Doświadczenie Annapurny

Kino Rialto Dąbrowskiego 38

📆 "Doświadczenie Annapurny. Próby wytyczenia nowej drogi na najbardziej niebezpiecznym z ośmiotysięczników." 

Multimedialna prezentacja obrazująca próby wytyczenia przez Adama Bieleckiego nowej drogi na Annapurnie. To opowieść o trzech różnych wyprawach i lekcja o tym, że dążenie do celu może być celem samym w sobie. 

Po trwającej 90 minut prelekcji będzie można z Adamem porozmawiać, zrobić sobie z nim zdjęcie lub zdobyć autograf.