ALL BLACK EVERYTHING - HALLOWEEN EDITION!

2progi Aleja Niepodległości 36


VIP Reservations / Rezerwacje VIP: 
[email protected] 

ALL BLACK EVERYTHING - HALLOWEEN EDITION!

Come showcase your fashion sense.
This edition of All Black Everything allows for a broad and unique style of costume outfits.
From classic characters like “A Spooky Shadow”, “Maleficent” or even “Catwoman” anything is possible.
Feel free to express yourself.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

door policy / drzwi:

18+ 

dress-code: BLACK HALLOWEEN

line-up A – Z: 
-DJ EJ (UK)
-DJ YBX
-DJ LEXX
-DJ MOMENT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ATTENTION / UWAGA: TICKETS AT THE DOOR IS 100 PLN / BILETY NA WEJŚCIU 100 PLN

limited tickets available / Ilość biletów ograniczona

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

other attractions / inne atrakcje: BEST HALLOWEEN OUTFIT COMPETITION + DANCERS

music genre: HIPHOP | RNB | AFROBEATS/AMAPIANO | POP MUSIC

organizer: GET GOOD MUSIC

Promoters:
-OSCO THE BRAND
-KIFF ENTERTAINMENTS
-2 PROGI

partners:
-JACK DANIELS,
-BILETOMAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Regulations / Regulamin:

EN:
*A valid electronic or paper / printed ticket is required.
*Guests with special invitations are required to bring the invitation with them
*Anyone with special student tickets is required to bring a valid student ID.
*No ticket refunds are possible except in special cases.
*The regulations are subject to change. 

PL:
*Wymagany jest ważny bilet elektroniczny lub papierowy/drukowany.
*Goście ze specjalnymi zaproszeniami proszeni są o zabranie zaproszenia ze sobą.
*Osoby posiadające specjalne bilety studenckie są zobowiązane do posiadania ważnej legitymacji studenckiej.
*Zwroty biletów nie są możliwe, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
*Regulamin może ulec zmianie.

See general rules / Zobacz ogólne zasady: https://shorturl.at/lsQU8