach 1987-2006. Zagrał między innymi Chochlika w głośnej Balladynie w reż. A. Hanuszkiewicza oraz aktora / Fausta w Nocy listopadowej w reż. J. Grzegorzewskiego (oba w Teatrze Narodowym) czy Papkina w Zemście w reż. G. Holoubka na deskach Teatru Ateneum. Obecnie można go oglądać w Teatrze Polonia w Boskiej w reż. A. Domalika, w Och-Teatrze w Zemście w reż. W. Śmigasiewicza oraz w Teatrze 6. Piętro w przedstawieniu Miłość w Saybrook w reż. E. Korina. Spośród jego filmowych ról warto wymienić między innym takie obrazy jak: C.K. Dezerterzy, Złoto dezerterów i Mała matura 1947 (wszystkie w reż. J. Majewskiego), Sztuka kochania (reż. J. Bromski), Ogniem i mieczem (reż. J. Hoffman), Śluby panieńskie (reż. F. Bajon), Pokot (reż. A. Holland). Już niebawem będzie go można zobaczyć w filmie Kantor. Nigdy tu już nie powrócę w reż. J. Hryniaka. Wystąpił także w licznych serialach, między innymi w Ranczu. Wiktor Zborowski podkładał również głosy w filmach animowanych, takich jak: Król Lew, Dzwonnik z Notre Dame, Samoloty 2 czy Ralph Demolka w internecie. W 2014 roku odznaczony Wielkim Splendorem – nagrodą Teatru Polskiego Radia za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Z kolei w 2017 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w dubbingu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych "Animocje" w Bydgoszczy.
 
Salon Poezji odbędzie się również tego samego dnia o godz. 17.00 w Bibliotece w Zamku w Kórniku w ścisłym rygorze sanitarnym. Wstęp tylko z zaproszeniami. W sprawie miejsc prosimy o kontakt z Biblioteką Kórnicką.
 
Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.
 
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.